HANKKEET

Päättyneet hankkeet


DUUNI OYJ – oppia ilman pakkopullaa

Kesto: 8/2015–12/2016
Kuvaus/tavoitteet: Edistää hyvinvoinnin, liiketalouden, matkailun ja ravintola-alojen perustutkintojen perusteiden jalkautusta yksilöllisillä ja siksi myös joustavilla uudenlaisilla oppimisprosesseilla. Selvityksen ja kokeilun alla ovat erilaiset pedagogiset toteutustavat, jotka parhaiten edistävät osaamisperustaisia oppimistuloksia ja opiskelijoiden työllistymistä. Tavoitteena on myös luoda käytännönläheinen malli, joka mahdollistaa kaikkien kolmen oppilaitoksen opiskelijoille oman tutkinnon täydentämisen konklaavin yhteisestä opintotarjottimesta, joka sisältää liiketaloutta, matkailu-, hotelli- ja ravintola-alaa sekä kauneudenhoitoa ja hyvinvointia.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Muut kumppanit: Haaga Instituutti-säätiö/Ravintolakoulu Perho ja Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö / SKY-Opisto. Lisäksi mukana on viitisentoista nuorten ammatillisen osaamisen kehittämisestä kiinnostunutta ja innostunutta yritystä ja yhteisöä.

Lisätiedot
Pekka Selenius, 0400 602 516, pekka.selenius (at) perho.fi

Duuni Oyj – 3+2-mallit

Myynti & markkinointi

Kaupan ala

SUOMAT-AKATEMIA – matkailukoulutuksen valtakunnallinen verkosto

Kesto: 6/2015–12/2016
Kuvaus/tavoitteet: Oppilaitosten välisen yhteistyön mahdollistaminen ja helpottaminen valtakunnallisella tasolla niin, että tutkinnon suorittajalle voidaan tarjota tutkinnon osia tai mahdollisuutta suoraan näyttää osaaminen tutkintotilaisuudessa missä päin Suomea tahansa huomioiden henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelmat jo hakeutumisvaiheessa. Hankkeen tavoitteena on luoda käytäntö valtakunnallisen oppilaitosverkoston yhteistyöhön, jossa kehitetään yhtenäinen malli tutkintojen ja tutkinnon osien lisäksi oppimismoduulien tai kurssien ”myymisestä ristiin” oppilaitosten välillä ja koulutustuotteiden myynnistä elinkeinoelämän tarpeisiin täydennyskoulutuksena.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Muut kumppanit: Lapin matkailuopisto, Tavastia, Edupoli, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, SUOMA ry, Suomen Opasliitto ry, Matkailualan verkostoyliopisto, MTI, Savonia amk, Laurea amk, Haaga-Helia amk

Lisätiedot
Anu Nylund, 040 962 20 06, anu.nylund (at) perho.fi
Suomat-verkkosivusto >>

KOULUTUSSILTA MATKAILUALALLE

Kesto: 5/2015–12/2016
Kuvaus/tavoitteet: Usean työnantajan kanssa toteuttavan oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Päätavoite on rakentaa malli, jonka avulla nuoret työllistyvät ja matkailuyritykset saavat tarvitsemaansa työvoimaa sesonkien aikana. Hankkeessa tarjotaan nuorille alle 25-vuotiaille ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa oleville henkilöille mahdollisuus suorittaa horeca-perustutkinto oppisopimuksella. Koulutuksen aikataulu laaditan niin, että opiskelijat työskentelevät ja työssä oppivat sesonkien aikana – kesällä etelässä ja talvella tunturissa – ja teoriakoulutus järjestetään mahdollisuuksien mukaan sesonkien ulkopuolella.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnoija: Lapin matkailuopisto
Kumppanit: Lapin oppisopimustoimisto ja Luksian oppisopimustoimisto. Lisäksi useita yrityksiä Lapista ja Etelä-Suomesta (mm. Haaga-Perho)

Lisätiedot
Anneli Väätäinen, 050 383 9414 anneli.vaatainen (at) perho.fi

MULTIOPPISOPIMUSVERKOSTO

Kesto: 5/2015–12/2016
Kuvaus/tavoitteet: Usean työnantajan kanssa toteuttavan oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Päätavoitteena rakentaa toimintamalli ja työnantajaverkosto, jossa päätyönantajana on StaffPoint ja käyttäjäyrityksenä StaffPointin asiakasyritysten muodostama verkosto. Tavoitteena on mahdollistaa horeca-pt tutkinnon suorittaminen 2-3 eri yrityksessä.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnoija: Haaga-Perho
Kumppanit: StaffPoint ja Spring House sekä näiden ja Haaga-Perhon työnantajaverkoston yritykset

Lisätiedot
Heidi Malin, 050 5746867, heidi.malin (at) perho.fi

INNOVAATIORAHASTO

Kesto: 1/2016-12/2016 (jatkoa POP UP Tehdas Oy -hankkeelle 2015, ks. alla)
Kuvaus/tavoitteet: Virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen. Tavoitteena on uudistaa nykyisiä oppimisympäristötekijöitä niin, että opiskelijakeskeisyys, itseohjautuvuus, ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen sekä monimenetelmällinen oppiminen saavat nykyistä keskeisemmän roolin oppijan ja opettajan välisessä prosessissa. Virtuaalioppiminen liitetään osaksi monipuolisia pedagogisia menetelmiä. Käytännön toteutus POP UP Tehdas Oy -hankkeessa.

POP UP Tehdas Oy on konkreettinen ja moderni pop up -liiketoimintatila, joka on konkreettisen liiketoiminnan, opetustoiminnan ja ammatillisen koulutuksen osaamisen ikkuna sekä yhteiskuntaan että kaupunkilaisten ja nuorten suuntaan. Nykyaikaiset markkinoinnin keinot, sosiaalinen media ja luovuus ovat läsnä ammattioppilaitoksen nuorien POP UP Tehdas Oy:n toiminnassa. Se on uudenlainen yrittäjyyskasvatuksen areena ja konkreettinen innovatiivinen tila keskellä Helsinkiläistä modernia yrittäjyyden aluetta ammatillisessa opetuksessa Suomessa. Hankkeessa toteutetaan opiskelijayrittäjyyden erilaisia pilotteja, joiden arvioinnin tuloksena muodostuisi käsitys nuorten yrittäjyyden toteutusmahdollisuuksista ja malleista kuten osa-aikainen ja sivutoiminen yrittäjyys, moniammatillinen tiimimäinen yritysmalli, Pop UP liiketoiminta ja tulevaisuuden nuorten yritystoiminta sekä verkkoliiketoiminta yrittäjyytenä.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Kumppanit: Tukkutori Helsinki & Teurastamoalueen yrittäjät/yritykset (Teurastamon Markkinointiryhmään kuuluvat: The Helsinki Distilling Company, B-Smokery, Jädelino, Kellohalli, Ho’s Food, Pasta Factory Helsinki, Radio Helsinki); Yritys Helsinki New Co.; Ravintolakoulu Perho / yrittäjyyden opiskelijat (yrittäjyyssuuntautuneet kokkiopiskelijat), Laurea ammattikorkeakoulu, Helsingin Yliopisto Think Company

Lisätiedot
Merja Staudinger, 040 486 9444, merja.staudinger (at) perho.fi

POP UP TEHDAS® – yrittäjyyskasvatusta digiloikaten

Kesto: 1/2015-12/2015 (jatkuu 2016 nimellä Innovaatiorahasto, ks. yllä)
Kuvaus/tavoitteet: Uudenlaisen yrittäjyyskasvatuspedagogiikan malli ammatillisen opetuksen kentälle Suomessa, niin että yrittäjyyskasvatus toimii läpäisyn tehostamisen menetelmänä. Opiskelijayrittäjyyden erilaisten pilottien arvioinnin tuloksena muodostetaan käsitys nuorten yrittäjyyden toteutusmahdollisuuksista ja malleista. Selvitetään uudenlaisen pedagogiikan hyvinvointivaikutuksia sekä opiskelijoihin että opettajiin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on läpäisyn tehostuminen ja opiskelun nopeutuminen hankkeeseen osallistuvilla koulutusaloilla sekä opettajien sisäisen yrittäjyyshenkisyyden, sisäisen yrittäjyyden ja ulkoisen yrittäjyyden ensimmäisen vaiheen tarkastelu osana tulevaisuuden opettajan ammattikuvaa.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Kumppanit: Stadin ammattiopisto

Lisätiedot
Merja Staudinger, 040 486 9444, merja.staudinger (at) perho.fi

POPshop.net – pulpetista virtuaaliseen oppimisympäristöön

Kesto: 6/2015-12/2016
Kuvaus/tavoitteet: Virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen. Tavoitteena on uudistaa nykyisiä oppimisympäristötekijöitä niin, että opiskelijakeskeisyys, itseohjautuvuus, ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen sekä monimenetelmällinen oppiminen saavat nykyistä keskeisemmän roolin oppijan ja opettajan välisessä prosessissa. Virtuaalioppiminen liitetään osaksi monipuolisia pedagogisia menetelmiä. Käytännön toteutus sijoitetaan Opetushallituksen rahoittaman POP UP Tehdas Oy -hankkeeseen Helmi Liiketalousopistossa ja Stadin ammattiopistossa.
Rahoittaja: Opetushallitus
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Kumppanit: Stadin ammattiopisto

Lisätiedot
Merja Staudinger, 040 486 9444, merja.staudinger (at) perho.fi

TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN PEDAGOGIIKKAA – joustavuutta ja yksilöllisyyttä matematiikan oppimiseen

Kesto: 1/2015-12/2015
Kuvaus/tavoitteet: Ammattikoulutuksen matematiikan oppimisen ja opetuksen haasteisiin vastaaminen perustutkintojen uusien perusteiden astuessa voimaan. Opetuskokeilussa pyritään: Muuttamaan opiskelijoiden kokemuksia matematiikan opiskelusta ja oppimisen mahdollisuuksista niin, että matematiikkataidoista tulee luonteva ja elävä työväline oman alan ammatillisia kysymyksien ratkaisemiseen. Tuottamaan opiskelijalle opiskeluun hallinnan tunnetta matematiikan oppimisen myötä ja pysyviä, elinikäisiä taitoja sekä edistämään laskutaidon merkitystä. Arvioidaan mahdollisuuksia tukea maahanmuuttajanuorten matematiikkaosaamisen vahvistamista toiminnallisen matematiikan avulla. Lisäksi tavoitteena on laajentaa toiminnallisen matematiikan käytön osaamista ja soveltamista ammatillisiin oppilaitoksiin ja eri koulutusaloille, ottaa käyttöön verkko-oppimismateriaalia, kehittää edelleen ja monipuolistaa matematiikkavaikeuksia omaavien opiskelijoiden tunnistamista ja tarjota monipuolisesti joustavia ja henkilökohtaistettuja oppimisvaihtoehtoja perinteisen matematiikan opetuksen sijasta.
Rahoittaja: OPH/Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Hallinnoija: Helmi Liiketalousopisto
Kumppanit: Stadin ammattiopisto, Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Summamutikka-keskus/Helsingin yliopiston LUMA-keskus

Lisätiedot
Eliisa Kolttola, 040 714 4259, eliisa.kolttola (at) perho.fi