MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

Päivä-/monimuotokoulutus

Voit suorittaa matkailualan perustutkinnon päivä-/monimuoto-opintoina joustavasti työn ohessa.

Kaikille hakijoille laaditaan HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma), jossa sovitaan aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä tutkinnonosittainen suunnitelma ja aikataulut
• oppilaitoksessa järjestettävästä koulutuksesta
• työpaikalla ja verkkokampuksella tapahtuvasta oppimisesta
• näytöistä.

Haku opintoihin tapahtuu jatkuvan haun kautta. Tarjolla on kolme osaamisalaa:

Matkailualan perustutkinto, osaamisalat

Matkailupalvelujen myynti ja tietopalvelut, matka-asiantuntija >>
Matkailupalvelut, matkailupalvelujen tuottaja >>
Majoituspalvelut, vastaanottovirkailija >> (uusi!)

Matkailualan perustutkinto >>