TASAPAINON AVAIMET®

Ratkaisuja vuorovaikutukseen, motivointiin ja johtamiseen

Tasapainon Avaimet® on monipuolinen valmennusohjelma, joka tarjoaa innostavalla tavalla ymmärrystä itsensä johtamiseen, tiimien toimivuuteen ja yhteistyöhön.

Perho PROn Tasapainon Avaimet® -valmennukset soveltuvat hyvin erilaisiin tarpeisiin. Voit muun muassa kehittää vuorovaikutustaitoja ja motivoivaa johtamista sekä saada esimiestyöhön uusia näkökulmia.

Tasapainon Avaimet® –valmennus antaa helpolla ja käytännöllisellä tavalla oivalluksia arkeen sovellettaviksi työssä ja kotona. Valmennuksissa osallistujat löytävät luontaiset vahvuutensa ja ymmärtävät myös miten toimia onnistuneesti erilaisten asiakkaiden ja työkavereiden kanssa. Avaimet ovat todistaneet toimivuutensa niin johtamisessa, tiimityössä, haasteellisissa tilanteissa kuin yksilövalmennuksissakin.

Tasapainon avaimet® -valmennuksissa maailmaa tarkastellaan seitsemän arkkityypin – Taitajan, Avustajan, Soturin, Papin, Kuninkaan, Tarinoijan ja Tutkijan – kautta ja tehdään oma arkkityyppikartoitus.

Jokaisella arkkityypillä on oma tapansa hahmottaa maailmaa, toimia tiimissä ja työyhteisössä, motivoitua ja reagoida asioihin. Jokaisella on myös omat kompastuskivensä. Katsomalla työyhteisöä ja työtovereita arkkityyppien kautta suvaitsevaisuus ja ymmärrys lisääntyvät ja työyhteisö yksilöineen voi paremmin.

Tasapainon Avaimet® -valmennukset

Motivointi
Ihmisiä motivoivat erilaiset asiat. Oikein johdettuna motivaatiotekijät nostavat yksilön sitoutumista ja tuovat esiin parhaat puolet esiin tiimipelaajana.

Reagointitavat
Reagointitavat –valmennus auttaa tunnistamaan itsensä ja muiden erilaisia tapoja reagoida. Valmennuksesta saat avaimia arkisiin vuorovaikutustilanteisiin, kohti parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta,

Kompastuskivet ja Tukipilarit
Valmennuksen avulla opit tunnistamaan omat kompastuskivesi  ja saat työkaluja niiden välttämiseen. Omien  käyttäytymismallien tunnistaminen auttaa luomaan voimaannuttavan ja kannustavan tavan tehdä työtä.

Valmennusohjelma suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan sille asetettuja tavoitteita. Työyhteisöille ja yksilöille on saatavilla valmennuksia, teemaluentoja sekä koutsausta.

Tasapainon Avaimet® -valmennuksia saavat tehdä vain sertifioidut valmentajat.

Lisätiedot

Tiina Lähteenoja-Niemelä, johtaja, sertifioitu valmentaja
050 3308 385
tiina.lahteenoja-niemela (at) perho.fi

Heidi Malin, koulutusasiantuntija, sertifioitu valmentaja
050 5746 867
heidi.malin (at) perho.fi