PERHO LIIKETALOUSOPISTO

Ravintola-, matkailu- ja liiketalouden alat sekä urheilu. Kolme kampusta: Malmi, Töölö ja verkko.

Perho Liiketalousopisto luo menestyksen mahdollisuuksia tarjoamalla innostavan reitin ammattiin nuorille & aikuisille sekä uutta osaamista ja uusia toimintamalleja yrityksille & yhteisöille.

Oppimisympäristönä olemme monipuolinen ja aitoon palveluosaamiseen luotsaava. Tarjoamme muun muassa kestävän kehityksen teemoilla ja kansainvälisyydellä painotettuja, tutkintorajat ylittäviä opintoja ravintola-, matkailu- ja liiketalouden aloilla. Opinnoissa digitaaliset ratkaisut sekä hyvinvointi ja urheilu vahvistavat opiskelijoidemme tukevaa jalansijaa isompiinkin loikkiin. Olemme mukana erilaisissa hankkeissa, joissa kehitetään muun muassa oppimisympäristöjä ja -tapoja.

Ammatillisille opinnoille luonteenomainen toiminnallisuus, tekemällä oppiminen – ja sen avulla työelämään sijoittuminen jo opintojen aikana – toteutuu entistäkin aktiivisemmalla yhteistyöllä yritysten kanssa. Lisäksi opiskelijoiden työllistymistä tuetaan uraohjauksen avulla läpi ja myös jälkeen opintojen.

Perho PRO – lisäkoulutus, yritysyhteistyö, kaupalliset palvelut  ja kehityshankkeet

Lisäkoulutus, yritysyhteistyö, kaupalliset palvelut  ja kehityshankkeet on keskitetty kouluyhtiön Perho PRO >> yksikköön.

Perho Liiketalousopistosta valmistut pykälää paremmaksi palveluosaajaksi, joka osaa myydä omaa osaamistaan.

Lisätiedot
Juha Ojajärvi, rehtori ja toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi

Gun Marit Nieminen, senior advisor
050 539 5636
marit.nieminen (at) perho.fi