URAOHJAUS

Kohti omaa unelmaa

Uraohjauksen avulla Perho Liiketalousopisto kannustaa ja tukee systemaattisesti opiskelijoitaan opintojen alusta läpi opintojen oppimaan ja omaksumaan ammatti-identiteetin, johon kuuluvat ammatillisen osaamisen lisäksi muun muassa myös hyvinvointi, työssäjaksaminen.

Tavoitteena on, että opiskelija ei vain löydä omaa unelmauraansa vaan rakentaa sitä myös itse.

Uraohjaus edistää myös opiskelijoiden opintokohtaista ryhmäidentiteettiä ja hyvähenkistä ryhmäytymistä. Oman yhteisö edistää myös opintoihin sitoutumista.

Oppilaitoksen tai uraohjauksen tehtävä ei ole tehdä opiskelija puolesta valintoja, vaan tsempata eteenpäin elämässä opiskelijan omia valintoja tukien.