URAOHJAUS

Kohti omaa unelmaa

Uraohjauksen avulla Perho Liiketalousopisto kannustaa ja tukee opiskelijoitaan opintojen alusta lähtien oppimaan ja omaksumaan ammatti-identiteetin, johon kuuluvat ammatillisen osaamisen lisäksi muun muassa myös hyvinvointi ja työssäjaksaminen.

Tavoitteena on, että opiskelija löytää oman unelmauransa ja rakentaa sitä myös itse.

Uraohjaus edistää opiskelijoiden opintokohtaista ryhmäidentiteettiä ja hyvähenkistä ryhmäytymistä. Oma yhteisö edistää myös opintoihin sitoutumista.

Oppilaitoksen ja uraohjauksen tehtävä on tsempata opiskelijaa eteenpäin elämässä ja tukea hänen omia valintojaan.