Uravalmennuksesta oppisopimuskoulutukseen

Kokin uravalmennuksesta nuoret miehet saivat kipinän ravintola-alalle ja valmistuvat kokeiksi. Haaga-Perhon oppisopimusopiskelijoina he saivat hyvän työssäoppimispaikan Leijona Catering Oy:n Santahaminan varuskuntakeittiössä. Ruoanvalmistuksesta innostuneet opiskelijat ja hyvä ohjaus takaavat onnistumisen kohti hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintoa!

Video on toteutettu osana ESR-rahoitteista Yhdessä koulutustakuuseen -hanketta ja yhteistyössä Kulttuuriareena Glorian media-alan harjoittelijoiden kanssa.

The new Restaurant Cook programme for adults

There is a strong demand for trained cooks and the graduates may find employment in a variety of restaurants.
The new Restaurant Cook programme begins in Haaga-Perho in September 2016.

Studies will be candidated in English at the same time you will learn Finnish. The programme provides the apprenticies with practical training for professional food preparation.
It’s also possible to do the studies as apprenticeship training.
The workplace must offer the student a wide enough experience in the field. The students must be able to work in diverse situations and environments.

The time for applying is to 20 May 2016.
Please, fill in the application which you will find below

Applying/Get more information

Programme Manager, Eija Witikkala, +358 50 3100635 and +358 503100617, eija.witikkala@haagaperho.fi

Chinese Tourist Welcome! –koulutus

Chinese Tourist Welcome! –koulutus

Koulutus ja sertifiointi on tarkoitettu matkailualueille ja -yrityksille, jotka haluavat kehittää osaamistaan erityisesti kiinalaisille matkailijoille suunnattujen palvelujen osalta. Koulutus soveltuu sekä Kiinan markkinoilla toimiville matkailualan ammattilaisille että Kiinasta lähtöalueena kiinnostuneille.

Hyödyt:

Kiinalaismatkailijoille suunnatun palvelutuotannon kehittämisen lisäksi matkailualue tai -yritys voi hyödyntää sertifioitua osaamistaan esim. markkinoinnissa. Valmennuksen käyneet saavat tietonsa kiinalaisille matkanjärjestäjille suunnattuun portaaliin, sekä mahdollisuuden osallistua Kiinan toiseksi suurimpaan messutapahtumaan, COTTM. Lisäksi osallistujat saavat rajallisen käyttöoikeuden kiinalaisten ulkomaanmatkailuun erikoistuneeseen tutkimustietoon.

Koulutus ja sertifiointi:

Koulutuksessa on kaksi lähipäivää. Osa materiaalista on sähköisenä Haaga-Perhon Moodle-järjestelmässä. Kokonaisuus sisältää seitsemän (7) eri modulia, jotka käsittelevät kiinalaisten matkailumotiiveja, Suomen vetovoimatekijöitä, markkinointi- ja myyntikonsultointia, asiakaspalvelua sekä kulttuurien välistä viestintää. Koulutuskokonaisuus sisältää teoriaopetusta ja oppimistehtäviä. Opetus tapahtuu suomeksi ja englanniksi. Sertifiointi on mahdollista saada henkilö-, yritys- tai matkailukeskustasolle.

Teemat:

Teemat on esitelty englanninkielisin termein
•Chinese tourists background information
•Chinese cultural backpack
•Chinese tourists’ motivation and behaviour
•Product adaptation and marketing
•Chinese language and customs
•Service and Ambience
•Finnish Product and Marketing Development for Chinese market

Kouluttajat:

Kouluttajina ohjelmassa toimivat Kiinan matkailu- ja kulttuurialan asiantuntijat:
•Bo Dong, Kiinan kulttuurien välisen viestinnän sekä Kiina-asiantuntija
•Kari Halonen, Kiinalaisten matkailun ja matkailuelinkeinon asiantuntija

Kesto:

Koulutus kestää 2 päivää.

Seuraavat avoimet koulutukset:

Ilmoitamme seuraavan koulutuksen ajankohdan lähiaikoina.

Koulutus järjestetään Haaga-Perhon tiloissa, Perhonkatu 10, 00100 Helsinki.

Hinta:

Koulutuksen hinta on Haaga-Perhon tiloissa Helsingissä toteutettuna 450,00 €/hlö + alv 24 %

Muualla kuin Helsingissä toteutettuna hinta on 590,00 €/hlö + alv 24 %.

Hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen sekä sertifiointimaksun.

Pidätämme oikeuden koulutuksen perumiseen mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi.

Kysy lisää tai pyydä tarjous koulutuksesta:

Tom Källroos
tom.kallroos(a)haagaperho.fi, 0400 184 165

Multioppisopimushanke

Hankeosapuolet

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman multioppisopimusverkosto-hankkeen poluttelutyössä ovat mukana hotelli-, ravintola- ja matkailualan aikuiskoulutusyritys Haaga-Perho, koulutus- ja valmennusyritys Spring House Oy sekä henkilöstöpalvelualalla toimiva StaffPoint Oy. Haaga-Perhon, Spring Housen ja StaffPointin multioppisopimusverkosto-hanke kohdistetaan HoReCa-toimialan yrityksiin pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.

Hankkeen tavoitteet

• rakentaa toimintamalli, jossa henkilöstövuokrausyritys tai yksi työnantajayritys toimii päätyönantajana ja oppisopimuskoulutus toteutetaan kahdessa tai useammassa käyttäjäyrityksessä
• usean työnantajan oppisopimuskoulutuksen työpaikkaohjauksen laadun kehittäminen
• hotelli-, ravintola- ja cateringalan rekrytointitarpeisiin vastaaminen
• verkoston sitouttaminen yhtenäiseen toimintamalliin
• nuorten työllistymismahdollisuuksien parantaminen

Myytinmurtajaiset – multioppisopimusverkostotapahtuma

Haaga-Perho, Spring House ja StaffPoint kutsuivat kokoon 26.1.2016 verkostotapahtuman, jossa keskusteltiin Multioppisopimusverkosto-hankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja tämänhetkisestä tilanteesta monesta näkökulmasta. Mukana oli Haaga-Perhon, Spring Housen ja StaffPointin lisäksi ravintola-alalla toimivia yrityksiä; myös tilaisuuden tarjoilija pääsi kertomaan omasta oppisopimuskoulutuspolustaan.

Multioppisopimusverkosto-hankkeen aiemmassa vaiheessa toteutettiin kysely, jonka tuloksia verkostotapahtumassa esiteltiin. Tulokset olivat osin voimakkaasti kahtiajakautuneita positiiviseen ja negatiiviseen suhtautumisessa oppisopimuskoulutukseen. Verkostotapahtumassa oli havaittavissa samoin jakautuneet mielipiteet; oman kokemus vaikutti merkittävästi.

Multioppisopimusverkostotapahtumassa otettiin puheeksi oppisopimuskoulutukseen liittyvät ennakkoluulot yksi kerrallaan. Esiin nousi byrokraattisuus, työpaikkaohjaajan työajankäyttö, vaikeus tarjota työtä koko tutkinnon suorittamisen ajaksi sekä oppisopimusopiskelijoiden taitotason vaihtelevuus. Näistä keskusteltiin yhdessä ja pienryhmissä samalla ideoiden toimintatapoja, jotka tekevät oppisopimuskoulutuksesta kiinnostavan niin opiskelijalle kuin hänet työllistävälle yritykselle.

Verkostotapahtumassa oltiin yksimielisiä siitä, että kaikkia osapuolia hyödyttävä oppisopimuskoulutus vaatii hyvää ennakkosuunnittelua ja säännöllistä palautekeskustelua. Tämä kuitenkin kannattaa, sillä parhaimmillaan koulutus sitouttaa työllistävän yrityksen palvelukseen kaksi osaavaa tekijää; työpaikkaohjaajan ja opiskelijan. Työpaikkaohjaajien on huomattu myös kehittyvän työssään välittäessään omalla esimerkillään yrityksen prosessit ja arvot oppisopimusopiskelijalle.

Hankkeen tulos

Haaga-Perhon, Spring Housen ja StaffPointin multioppisopimushankkeen konkreettisena lopputuloksena on vuoden 2016 loppuun mennessä toimiva oppisopimuskouluttajaverkosto, joka on sitoutunut tehtävään. Uuden mallin mukaisia oppisopimusopiskelijoita kohderyhmästä on valittu koulutukseen Haaga-Perhoon, työskentelyn tapahtuessa StaffPointin yhdessä tai useammassa asiakasyrityksessä. Hankkeessa poluteltava toimintamalli on monistettavissa muille toimialoille, joten se tulee hyödyttämään valtakunnallisesti yhä useampaa yritystä ja oppisopimuksesta kiinnostunutta henkilöä.

Hakeminen oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä Haaga-Perhoon, josta ohjataan työnhakijaksi StaffPointiin.

Lue lisää Haaga-Perhosta ja ajankohtaista oppisopimuksesta tästä

Lisätiedot

Haaga-Perho Heidi Malin [heidi.malin(a)haagaperho.fi]
Spring House Oy Tiina Suorsa [tiina.suorsa(a)springhouse.fi]
StaffPoint Oy Katri Hietakangas [katri.hietakangas(a)staffpoint.fi]

HAAGA-PERHON, SPRING HOUSEN JA STAFFPOINTIN MULTIOPPISOPIMUSVERKOSTO-HANKE

Hankeosapuolet

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman multioppisopimusverkosto-hankkeen poluttelutyössä ovat mukana hotelli-, ravintola- ja matkailualan aikuiskoulutusyritys Haaga-Perho, koulutus- ja valmennusyritys Spring House Oy sekä henkilöstöpalvelualalla toimiva StaffPoint Oy. Haaga-Perhon, Spring Housen ja StaffPointin multioppisopimusverkosto-hanke kohdistetaan HoReCa-toimialan yrityksiin pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.

Hankkeen tavoitteet

• rakentaa toimintamalli, jossa henkilöstövuokrausyritys tai yksi työnantajayritys toimii päätyönantajana ja oppisopimuskoulutus toteutetaan kahdessa tai useammassa käyttäjäyrityksessä
• usean työnantajan oppisopimuskoulutuksen työpaikkaohjauksen laadun kehittäminen
• hotelli-, ravintola- ja cateringalan rekrytointitarpeisiin vastaaminen
• verkoston sitouttaminen yhtenäiseen toimintamalliin
• nuorten työllistymismahdollisuuksien parantaminen

Myytinmurtajaiset – multioppisopimusverkostotapahtuma

Haaga-Perho, Spring House ja StaffPoint kutsuivat kokoon 26.1.2016 verkostotapahtuman, jossa keskusteltiin Multioppisopimusverkosto-hankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja tämänhetkisestä tilanteesta monesta näkökulmasta. Mukana oli Haaga-Perhon, Spring Housen ja StaffPointin lisäksi ravintola-alalla toimivia yrityksiä; myös tilaisuuden tarjoilija pääsi kertomaan omasta oppisopimuskoulutuspolustaan.

Multioppisopimusverkosto-hankkeen aiemmassa vaiheessa toteutettiin kysely, jonka tuloksia verkostotapahtumassa esiteltiin. Tulokset olivat osin voimakkaasti kahtiajakautuneita positiiviseen ja negatiiviseen suhtautumisessa oppisopimuskoulutukseen. Verkostotapahtumassa oli havaittavissa samoin jakautuneet mielipiteet; oman kokemus vaikutti merkittävästi.

Multioppisopimusverkostotapahtumassa otettiin puheeksi oppisopimuskoulutukseen liittyvät ennakkoluulot yksi kerrallaan. Esiin nousi byrokraattisuus, työpaikkaohjaajan työajankäyttö, vaikeus tarjota työtä koko tutkinnon suorittamisen ajaksi sekä oppisopimusopiskelijoiden taitotason vaihtelevuus. Näistä keskusteltiin yhdessä ja pienryhmissä samalla ideoiden toimintatapoja, jotka tekevät oppisopimuskoulutuksesta kiinnostavan niin opiskelijalle kuin hänet työllistävälle yritykselle.

Verkostotapahtumassa oltiin yksimielisiä siitä, että kaikkia osapuolia hyödyttävä oppisopimuskoulutus vaatii hyvää ennakkosuunnittelua ja säännöllistä palautekeskustelua. Tämä kuitenkin kannattaa, sillä parhaimmillaan koulutus sitouttaa työllistävän yrityksen palvelukseen kaksi osaavaa tekijää; työpaikkaohjaajan ja opiskelijan. Työpaikkaohjaajien on huomattu myös kehittyvän työssään välittäessään omalla esimerkillään yrityksen prosessit ja arvot oppisopimusopiskelijalle.

Hankkeen tulos

Haaga-Perhon, Spring Housen ja StaffPointin multioppisopimushankkeen konkreettisena lopputuloksena on vuoden 2016 loppuun mennessä toimiva oppisopimuskouluttajaverkosto, joka on sitoutunut tehtävään. Uuden mallin mukaisia oppisopimusopiskelijoita kohderyhmästä on valittu koulutukseen Haaga-Perhoon, työskentelyn tapahtuessa StaffPointin yhdessä tai useammassa asiakasyrityksessä. Hankkeessa poluteltava toimintamalli on monistettavissa muille toimialoille, joten se tulee hyödyttämään valtakunnallisesti yhä useampaa yritystä ja oppisopimuksesta kiinnostunutta henkilöä.

Hakeminen oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä Haaga-Perhoon, josta ohjataan työnhakijaksi StaffPointiin.

Lue lisää Haaga-Perhosta ja ajankohtaista oppisopimuksista

Ammattiin oppii kuluttamatta liiaksi koulun penkkiä

Uutta näkökulmia ja ideoita oppisopimuskoulutuksesta:

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Haaga-Perho Heidi Malin [heidi.malin(a)haagaperho.fi]
Spring House Oy Tiina Suorsa [tiina.suorsa(a)springhouse.fi]
StaffPoint Oy Katri Hietakangas [katri.hietakangas(a)staffpoint.fi]

Tutkinto tunturissa tai meren rannalla, opiskele kokiksi tai tarjoilijaksi

Ammattiin oppii työssä kuluttamatta liiaksi koulunpenkkiä

Mikä onkaan kannattavampaa kuin ammatin tai uuden opiskelu? Jos ammatillinen perustutkinto puuttuu tai koulunpenkin kuluttaminen tuntuu vaikealta, vastaus tavoitteeseen pääsemiseen voi olla oppisopimuskoulutus. Oppisopimuskoulutuksena Haaga-Perho tarjoaa hotelli-, ravintola- ja catering alan perustutkintoa.

Opiskelu on itsenäistä ja pureutuu käytäntöön. Työpaikoilla ammattiin oppii tavoitteellisesti ja ohjatusti ravintola-alan töitä tehden. Opintoja täydennetään verkossa ja koulutuspäivillä Haaga-Perhossa. Näitä tiedollisia opintoja voi olla vähän jos aiempaa osaamista on jo tullut kerrytettyä takataskuun. Hakijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja näin selvitetään henkilökohtainen opiskelupolku – opintojen sisältö ja kesto. Työnantaja maksaa työajalta palkkaa ja auttaa asunnon etsimisessä.

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona työpaikalla.

Aikuiskouluttajana tunnettu Haaga-Perho on mukana hankkeissa, joissa hiotaan uudenlaista mallia oppisopimuskoulutuksen käynnistämiseksi usean työnantajan kanssa. Opinnot voi aloittaa alle 25-vuotias nuori jolta puuttuu toisen asteen tutkinto kuten ammatillinen koulutus. Oppisopimuskoulutusta on tarjolla myös yli 25-vuotiaille hakijoille, joilla jo on ammatillinen koulutus ja työkokemusta.

Koulutussilta matkailualalle hankkeessa opiskelija työskentelee jaksoja Lapin tunturikeskusten yrityksissä ja etelärannikon merenrantakohteissa. Tiedolliset opinnot järjestää Etelä-Suomessa Haaga-Perho ja pohjoisessa Lapin matkailuopisto, joka on hankkeessa päätoimija. Opiskelija solmii oppisopimuksen työnantajan haastattelun jälkeen joko Luksian tai Lapin oppisopimuskeskuksessa.

Koulutussilta matkailualalle, lisätietoja:

Haaga-Perho, koulutuspäällikkö Anneli Väätäinen, p. 050 383 9414, anneli.vaatainen(a)haagaperho.fi.

Uusi WSET Diploma valmistunut

Heidi Mäkinen on suorittanut Wine & Spirit Education Trustin WSET Level 4 Diploma in Wines & Spirits-tutkinnon. Haaga-Perho onnittelee!
WSET Diploma on korkein mahdollinen Suomessa suoritettava viinitutkinto. Tämän tutkinnon voi Suomessa suorittaa vain Haaga-Perhossa.

Ammattiin oppii työssä kuluttamatta liiaksi koulunpenkkiä

Mikä onkaan kannattavampaa kuin ammatin tai uuden opiskelu? Jos ammatillinen perustutkinto puuttuu tai koulunpenkin kuluttaminen tuntuu vaikealta, vastaus tavoitteeseen pääsemiseen voi olla oppisopimuskoulutus. Oppisopimuskoulutuksena Haaga-Perho tarjoaa hotelli-, ravintola- ja catering alan perustutkintoa.

Opiskelu on itsenäistä ja pureutuu käytäntöön

Opiskelu on itsenäistä ja pureutuu käytäntöön. Työpaikoilla ammattiin oppii tavoitteellisesti ja ohjatusti ravintola-alan töitä tehden. Opintoja täydennetään verkossa ja koulutuspäivillä Haaga-Perhossa. Näitä tiedollisia opintoja voi olla vähän jos aiempaa osaamista on jo tullut kerrytettyä takataskuun. Hakijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja näin selvitetään henkilökohtainen opiskelupolku – opintojen sisältö ja kesto. Työnantaja maksaa työajalta palkkaa ja auttaa asunnon etsimisessä.

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona työpaikalla.

Aikuiskouluttajana tunnettu Haaga-Perho on mukana hankkeissa, joissa hiotaan uudenlaista mallia oppisopimuskoulutuksen käynnistämiseksi usean työnantajan kanssa. Opinnot voi aloittaa alle 25-vuotias nuori jolta puuttuu toisen asteen tutkinto kuten ammatillinen koulutus. Oppisopimuskoulutusta on tarjolla myös yli 25-vuotiaille hakijoille, joilla jo on ammatillinen koulutus ja työkokemusta.

Koulutussilta matkailualalle

Koulutussilta matkailualalle hankkeessa opiskelija työskentelee jaksoja Lapin tunturikeskusten yrityksissä ja etelärannikon merenrantakohteissa. Tiedolliset opinnot järjestää Etelä-Suomessa Haaga-Perho ja pohjoisessa Lapin matkailuopisto, joka on hankkeessa päätoimija. Opiskelija solmii oppisopimuksen työnantajan haastattelun jälkeen joko Luksian tai Lapin oppisopimuskeskuksessa.

Tutkinto taskuun talvella tunturikeskuksissa ja kesällä merenrantakohteissa

Koulutussilta matkailualalle Facebookissa

Koulutussilta matkailualalle, lisätietoja:

Haaga-Perho, koulutuspäällikkö Anneli Väätäinen, p. 050 383 9414, anneli.vaatainen(a)haagaperho.fi

Haaga-Perhon Multioppisopimus-hankkeessa oppisopimuskoulutusta tuupataan monien mahdollisuuksien suuntaan jossa alle 25-vuotias hakija voi työskennellä opintojensa aikana usean työnantajan palveluksessa. Toimintamallin poluttelutyö on parhaillaan käynnissä, ja tavoitteena on saada usean oppisopimuksen mallista toimiva käytäntö ammattiin opiskeleville. Henkilöstövuokrauksen suurimpiin toimijoihin kuuluva Staff Point on lähtenyt mukaan työnantajana samoin kuin samaan konserniin kuuluva Spring House.

Multioppisopimus, lisätietoja:

Haaga-Perho, koulutuspäällikkö Heidi Malin, p. 050 574 6867, heidi.malin(a)haagaperho.fi