MIKÄ ON NÄYTTÖTUTKINTO

Tutkinto aikuis-/monimuoto-opinnoilla

Kenelle

Näyttötutkintomuotoiset opinnot ovat oikea valinta sinulle, joka olet jo hankkinut työkokemusta opiskelemasi alan tehtävissä, mutta tutkinto puuttuu tai haluat syventää osaamistasi. Voit olla nuori ylioppilas, pitkän työ- ja elämänkokemuksen hankkinut aikuinen tai jotain siltä väliltä.

Sisältö ja toteutustapa

Opintojen alussa määritellään aiemman osaamisesi pohjalta valmistavan koulutuksen tarve (nk. henkilökohtainen opiskelusuunnitelma). Valmistava koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta. Lähiopetustuntien määrä määräytyy opiskelemasi alan mukaan. Opetuksen tukena käytetään verkko-oppimisalustaa (iPerho). Näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen voi suorittaa työn ohella.

Käytännössä näyttöjä voi antaa koko opintojen ajan. Ne ovat tilaisuuksia, joissa opiskelija osoittaa käytännön työssään osaamisensa tutkintovaatimusten eri osaamisalueisiin. Näyttöjen lukumäärä riippuu taustastasi.

Useimmat näyttötutkinnot voi suorittaa oppisopimuksella. Jos sinulla on alan työpaikka tai toimit yrittäjänä, voit ehdottaa työnantajalle oppisopimusta .

Mikäli nykyinen osaamisesi/työtehtäväsi vastaavat tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja sinulla on jo vaadittu osaaminen, voit osallistua suoraan näyttötutkintotilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta ja näyttää osaamisesi oikeissa työtilanteissa.

Hinta

Koulutuksen alussa peritään 58 euron tutkintomaksu. Oppisopimusmuotoisena koulutus on muutoin maksutonta.  Matka- ja oppimateriaalikustannuksista opiskelija vastaa aina itse.

Sinulla voi olla mahdollisuus suorittaa tutkinto opintososiaalisin eduin, jos taustaasi perustuva henkilökohtainen suunnitelma täyttää kokoaikaisen opiskelun ehdot. Selvitä oma tilanteesi ennen koulutuksen alkua.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla voi olla oikeus Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiin >>

Väylä korkeakouluopintoihin

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammatti- ja tiedekorkeakouluihin.