VAIKUTTAMINEN

Vaikuta turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja kestävään kehitykseen

Opiskelijakunnan toimintaan osallistumalla opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen ympäristön turvallisuuteen ja siisteyteen, sisätilojen viihtyvyyteen ja tarkoituksenmukaisten tilojen suunnitteluun sekä jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostamiseen.

Opiskelijakunta tiedottaa toiminnastaan Wilmassa, info-tv:ssä, ilmoitustaululla sekä tarvittaessa keskusradiosta.