Väyläopinnot nopeuttavat työelämään siirtymistä

Kevät on kiivasta ja toiveikasta opintoihin hakeutumisen aikaa. Osalle opiskelupaikka aukeaa, kun taas osa jää vielä odottamaan seuraavaa hakumahdollisuutta.

Lukion suorittanut voi nyt nopeuttaa työelämään siirtymistään ”välivuoden” aikana suoritetulla liiketalouden perustutkinnolla

Perho Liiketalousopiston yo-/lukiopohjaiset merkonomiopinnot vievät noin 1–1,5 vuotta ja ammattikorkeaan väyläopintomallilla siirtynyt suorittaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tradenomin opinnot noin 2,5 vuodessa normaalin noin 3,5 amk-vuoden sijaan.

Sekä merkonomin että tradenomin tutkinnon voi siis molemmat suorittaa samassa ajassa kuin tradenomin tutkinnon yksistään.

Väyläopinnot nopeuttavat työelämään siirtymistä

Perho LTO:n ja Haaga-Helian väyläopintomalli sujuvoittaa siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun

Perho Liiketalousopistossa liiketalouden perustutkinnon suorittaneena siirryt suoraan 2. vuoden korkeakouluopintoihin vahvalla työelämäosaamisella varustettuna, mistä on hyötyä niin opinnoissa kuin jo opintojen aikaisessa työllistymisessä.

Opiskelumotivaatiosi säilyy korkeana, koska merkonomi- ja tradenomiopintojesi päällekkäisyydet on karsittu ja näytöt tuovat mielekkyyttä osaamisen hankkimiseen.

Näin se toimii

Valinta Haaga-Helia ammatikorkeakouluun tähtääviin väyläopintoihin tehdään merkonomiopintojen opiskelumenestyksen, ammattiosaamisen näyttöjen sekä ammatillisten tutkinnon osien arvosanan perusteella.

• suoritat liiketalouden perustutkinnon ohessa ammattikorkeakoulun avoimina opintoina 1–2 moduulia tradenomin perusopinnoista

• näytät perustutkinto-opinnoissa hankkimasi osaamisen Haaga-Helian avoimen väylän näytöissä 2-3 moduulin osalta tradenomin perusopinnoista.

• perustutkinto-opinnoistasi tunnustetaan 60 op:n laajuiset opinnot tradenomin tutkintoon ja voit saada hyväksytyillä näytöillä sekä avoimen väylän hakumenettelyn kautta tutkinto-oikeuden suoraan toisen vuoden opintoihin.

 

Väyläopinnot nopeuttavat työelämään siirtymistä – hae meille jo kevään 2017  lisähaussa!

Lisätiedot
Katriina Klén, koulutusalajohtaja, liiketalous
050 366 6711
katriina.klen (at) perho.fi

hakutoimisto (at) perho.fi

Liiketalouden päiväkoulutus >>