Liiketalouden näyttötutkinto

Merkonomiksi aikuis-/monimuoto-opinnoilla

Tutustu ja hae mukaan koulutukseen! Haku käynnissä 25.8.2017 asti.

Liiketalouden perustutkinto näyttötutkintona on  joustava ja tehokas tapa suorittaa merkonomin tutkinto esim. työn ohessa.

Näyttötutkintomuotoiset opinnot ovat oikea valinta sinulle, joka olet jo hankkinut työkokemusta asiakaspalvelu-, myynti- tai neuvontatehtävissä, mutta tutkinto puuttuu. Voit olla nuori ylioppilas, pitkän työ- ja elämänkokemuksen hankkinut aikuinen tai jotain siltä väliltä.

Jos sinulla on alan työpaikka tai toimit yrittäjänä, voit voi suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella >>

Liiketalouden perustutkinto näyttötutkintona, osaamisalat

Asiakaspalvelu ja myynti/finanssi, merkonomi >>
Talous- ja toimistopalvelut, merkonomi >>

Rakennat liiketalouden perustutkintosi erilaisista tutkinnon osista ja monipuolistat valinnaisuuden avulla tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Voit yhdistää tutkinnon osia Asiakaspalvelun ja myynnin sekä Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalasta.

Valitsemistasi tutkinnonosista riippuen hankit pätevyyden toimimaan muun muassa asiakaspalvelun ja myynnin, kaupan, taloushallinnon tai toimistopalveluiden tehtävissä kaupan alalla, yrityssektorilla, julkishallinnossa tai finanssialalla.

Tutkinnon rakenne  >>

Opintojen alussa määrittelemme yhdessä aiemman osaamisesi pohjalta valmistavan koulutuksen tarpeen (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma). Jos nykyinen osaamisesi/työtehtäväsi vastaavat  tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia, voit osallistua suoraan tutkintotilaisuuksiin: näyttää osaamisesi oikeissa työtilanteissa.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on ajantasaista liiketaloudellista osaamista: hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Sinulla on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet, joiden avulla voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan aloilla sekä muilla aloilla.

• Valmistava koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta
• Lähiopetustunnit 2–3 ilta/vko klo 17.30–20.20
• Opetuksen tukena käytetään verkko-oppimisalustaa (iPerho)

Kustannukset
Koulutuksen alussa perimme 58 euron tutkintomaksun, muutoin koulutus on maksutonta. Matka- ja oppimateriaalikustannuksista opiskelija vastaa itse.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa tutkinto opintososiaalisin eduin, jos taustaasi perustuva henkilökohtainen suunnitelma täyttää kokoaikaisen opiskelun ehdot. Selvitä oma tilanteesi ennen koulutuksen alkua.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla voi olla oikeus Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiin >>

Näyttötutkinto on väylä myös korkeakouluopintoihin

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammatti- ja tiedekorkeakouluihin. Luonteva jatko-opintoväylä liiketalouden ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on esimerkiksi liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi.