ALKOHOLILAINSÄÄDÄNTÖ/ALCOHOL LEGISLATION

Anniskelupassikoe/Alcohol legislation exam

Tarvitsetko työssäsi anniskelupassia? Anniskeluluvanhaltijan on huolehdittava siitä, että vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä on alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymän mallin mukainen todistus. Vastaavalta hoitajalta tai muulta tehtävään nimetyltä ei enää edellytetä työkokemusta tai ravitsemisalan koulutusta.

Do you need alcohol passport? The licence holder must ensure that the responsible manager or other designated person has a certificate of alcohol proficiency consistent with the model approved by the National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira). Unlike in the past, specific work experience or training in the hotel, restaurant and catering sector is not required for the responsible manager or designated person.

Lue lisää anniskelupaikan henkilökunnasta tästä >>

Read more about responsible manager here >>

Meiltä saat todistuksen mukaasi heti kokeen jälkeen jos läpäiset kokeen! You will get the certificate immediately after the exam if you pass it!

Ilmoittautuminen kokeeseen (suomen-, englannin- ja kiinankielinen/Registration to exam in English and Chinese):

Ke/Wed 13.3.2019 klo 14-15 >>
Ti/Tue 9.4.2019 klo 14-15 >>
Ke/Wed 17.4.2019 klo 14-15 >>
Ti/Tue 7.5.2019 klo 14-15 >>
Ke/Wed 14.5.2019 klo 14-15 >>
Ti/Tue 28.5.2019 klo 14-15 >>
Ti/Tue 4.6.2019 klo 14-15 >>
Ma/Mon 17.6.2019 klo 14-15 >>

Perho PROn opiskelijat ilmoittautuvat myös yllä olevien linkkien kautta. Laita rasti kohtaan Perho PROn opiskelija, niin ohjelma ei tee sinulle laskua. The students of Perho PRO also register through the links above. Put a cross on the Perho PRO student, so the program will not make you an invoice.

Viimeinen ilmoittautumispäivä kokeeseen on yhtä päivää ennen koetta. The last day to register is one day before the exam.

Pidätämme oikeuden aikataulujen muutokseen. We reserve the right to change timetables.

Koe koostuu 32 monivalintakysymyksestä, joista 26 pitää olla valittu oikein. Koe suoritetaan (max 60 min) tietokoneella tietokoneluokassa. The test consists of 32 multiple questions of which 26 must be selected correctly. The test is accomplished (max 60 min) with a computer in a computer class.

Hinnat/Prices
Koemaksu 45 €/henkilö, kokeen uusiminen 25 €/henkilö. Kiinankielinen koe 55 €/hlö, kokeen uusiminen 35 €/hlö. Kaikkiin hintoihin sisältyy alv. 24 %. Uusintakoe vain heille ketkä ovat tehneet kokeen aikaisemmin Perho PROssa.

Exam costs 45.00 €/person, re-sit exam 25,00 €/person (inc. VAT 24 %). Chinese exam 55 €/person (inc. VAT 24 %), re-sit exam 35 €/person (inc. VAT 24 %). Re-sit exam is just for those who have done the exam earlier in Perho PRO.

Materiaali/Material
Kokeeseen osallistuja vastaa itse koemateriaalin hankkimisesta. Kokeen kysymykset perustuvat tähän materiaaliin Anniskelumyynnin käsikirja, riittää siis, että luet tämän materiaalin kun valmistaudut kokeeseen.

Valviran suomenkielinen materiaali Alkoholijuomien anniskelu -ohje >> . Lisää tietoa myös Valviran kotisivulta >>

The participant is responsible for obtaining the test material. The exam questions are based on this material Handbook for rules on service of alcohol 2018_, this is all you need to read, as you prepare for the exam. Read more from Valvira’s page >>

Kiinankielinen materiaali/material in Chinese Handbook for rules on service of alcohol 2018_chinese.

Koulutuspaikka/Location
Perho PRO/Perhonkatu 11, 00100 Helsinki. Katso kutsusta tarkemmin, missä koe pidetään.
Perho PRO/Perhonkatu 11, 00100 Helsinki. Check from the invitation where the exam is held.

Alkoholilainsäädännön koulutus

Järjestämme alkoholilainsäädännön koulutuksen tarvittaessa yli 10 hengen ryhmille. Koulutuksiin osallistuville jaetaan kaikki tarvittava materiaali koulutustilaisuuksissa. Perho PRO järjestää alkoholilainsäädännön kokeita useasti vuodessa.

Lisätiedot/More information

Sirpa Vaahti, koulutuskoordinaattori/Training Coordinator
050 3100 787
sirpa.vaahti (at) perho.fi