HANKKEET

Perho Liiketalousopistossa käynnissä olevat hankkeet

TUNNE TYÖ – SUUNNITTELE URA
Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kesto: 3/2017–12/2019
Kuvaus/tavoite: Kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemusta ja lukio-opintojen urasuunnittelua tukevaa rakennetta. Haetaan ratkaisua siihen, että nuori siirtyisi heti lukiokoulutuksen jälkeen jatko-opintoihin tai työelämään. Kehittää lukiokoulutukseen työelämäyhteistyön malli, jossa opetus- ja ohjaushenkilöstö tukee oppimista työelämälähtöisesti niin, että opiskelijat pääsevät opintojen aikana tutustumaan työlämään  ja heidän urasuunnitelmansa vahvistuvat.
Rahoittaja: EU/Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ympäristökeskus
Hallinnoija: Helsingin kaupungin opetusvirasto
Tuen saajat: Helsingin kaupunki, Y-tunnus: 0201256-6 • Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, Y-tunnus: 2177546-2 • Nuori Yrittäjyys ry, Y-tunnus: 1813465-6 • Perho Liiketalousopisto Oy, Y-tunnus: 2734201-9 • Lappeenrannan kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi, Y-tunnus:0162193-3 • Lahden kaupunki, lukiokoulutus, Y-tunnus: 0149669-3 • Espoon kaupunki, Y-tunnus: 0101263-6 • Vantaan kaupunki, Y-tunnus: 0124610-9

Lisätietoja
Merja Staudinger, 040 486 9444, merja.staudinger (at) perho.fi

EVALUATING CATERING AND HOSPITALITY SKILLS THROUGH ECVET

Kesto: 06/2016-05/2018
Kuvaus/tavoite: Kansainvälisen ravintola-alan CHASE-verkoston kanssa toteutetaan vastavuoroisia opiskelija- ja opettajavaihtoja. Ravintola-alan opiskelijat suorittavat 4-5 kuukauden opiskelu- ja työssäoppimisjakson ulkomailla ja antavat näytön. Ulkomailla suoritetut opinnot tunnistetaan ja tunnustetaan Ecvetin periaatteiden mukaisesti. Opettajat vievät Ecvet-tietoutta verkoston oppilaitoksiin ja opiskelijoiden työssäoppimispaikoille. Memorandum of Understanding ja Learning Agreement ovat käytössä Europass liikkuvuustodistuksen lisäksi. Opiskelijoiden ohjauksessa ja näytön arviointikeskusteluissa käytetään sähköisiä apuvälineitä. Opiskelijavaihtoja toteutetaan 40 ja opettajavaihtoja 9.
Rahoittaja: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Hallinnoija: Perho Liiketalousopisto
Muut kumppanit: Stadin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Lisätietoja
Johanna Mäesalu, 050 380 5944, johanna.maesalu (at) perho.fi