HYGIENIAOSAAMINEN

Testaus

Vaaditaanko työssäsi hygieniaosaamista? Oletko vastuussa omavalvonnasta? Hygieniaosaamisella tarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien ja elintarvikkeita ammatikseen käsittelevien tietoja ja osaamista. Perho PROssa järjestetään hygieniapassitestejä (katso tarkemmat aikataulut alapuolella). Tarvittaessa toteutamme ryhmille myös testiin valmistavaa koulutusta.

Käytännön hygieniaosaaminen

EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004/EU) mukaan elintarvikealan toimijan velvollisuus on vastata siitä, että kaikkia työntekijöitä on perehdytetty, opastettu ja tarvittaessa koulutettu elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa työtehtävien edellyttämissä määrin.

Käytännön hygieniaosaaminen on näiden tietojen soveltamista jokapäiväisessä työssä. Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite elintarvikealalla. Lisätietoja hygieniapassista Ruokaviraston nettisivuilta, www.ruokavirasto.fi.

Kansallinen elintarvikelaki (23/2006) edellyttää, että elintarvikehuoneistossa helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita työkseen käsittelevien henkilöiden on osoitettava hygieniaosaamisensa Ruokaviraston mallin mukaisella osaamistodistuksella, eli nk. ”hygieniapassilla”. Elintarvikealan toimija vastaa kustannuksellaan tämän vaatimuksen toteutumisesta työntekijöidensä osalta osana omavalvontaansa.

Hygieniaosaamisen sisältö

• Mikrobiologian perusteet ja elintarvikkeiden kontaminaatio
• Ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat
• Henkilökohtainen hygienia
• Puhtaanapito
• Omavalvonta
• Lainsäädäntö sekä näiden osa-alueiden jatkuva tietojen ja taitojen päivittäminen

Pelkästään testiin osallistuja vastaa itse tenttimateriaalin hankkimisesta. Suositeltavaa kirjallisuutta ovat esim.
• Hygieniaosaamisen perusteita. Julkaisija: Työväen Sivistysliitto TSL ry, www.tsl.fi
• Hygieniaopas. Elintarvikehygienian perusteet. Julkaisija: Elintarvike ja Terveys-lehti, www.elintarvikejaterveys.fi

Testausajankohdat ja ilmoittautuminen
Perho PRO järjestää hygieniaosaamisen testejä seuraavasti:

17.4.2019 klo 14-15, ilmoittaudu tästä >>

Testeihin ja koulutuksiin otetaan vastaan ennakkoilmoittautumisia niin kauan kuin tilaa riittää. Pidätämme oikeuden aikataulujen muutokseen.

Hinta
Testin hinta on 45 €/hlö/kerta, sis. alv 24 %.

Koulutus

Hygieniapassin suorittamiseen tähtääviä hygieniaosaamisen koulutuksia järjestetään tarvittaessa yli 10 hengen ryhmille. Koulutuksiin osallistuville jaetaan kaikki tarvittava materiaali koulutustilaisuuksissa.

Lisätiedot

Marjo Rajala, koulutusasiantuntija
040 1835 353
marjo.rajala (at) perho.fi