JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Toiminnan ja oman johtajuuden kehittäminen, aikuiskoulutus

Koulutuksen tavoitteena on oman vastuualueen toiminnan ja oman johtajuuden kehittäminen. Johtamisen erikoisammattitutkinnon voit suorittaa joustavasti työn ohessa sinulle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on

vahva käytännön kokemus johtamistehtävistä ja jotka työskentelevät esimies- tai johtamistehtävässä, suunnittelevat, johtavat ja kehittävät vastuualueensa toimintaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältö
• Minä johtajana, johtamisroolin hallinta ja kehittyminen johtajana
• Strategian toteuttaminen ja toiminnan johtaminen
• Talouden johtaminen
• Projektin hallinta
• Ihmisten johtaminen ja kehittäminen
• Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ja kehittäminen
• Vuorovaikutustaidot ja viestintä johtamistyössä

Näyttötutkintomuotoinen koulutus tarjoaa opiskelijalle yritystoimintaa tukevan, käytännönläheisen ja joustavan mahdollisuuden osaamisen ja toiminnan kehittämiseen, sekä ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Tutkinto suoritetaan osoittamalla johtamisosaaminen oman organisaation johtamistehtävissä ja -prosesseissa. Johtamiskoulutusohjelmat voidaan myös toteuttaa yrityskohtaisena, jolloin lähiopetuksen painotuksissa ja toteutuksessa huomioidaan yrityksen erityispiirteet tai -tarpeet.

Lue lisää: Mikä on näyttötutkinto?

Kesto
Valmistava koulutus muodostuu henkilökohtaistetusta opiskeluohjelmasta (noin 10–16 lähiopetuspäivää) ja soveltavista etätehtävistä, ja sen kokonaiskesto on noin 1–1,5 vuotta. Näyttötutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Ajankohta ja hakuaika
Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2018.

Hinta
Opiskelumaksu on 540 €. Pyydä tarjous omasta organisaatiokohtaisesta johtamiskoulutusohjelmasta!

Koulutuspaikka
Perho PRO, Perhonkatu 10, 00100 Helsinki

Lisätiedot

Heidi Malin, koulutusasiantuntija
050 5746 867
heidi.malin (at) perho.fi

Perho Prossa suoritettu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto ja Johtamisen erikoisammattitutkinto huomioidaan aikaisemmin hankittuna osaamisena Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Haagan yksikön restonomin tutkintokoulutuksessa sekä avoimen amk:n väylässä.

Opintojen tunnistaminen tapahtuu opiskelijan pyynnöstä. Opiskelijan hyödyntäessä näyttömahdollisuutensa täysimääräisesti, opintopisteitä kertyy näyttöjen jälkeen restonomitutkinnossa noin 15 op. Tarkempia tietoja tunnistamisesta antaa Haaga-Heliassa Päivi Vepsä.

Johtamisen erikoisammattitutkinto

  • Nykyinen työpaikka

    (Huomioithan, että näyttötutkinnon suorittaminen oppisopimusmuotoisena edellyttää, että sinulla on hakemaasi tutkintoon sopiva työpaikka.)
  • Suoritetut tutkinnot