YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Yrityksen ja sen strategisen johtamisen kehittäminen, aikuiskoulutus

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto kehittää yritystä sekä johtajaa. Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on yrityksen strategian täsmentäminen, jonka avulla tavoitellaan yrityksen jatkuvuutta, kasvua ja kannattavuutta.

Tutkinnon voi suorittaa joustavasti työn ohessa.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu palvelualan yrittäjille ja yritysjohtajille, pienten ja keskisuurten yritysten omistajayrittäjille tai palkatuille johtajille, jotka johtavat itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryhtiötä.

Sisältö
• Strategiaprosessi ja liiketoiminnan suunnittelu
• Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
• Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen ja kehittäminen
• Talouden johtaminen ja kehittäminen
• Kehittämisprojektin johtaminen
• Tuotannon prosessien laadun kehittäminen
• Oma johtajuus ja itsensä johtaminen
• Vuorovaikutustaidot ja viestintä johtamistyössä

Koulutus tarjoaa yritystoimintaa tukevan, käytännönläheisen ja joustavan mahdollisuuden osaamisen ja yrityksen kehittämiseen ja ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Tutkinto suoritetaan osoittamalla yritysjohtamisosaaminen oman yrityksen johtamistehtävissä ja -prosesseissa. Johtamiskoulutusohjelmat voidaan myös toteuttaa yrityskohtaisena, jolloin lähiopetuksen painotuksissa ja toteutuksessa huomioidaan yrityksen erityispiirteet tai -tarpeet.

Kesto
Valmistava koulutus muodostuu 12–16 lähipäivästä ja soveltavista etätehtävistä. Kokonaiskesto on noin 1,5 vuotta.

Hinta
Pyydä tarjous organisaatiokohtaisesta johtamiskoulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Raija Soive, koulutusasiantuntija
050 3308 390
raija.soive (at) perho.fi

Tiesithän, että Perho PROssa Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittanut opiskelija voi halutessaan hyödyntää hankittua osaamistaan Haaga-Helian Haagan yksikön Restonomi (AMK) tutkinnossa. Suoritettu tutkinto huomioidaan aikaisemmin hankittuna osaamisena sekä tutkintokoulutuksessa että avoimen AMK:n väylässä. Perho PROssa suoritettujen opintojen tunnistaminen tapahtuu opiskelijan pyynnöstä ja opiskelijan hyödyntäessä näyttömahdollisuutensa täysimääräisesti, opintopisteitä kertyy näyttöjen jälkeen restonomitutkinnossa noin 15 op. Tarkempia tietoja tunnistamisesta antaa Haaga-Heliassa Päivi Vepsä.

 

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

  • Nykyinen työpaikka

    (Huomioithan, että näyttötutkinnon suorittaminen oppisopimusmuotoisena edellyttää, että sinulla on hakemaasi tutkintoon sopiva työpaikka.)
  • Suoritetut tutkinnot