OPPISOPIMUS

Osaaminen syntyy tekemällä

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa, suurimmaksi osaksi omassa työssä tapahtuvaa ohjattua opiskelua, joka antaa joustavan ja työelämälähtöisen mahdollisuuden oppia uuden ammatin tai kehittää osaamista vaativampiin työtehtäviin.

Perho Liiketalousopistossa voit suorittaa  oppisopimuksella >> seuraavat tutkinnot:

• ravintola-alan tutkinnot >>
matkailualan tutkinnot >>
• liiketalouden/liiketoiminnan ja myynnin tutkinnot >>
• johtamisen, esimiestyön ja yrittäjyyden tutkinnot >>

Oppisopimuskoulutuksen periaatteet
• oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan/työntekijän välinen määräaikainen työsopimus
• ammattitaito (tutkinnon mukainen) opitaan työssä oppimalla, teoriaopetus täydentää tarpeen mukaan
• opiskelu suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti, lähtötason osaaminen huomioiden
• nimetty työpaikkakouluttaja vastaa opetuksesta ja ohjauksesta työpaikalla

YRITYS:
kouluta & rekrytoi uutta virtaa organisaatioosi

Yritykselle rekrytoiva oppisopimus- tai työvoimakoulutus on  oivallinen tapa kehittää nykyisten työntekijöiden osaamista vastaamaan muuttuneisiin haasteisiin tai rekrytoida ja kouluttaa uusia työntekijöitä kerralla. Tarjoamme tueksesi työpaikkaohjaajakoulutusta >>

Tarjoa oppisopimuspaikkaa!

Ravintola-ala
Juha Turtiainen, kehittämispäällikkö
050 310 0716
juha.turtiainen (at) perho.fi

Matkailu- ja liiketalouden alat
Johanna Perkiö, kehittämispäällikkö
050 462 7345
johanna.perkio (at) perho.fi

OPISKELIJA:
sujuvasti kiinni työelämään tai uralla eteenpäin

Perho Liiketalousopiston oppisopimuskoulutuksessa esim. kokiksi, tarjoilijaksi, myynnin ja matkailualan ammattilaiseksi, esimieheksi, johtajaksi tai yrittäjäksi.

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto sinulle, kun
• haluat kehittää ammattitaitoasi työn ohessa
• haluat täydentää osaamistasi edetäksesi uralla eteenpäin
• haluat vaihtaa alaa ja kouluttautua uuteen ammattiin
• opit parhaiten tekemällä töitä käytännössä
• toivot, että aiemmin hankittu osaamisesi huomioidaan opintojen suunnittelussa
• olet valmis ottamaan vastuuta omasta oppimisestasi ja kehittymisestäsi
• olet valmis sitoutumaan tutkintotavoitteiseen opiskeluun työn ohella

Ota yhteyttä >>