PRO SPARRAUSTA ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE

PRO Business Sparring for entrepreneur-to-be

• PRO sparrausta aloittavalle yrittäjälle -koulutus on tarkoitettu oman yrityksen perustamista suunnitteleville tai jo yritystoiminnan aloittaneille maahanmuuttajille.
• PRO Business Sparring for entrepreneur-to-be is designed for immigrants whose dream is an own company or who have already started one.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä sekä työssäoppimisesta. Tarjolla on myös henkilökohtaista ohjausta yksilöllisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

Tavoitteena on suorittaa vähintään yksi tutkinnon osa liiketalouden perustutkinnosta.

PRO sparrausta aloittavalle yrittäjälle

Esimerkkejä opiskelun sisällöstä ja alustava aikataulu

25.–29.9. | Suomen kieli ja oma opintopolku
12.10. | Idea yritystoimintaan
24. & 26.10. | Asiakkaat ja kohderyhmät
7. & 9.11. | Idean kehittely & brandinrakennus, suomen kieli
21. & 23.11. | Taloushallinnon perusteet  (budjetointi, hinnoittelu ja kannattavuus)
7.12. | SoMe-viestintä & markkinointi

Halutessasi voit opiskella myös vain osaa aihepiireistä – oman kiinnostuksesi ja osaamisesi mukaan!

Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä sekä työssä-oppimista sisältävä koulutus toteutetaan suomen/englanninkielisenä (ryhmän osaamistasosta riippuen), joten sinulla pitää olla vähintään välttävä suomen kielen taito. Tavoitteena on, että suoritat vähintään yhden tutkinnon osan liiketalouden perustutkinnosta.

Koulutus on maksuton.

In English

For entrepreneur-to-be PRO Business Sparring

Are you an immigrant and your dream is an own company/you already have started one? Get busy in business in Finland!

PRO business sparring for entrepreneur-to-be studies contain customer service, marketing communications, financial management and entrepreneurship. You need the skills wherever you’ll run own business.

Your aim is to complete mimimum one unit of the vocational qualification of Business and Administration, yet you can study the full content or choose the themes you’re interesteded in/those fit into your current know-how.

Tentative content and schedule of the studies

25.–29.9. | Finnish language, personalized study path
12.10. | Your business idea
24. & 26.10. | Clients and target groups
7. & 9.11. | Business and brand building, Finnish language
21. & 23.11. | Basics of financial management (budjeting, pricing and profitability)
7.12. | Communication in social media and marketing

Finnish–English* taught consists contact teaching, self-contained studies and learning-by-doing; you must have at least tolerable skills in Finnish language. Teaching language depends on the common ability of your study group.

Hae nyt – Apply now!

Hae alla olevalla lomakkeella – see the application form below.

Hakijoiden haastattelut alkavat viikolla 36, minkä jälkeen tehdään opiskelijavalinnat. Koulutus on maksuton ja sinulla voi olla mahdollisuus saada työttömyysetuutta tai opintotukea opiskelun ajalta.

Interviews for student admissions week 36. Tuition is free of charge, and unemployment benefit and student allowance are both available during studies!

Lataa esite (FI) >>
Download brochure (EN) >>

Lisätiedot/Further information

Johanna Perkiö
kehittämispäällikkö, liiketalous – Development manager, business/Perho PRO
050 462 7345
johanna.perkio (at) perho.fi

Application form: PRO business sparring

  • Nykyinen työpaikka Current employer

  • Suoritetut tutkinnot Previous education