Ammatillinen koulutus

Tule siksi, mikä haluat olla. #perholainen

Suomessa voi opiskella yli 160 eri ammatilliseen tutkintoon ja satoihin eri ammatteihin. Ammatillisista oppilaitoksista valmistuu vuosittain noin 80 000 ammatillista osaajaa. Työelämäyhteistyö sekä työssä ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen ovat avainasemassa osaamisen kehittymistä edistävinä tekijöinä.

Ammatillisen koulutus valmistaa ammatilliseen osaamiseen kehittämällä monipuolisesti ei yksin työssä vaan muuallakin elämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja sosiaalisia valmiuksia.

Perustutkinnon suorittaminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen korkeakouluhaussa ja hyvällä ammatillisella perustutkintotodistuksella voi nyt päästä suoraan sisään ammattikorkeakouluun ilman pääsykoetta.

Oppivelvollisuus laajentui 1.8.2021 ja jatkuu nyt 18 ikävuoteen saakka. Uudistunut oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus koskee kaikkia 1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneitä.

Tervetuloa perholaiseksi!

Perho Liiketalousopisto on monipuolinen ja hyvin työllistävien alojen vastuullinen ammatillinen oppilaitos

Perho Liiketalousopistossa voit suorittaa ravintola- ja catering-alan, matkailualan ja liiketoiminnan ammatillisen perustutkinnon. Tutkintojen sisällä on mahdollista tehdä yksilöllisiä valintoja muun muassa valinnaisista tutkinnon osista – tai ottaa osaksi tutkintoa osan muista perustutkinnoistamme. Työelämässä oppiminen on kiinteä osa ammatillisia opintoja.

Opintojesi muoto määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Voit opiskella monimuotoisesti, jolloin opintoihisi sisältyy opiskelua verkossa ja työelämässä oppimista sekä osaamisestasi riippuen jonkin verran lähiopetusta – esimerkiksi IT-taitoja.

Voit myös suorittaa perustutkinnon kokonaan tai osin työelämässä oppien koulutus- tai oppisopimuksella.

Perustutkintoihimme voi yhdistää

  • lukio-opintoja (Malmin ollessa pääkampus) – kaksoistutkinto
  • koko lukion oppimäärän (Töölön ollessa pääkampus) – ”kolmoistutkinto”
  • huippu-urheilun
  • huippu-urheilun sekä Mäkelänrinteen lukion lukio-opintoja
  • kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan opintoja
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulun väyläopintoja. Esimerkiksi ravintola- ja matkailulan perustutkinnon ja väyläopinnot meillä suoritettuasi voit hakea suoraan toisen lukuvuoden amk-opiskelijaksi.

Jos et halua suorittaa koko perustutkintoa, voit suorittaa vain erillisiä tutkinnon osia ja saada niistä todistuksen.


Hyödyntämällä aiemmin hankkimasi osaamisen nopeutat valmistumistasi

Opintojen alussa sinulle suunnitellaan omia tarpeitasi vastaava opinto- ja tutkintopolku laatimalla henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon voi sisältyä myös henkilökohtaista ohjausta ja tukea.

Mahdollinen aiemmin hankkimasi osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintosuoritusta, jolloin opintoaika lyhenee. Oma aiemmin kerryttämäsi osaaminen siis ratkaisee, miten paljon sinun tarvitsee hankkia uutta osaamista tutkintoosi, jotta se vastaa tutkinnolle asetettuja yleisiä vaatimuksia.

Osaamista kartutetaan aiempaa enemmän yksittäisillä tutkinnon osilla. Tutkinnon osat valikoituvat niin, että opit niitä suorittaessasi asioita, joista sinulla ei ole aiempaa osaamista. Opiskelu tapahtuu työelämässä, Perho Liiketalousopistossa ja verkkokampuksellame, iPerhossa.

Varsinainen tutkinnon suorittaminen tapahtuu osoittamalla ammattitaitoa käytännön näytöillä. Näytöt ovat ikäänkuin lopputenttejä, jotka suoritat luokassa istumisen sijaan työtehtävissä työpaikalla.

Hakeminen ammatilliseen koulutukseen