Jatkuva haku – näin haet meille

Hae milloin vain, aloita opinnot joustavasti

Ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen ammatillisiin perustutkintoihimme voi hakea milloin vain jatkuvassa haussa. Jatkuvan haun kautta valitaan myös urheilijoiden ammatillisen koulutuksen edellytykset täyttäviä hakijoita.

Jatkuva haku toimii yhteishaun rinnalla toisena hakeutumisväylänä ammatilliseen perustutkintoon tai suorittamaan sen osan/osia ensisijaisesti lukio-/muu opinto- ja/tai työelämätaustalla. Opintojen aloituksia on kaikilla koulutusaloillamme vähintään neljä vuodessa.

Jos sinulla jo on/on tiedossa työpaikka, voit suorittaa perustutkinnon myös oppisopimuksella. Jatkuvan haun kautta voit vaihtaa myös oppilaitosta.

Jatkuvassa haussa (continuous admission) voit hakea myös ravintola-alan englanninkieliseen koulutukseen >>

Voit hakea jatkuvassa haussa, jos

 • olet käynyt lukion ja/tai olet ylioppilas
 • sinulla on ammatillinen tai korkeakoulututkinto tai muita opintoja
 • sinulta ovat jääneet opinnot kesken
 • ja/tai sinulla on työkokemusta opintoja vastaavalta alalta.

Peruskoulun samana tai edellisenä vuonna päättäneet hakevat ensisijaisesti yhteishaun kautta, mutta myös jatkuvassa haussa voi hakea peruskoulun päättötodistuksella ja saada opiskelupaikan, mikäli vapaita opiskelupaikkoja on. Opiskelijavalinnat tehdään elo–syyskuussa.

HUOM! Peruskoulusta suoraan tulevien opiskelijoiden liiketoiminnan aloitusryhmät ovat tällä hetkellä täynnä.

Valintapäätökseen vaikuttavia kriteerejä jatkuvassa haussa

Valintapäätökseen vaikuttavia kriteerejä jatkuvassa haussa

 • koulutustarve muun muassa töissä, mutta tutkinto tai tutkinnon osa puuttuu.
 • alan vaihto, työllistyminen, terveydelliset syyt, motivaatio
 • motivaatio opiskella alaa ja selkeä urasuunnitelma (esim. työllistyminen, jatko-opinnot, yrittäjyys)
 • alalle suuntautuminen mm. aikaisempi työkokemus, harrastuneisuus, aikaisemmat opinnot haettavalta alalta
 • hakijan mahdollinen aikaisempi työkokemus tai opinnot sekä hänellä käsitys hakemansa alan tehtävistä
 • realistisia edellytyksiä opiskella ja työskennellä alalla

Varmista opiskelupaikkasi

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen/yliopistojen haut ovat omia erillisiä hakujaan. Voit siis hakea ammatilliseen oppilaitokseen ja korkeakouluun vaikka saman aikaisestikin ilman, että haut vaikuttaisivat toistensa tuloksiin.

Ammatillisen perustutkinnon suoritettuasikin voit edelleen – tietenkin – hakea ammatti- ja tiedekorkeakouluihin. Ammatillisen koulutuksen aikana pääset tutustumaan sinua kiinnostavaan alaan ja sen työtehtäviin käytännön tasolla. Näin voit varmistaa, että ala on sinulle oikea ja sinun kannattaa jatkaa opintoja korkeakoulussa.

Myös lukiosta kannattaa hakea ammatilliseen perustutkintoon

 • Lukio-opinnoista hyväksiluetaan noin vuosi perustutkinto-opinnoista, joiden kestoksi jää näin vain 1–2 vuotta.
 • Pääset nopeasti työelämään – jo opintojen aikana.
 • Tutustut alaan: onko se minulle oikea – haluanko jatkaa samalle alalle korkea-asteen opintoihin?
 • Voit hakea perustutkinto-opintoihin opintotukea. Saamasi opintotuki ei vaikuta mahdollisten jatko-opintojesi opintotukikuukausien määrään korkea-asteella.
 • Perustutkinnon suorittaminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen korkeakouluhaussa.
 • Kaikkiin perustutkintoihimme voit sisällyttää väyläopintoja, joilla sekä edistät amk-opintoja että vahvista mahdollisuuksiasi opiskelupaikkaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.
 • Voit hakea korkeakouluihin myös pelkällä ammatillisella perustutkinnolla
 • Urhea-linjalla mahdollisuus yhdistää opiskelu ja huippu-urheiluun valmentautuminen
 • Ravintola- ja catering -alan perustutkinnon voi suorittaa myös englanninkielisinä Restaurant Cook -päivä- tai oppisopimusopintoina.

Jatkuvan haun hakulomakkeiden liitteet

Hakulomakkeisiin liitettävät pdf-muotoiset ja nimetyt liitteet:

 • tutkintotodistus
 • opintosuoritusote tai tutkintotodistuksen liite, josta näkyvät kurssit ja arvosanat
 • suomen kielellä laadittu kuvallinen CV

Lisäksi

 • lukion suorittaneilta lukion päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus
 • peruskoulun tänä tai viime vuonna päättäneiltä peruskoulun päättötodistus/10-luokka/Valma

Jatkuvan haun hakemusten käsittely

Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse viimeistään kuukauden sisällä hakemuksesi saapumisesta.

Kesällä ja kiireaikoina hakemusten käsittely voi olla hitaampaa. Hakemuksesi on voimassa neljä kuukautta sen saapumisesta Perho Liiketalousopistoon.

Lisätietietoa opiskelijaksi valinnasta:


Jatkuvan haun hakukohteet

Hakulomakkeet


Seuraava vaihe: