KANSAINVÄLISYYS

Mahdollisuuksia ilman rajoja

Perho Liiketalousopistossa kansainvälisyys kuuluu luontevasti kaikkien opiskelijoiden arkeen.

Kansainvälisyys näkyy läpi opetussuunnitelman vieraiden kielten ja kulttuurien opetuksena, kansainvälisinä työssäoppimisjaksoina, monialaisina hankkeina ja projekteina sekä opintomatkoina.

Kansainvälisissä toimintaympäristöissä opiskelijamme hankkivat tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat alati kansainvälistyvässä työelämässä sekä myös mahdollisissa jatko-opinnoissaan esimerkiksi korkeakoulussa.

Kansainvälisyys mahdollistaa opiskelijoille heidän kiinnostustensa ja oppimistavoitteidensa mukaisia yksilöllisiä opintopolkuja >>

Kotikansainvälisyys tarjoaa mahdollisuuden kansainvälistyä myös kotimaassa esimerkiksi toimimalla kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja ryhmien tutoreina. Erilaiset kansainväliset teemapäivät, ulkomaiset vierailijat ja vaihto-opiskelijat elävöittävät Perho Liiketalousopiston arkipäivää.

Opiskelijamme ovat hakeneet kokemusta ja menestyneet myös arvostetuissa kansainvälisissä kilpailuissa.

Perho Liiketalousopistossa on mahdollisuus opiskella englannin kielellä mm. Restaurant Cook >> -ryhmässä, jossa on edustettuna laajalti eri kansallisuuksia, mikä edistää monikulttuurisuutta sekä sen ymmärtämistä.

Myös henkilökunnalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan muun muassa osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin ja työelämäjaksoihin ulkomailla sekä kotikansainvälistymisen näkökulmasta isännöimällä vierailevia ryhmiä tai yksittäisiä opettajia heidän työelämäjaksoillaan.

Kansainväliset verkostot

Perho Liiketalousopisto toimii aktiivisena jäsenenä eri alojen kansainvälisissä verkostoissa. Näitä ovat muun muasa ravintola-alan CHASE, liiketaloudenalan Businet sekä matkailualan WOW Berlin, joka tarjoaa vuosittaisen kansainvälisen opiskelijaprojektiviikon maailman suurimpien matkamessujen ITB Berlinin yhteydessä Saksassa.

Kansainvälinen yritysyhteistyö on toimivaa ja vuorovaikutteista huomioiden työelämän muuttuvat tarpeet tulevaisuutta ennakoiden. Yritysyhteistyön tavoin yhteistyö eri alojen kansainvälisten oppilaitoksen kanssa on avointa ja sujuvaa.

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet (International Pop up Restaurant Project ja Culinary Caravan on the Move) sekä opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuushankkeet (KUKA, Inspiring Learning 24/7 ja ECVET) ovat edelleen tiivistäneet yhteistyötä vanhojen kumppaneiden kanssa ja samalla laajentaneet yhteistyöverkostoa uusien mukaan tulolla. Uusia hankkeita ovat Taste Europe on the Go ja kansainvälisyys osana HOKS-polkua vuosille 2018–2020.

Kansainvälisyyttä kaikilla kolmella kampuksella!

Perho Liiketalousopiston kansainvälisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä päävastuussa ovat tiiviinä työparina toimivat Töölön (ravintola-ala) ja Malmin (matkailu-ala ja liiketalous) kampusten KV-päällikkö ja KV-koordinaattori >>. Kansainvälinen toiminta näkyy myös oppilaitoksen kolmannella ”kampuksella” eli verkossa. Verkko tarjoaa erilaisen kansainvälisen oppimisympäristön sisältäen verkkopohjaisia kursseja ja oppimiskokonaisuuksia.

Lisätietoja
Johanna Mäesalu
kv-vaihdon päällikkö
050 380 5944
johanna.maesalu (at) perho.fi