Ammattikeittiössä toimiminen, kokki  

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Kaksi tutkinnon osaa; Ravitsemispalveluissa toimiminen ja Lounasruokien valmistus.

Ammattikeittiössä toimiminen, kokki -koulutus on osatutkintotavoitteista koulutusta, jonka ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat kaksi tutkinnon osaa Ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta.

KOHDERYHMÄ JA EDELLYTYKSET

Ammattikeittiössä toimiminen, kokki -koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet Ravintola- ja catering-alasta ja kokin tehtävistä, mutta eivät ole vielä tässä vaiheessa valmiita hakeutumaan suorittamaan koko Ravintola- ja catering-alan perustutkintoa.

Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota kokin työhön, kiinnostusta palvelualalla työskentelemiseen, keittiötyöskentelyyn soveltuvaa terveyttä, valmiutta käsitellä ja maistaa kaikkia ruoanvalmistamisessa käytettäviä raaka-aineita, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tähän koulutukseen on mahdollista hakeutua kahta eri väylää pitkin:

  1. Mikäli olet työtön tai työttömyysuhan alainen TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas, koulutukseen haetaan Työmarkkinatorin nettisivujen kautta koulutusnumerolla 714154. (Työvoimakoulutus)
  2. Muut vähintään 20-vuotiaat voivat hakea Perho Liiketalousopiston hakulomakkeen kautta.

 

Ammattikeittiössä toimiminen, kokki

Kaksi tutkinnon osaa Ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta: Ravitsemispalveluissa toimiminen ja Lounasruokien valmistus.

Kuka voi hakea

Suunnattu vähintään 20-vuotiaille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään ammattikeittiöissä. Kokeista on huutava pula työmarkkinoilla! Kouluttaudu osaajaksi, me annamme työllistymiseen mahdollisuuden!

Opintoaika

Koulutus ajalla 23.10.2023-1.3.2024. (Koulutuksen kesto 85 opiskelijatyöpäivää/HOKS).

Koulutus on päätoimista opiskelua.

 

Hakeminen

Hakuaika 15.7.-18.9.2023

  1. TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas hakee Työmarkkinatorin nettisivujen kautta koulutusnumerolla 714154 (Työvoimakoulutus)
  2. Mikäli et kuulu ed. mainittuun kohderyhmään, koulutukseen haetaan Perhon hakulomakkeella.

Ohjeet molempiin hakeutumisväyliin löytyvät tämän koulutusilmoituksen loppupuolelta.

Opintojen aloitus

Koulutus alkaa 23.10.2023

Valinta

Esivalinta viikolla 38. Valintahaastattelut viikolla 40.


Monimuotokoulutus toteutetaan käytännönläheisesti Perho Liiketalousopiston tiloissa, opetuskeittiöissä sekä työssäoppimispaikan ammattikeittiössä työssä oppien. Koulutus sisältää myös kestävään kehitykseen ja vastuulliseen ruokapalvelualaan liittyvät verkko-opinnot.

KOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA

Koulutuksen toteutuksesta

Osatutkintotavoitteinen koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ammattikeittiössä.

Työelämässä oppimisen jaksolla opiskelija suorittaa tutkinnon osien perusteiden vaatimia työtehtäviä.

Työelämässä oppimisen jaksolla opiskelija suorittaa Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkinnon osat (2): Ravitsemispalveluissa toimiminen ja Lounasruokien valmistus.

Koulutusaika: 23.10.2023-1.3.2024

Lomajakso: 20.12.2023-1.1.2024

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä.

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen perusteella.

Lähi- ja verkko-opetuksen sisältö (23.10-19.12.2023)

– Koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (verkkokampus)

– Kokin työnkuva ja toimialatuntemus

– Keittiön koneet, laitteet ja välineet, ergonomia ja turvallinen työskentely

– Ammattimainen työskentely ravintolakeittiössä

– Lounas- ja annosruokien (á la carte) valmistaminen (liha-, kala- ja kasvisruoat, erityisruokavaliot, alku-, pää- ja jälkiruoat, leivontaa sekä aamiainen)

– Hygieniaosaaminen, testi

– Mahdollisuus suorittaa anniskelulainsäädännön tentti

– Työelämävalmiudet ravintola-alalla

– Tarjoilun perusteet

– Ammattilaisen kädenjälki -kestävän kehityksen verkkokurssit: Johdanto kestävään kehitykseen ja Vastuullinen ruokapalveluala

Peruskoulutusjakso toteutetaan Perho Liiketalousopiston tiloissa ja opetuskeittiöissä Töölön kampuksella (Helsinki) sekä verkossa (verkkokampus).

Työpaikalla tapahtuva koulutus, tutkinnon osien suorittaminen(2.1.-1.3.2024)

– Työpaikalla tapahtuva koulutus (työelämässä oppiminen); työssäoppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa (maanantai – sunnuntai) ravintolan työvuorolistan mukaisesti. Poikkeuksena vuoden 2024 viikko 1. jolloin on neljä päivää koulusta.

– Tutkinnon osien näyttöjen suorittaminen ja arviointikeskustelu

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on, että

– opiskelija kehittää valmiuksiaan keittiötyöskentelyn aloittamiseen sekä selkeyttää koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiaan,

– opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla työelämässä oppiminen ammattikeittiössä onnistuu,

– opiskelija suorittaa työssäoppimisjaksolla Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon osat: Ravitsemispalveluissa toimiminen ja Lounasruokien valmistus,

– opiskelija työllistyy koulutuksen jälkeen alan työtehtäviin tai jatkaa kokiksi kouluttautumista.

Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa Ravintola- ja catering-alan perustutkinto-opintoja Perho Liiketalousopistossa.

Perho PRO/Perho Liiketalousopisto Oy

Tämän koulutuksen järjestäjällä Perho PRO:lla on laajat kontaktit ammattikeittiöihin työmarkkinoilla. Kestävä tulevaisuus on tärkeänä osana Perho Liiketalousopiston toteuttamissa koulutuksissa. Tästä osoituksena Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Perho Liiketalousopistolle ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon vuonna 2022.

Muuta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Hakuaika on päättynyt.

  1. Mikäli olet työtön tai työttömyysuhan alainen TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas, koulutukseen haetaan Työmarkkinatorin nettisivujen kautta koulutusnumerolla 714154 (Työvoimakoulutus):
  2. Mikäli et kuulu ed. mainittuun kohderyhmään, koulutukseen haetaan Perhon hakulomakkeen kautta:

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta (ml. motivaatiota) koulutukseen ja kokin tehtävissä toimimiseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, joka toteutetaan ryhmähaastatteluna. Pienryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa Töölön kampuksella viikolla 40.

Opiskelijavalinnasta vastaa:

  1. Työmarkkinatorin kautta hakeneet; Uudenmaan TE-toimisto
  2. Perhon hakulomakkeen kautta hakeneet; Perho Liiketalousopisto/Perho PRO

Lisätietoja koulutuksesta

Sami Rantanen, Perho Liiketalousopisto Oy/Perho PRO

sami.rantanen@perho.fi, 040 5959 644

www.perhopro.fi