Travel Assistant

Opastuspalvelujen ammattitutkinto
Opastaminen vieraalla kielellä -tutkinnon osa

Travel Assistant -koulutus on tarkoitettu asiakaspalvelutyöstä kokemusta hankkineille, joilla on hyvän suullisen ja kirjallisen suomen kielen taidon lisäksi hyvä englannin kielen taito.

Opastaminen vieraalla kielellä -tutkinnon osan opinnot (Travel Assistant) tarjoavat tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla menestyt apuoppaana kansainvälisille matkailijaryhmille satamissa ja lentokentällä.

Hakijalta edellytetään oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä opastustehtäviin soveltuvaa fyysistä terveyttä ja kuntoa (työhön kuuluu merkittävä määrä seisomista ja kävelemistä).


 

Travel Assistant

.

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon opastaminen vieraalla kielellä -tutkinnon osa.

Koulutuksen hinta 150 euroa.

Kuka voi hakea

Opinnot edellyttävät kokemusta asiakaspalvelusta. Ei pohjakoulutussvaatimusta.

Opintoaika

Koulutusaika katsotaan yksilöllisesti HOKSin mukaisesti (henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma). Suunniteltu kesto on 3,5 kk.

 

Hakeminen

Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Opintojen aloitus

Koulutus alkaa – ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijaksi valinta

Koulutusasiantuntija ottaa yhteyttä.


ePerusteet (opetussuunnitelman, tutkinnon ja koulutuksen perusteet):

Opastaminen vieraalla kielellä tutkinnon osa>>


Koulutuksen sisältö

 • Matkailun perusteet ja toimialan tuntemus
 • Assistant -apuoppaan työnkuva
 • Matkailun turvallisuus
 • Ensiaputaidot
 • Vastuullinen toiminta
 • Asiakaspalvelu
 • Opastus- ja vuorovaikutustaidot
 • Käytännön opastusharjoitukset
 • Tutkinnon osan näytöt ja arviointikeskustelu

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä opastusharjoituksia. Lähitapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti päiväaikaan Perho Liiketalousopiston kampuksilla Töölössä ja Malmilla sekä Helsingin keskustan alueella.

Opastustehtävissä yleisenä työkielenä on englanti. Koulutuksen pääasiallisena opetuskielenä on suomi, mutta opetus tapahtuu osittain myös englannin kielellä.

Koulutuksen tavoitteet

 • kehittää valmiuksiasi työskennellä kansainvälisessä työympäristössä pääkaupunkiseudun matkailun parissa
 • avartaa ja vahvistaa matkailualan ammatillista minäkäsitystäsi
 • tukea sinua löytämään ja ymmärtämään omat kehittämisalueesi
 • selkeyttää koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiasi matkailualalla
 • auttaa sinua rakentamaan matkailualan ammatillisia verkostoja
 • opastuspalvelujen ammattitutkinnon opastaminen vieraalla kielellä tutkinnon osan suorittaminen.

Suoritettuasi Opastaminen vieraalla kielellä -tutkinnon osan työllistyt matkailualan tehtäviin (esimerkiksi ns. kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta) tai jatkat työkokemusta kerättyäsi  Opastuspalvelujen ammattitutkinto -opintoihin. Opastuspalvelujen ammattitutkinnon suorittanut voi hakea Helsinki Oppaat ry:n >> jäsenyytttä ja toimia virallisena Helsinki-oppaana.

Tutustu myös: Travel Assistentin englannikieliset opinnot

Guiding in Foreign Language unit of the further vocational qualification of Guide Services:


Travel Assistant – lisätiedot

Karla Ruutu, koulutusasiantuntija, matkailualan lisäkoulutus
0400 520 335
karla.ruutu (at) perho.fi