Arvo amis-kyselyn tulokset 2019

Perho Liiketalousopisto vs. muut ammatilliset oppilaitokset:

Opintonsa aloittaneet

Perho Liiketalousopistossa ammatillisen koulutuksen aloittaneet

Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa
Perho Liiketalousopisto 4,71/5
Muut 4,63/5

Sain oppilaitokselta riittävästi ensitietoa opinnoista ja ammattialasta
Perho Liiketalousopisto 4,49/5
Muut 4,28/5

Koen kuuluvani kouluyhteisöön
Perho Liiketalousopisto 4,44/5
Muut 4,36/5

Sain riittävästi ennakkotietoa opiskeluuni liittyvistä oppilaitoksen tarjoamista palveluista

(esim. opinto-ohjaus, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi)

Perho Liiketalousopisto 4,39/5
Muut 4,22/5

Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu osaamiseni selvitettiin monipuolisesti
Perho Liiketalousopisto 4,29/5
Muut 4,09/5

Aikaisemmat opintoni ja/tai työkokemukseni tai muu osaamiseni otettiin huomioon HOKSia laadittaessa

(vastaajina joilla on tunnistettua alalle soveltuvaa osaamista)

Perho Liiketalousopisto 4,29/5
Muut 4,12/5

Kanssani keskusteltiin opiskelun jälkeisistä tavoitteista
Perho Liiketalousopisto 4,22/5
Muut 3,98/5

Minut perehdytettiin opiskelemani tutkinnon tai tutkinnon osan perusteeseen
Perho Liiketalousopisto 4,34/5
Muut 4,12/5

Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan
Perho Liiketalousopisto 4,16/5
Muut 3,81/5

Kanssani selvitettiin, mitä tukea tarvitsen opinnoissani, jotta saavutan tutkinnon tavoitteet
Perho Liiketalousopisto 4,33/5
Muut 4,18/5

HOKSia laadittaessa suunniteltiin, minkälaiset oppimisympäristöt soveltuvat opintoihini
Perho Liiketalousopisto 4,08/5
Muut 3,77/5

Sain riittävästi ohjausta opintojeni suunnitteluun
Perho Liiketalousopisto 4,32/5
Muut 4,01/5

Tiedän, miten osaamistani arvioidaan
Perho Liiketalousopisto 4,34/5
Muut 4,11/5

Opiskeluilmapiiri

Koen opiskeluympäristöni turvalliseksi
Perho Liiketalousopisto 4,68/5
Muut 4,58/5

Olen kokenut tai havainnut kiusaamista oppilaitoksessa tai työpaikalla, jossa opiskelen

Perho Liiketalousopisto

  • 9 % on havainnut kiusaamista
  • 3 % on ollut kiusaamisen kohteena
  • 88 % ei ole havainnut ole huomannut kiusaamista eikä ole ollut sen kohteena

Valtakunnallinen vertailutieto

  • 9 % on havainnut kiusaamista
  • 3 % on ollut kiusaamisen kohteena
  • 88 % ei ole huomannut kiusaamista eikä ole ollut sen kohteena
Koen, että kiusaamiseen puututaan
Perho Liiketalousopisto 3,92/5
Muut 3,83/5

Yhteistyö minua ohjaavien henkilöiden* kanssa toimii hyvin
Perho Liiketalousopisto 4,59/5
Muut 4,43/5

Olen tyytyväinen opintojen aloitusvaiheeseen
Perho Liiketalousopisto 4,5/5
Muut 4,35/5

Suosittelisitko Perho Liiketalousopistoa?

Asteikko 1–10

Perho Liiketalousopisto 8,95/10
Muut 8,49/10

Opintonsa päättäneet

Perho Liiketalousopistossa opintonsa päättäneet

HOKSin laadinta

Minulle laadittu HOKS mahdollisti opintojeni joustavan etenemisen
Perho Liiketalousopisto 4,18/5
Muut 4,03/5

Sain vaikuttaa opintojeni suunnitteluun
Perho Liiketalousopisto 4,41/5
Muut 3,97/5

HOKSin toteutumista seurattiin ja sitä päivitettiin tarvittaessa opintojeni aikana
Perho Liiketalousopisto 4,12/5
Muut 3,87/5

Opintojeni aikana muualla hankkimani osaaminen selvitettiin ja sen perusteella HOKS tarvittaessa päivitettiin
Perho Liiketalousopisto 3,97/5
Muut 3,82/5

Sain riittävästi ohjausta ammatilliseen jatkosuunnitelmaani liittyen työelämään ja/tai jatko-opintoihin
Perho Liiketalousopisto 4,14/5
Muut 3,76/5

Osaamisen hankkiminen

Opetustilat, välineet, työpaikat, digitaaliset ja muut oppimisympäristöni edistivät oppimistani
Perho Liiketalousopisto 4,37/5
Muut 4,07/5

Olen tyytyväinen minulle tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla
Perho Liiketalousopisto 4,39/5
Muut 4,18/5

Minua ohjanneilla työpaikkaohjaajilla on hyvät ohjaustaidot ja he ovat ammattitaitoisia
Perho Liiketalousopisto 4,41/5
Muut 4,25/5

Opettajat, työpaikkaohjaajat ja muu ohjaushenkilöstö tekivät hyvää yhteistyötä opintojeni järjestämisessä
Perho Liiketalousopisto 4,36/5
Muut 4,11/5

Opintoihini liittyi minulle sopiva määrä itsenäistä opiskelua
Perho Liiketalousopisto 4,43/5
Muut 4,11/5

Sain riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opintoni etenivät suunnitellusti
Perho Liiketalousopisto 4,43/5
Muut 4,11/5

Opintojeni aikana varmistettiin, että sain tarvitsemaani tukea opintojeni etenemiseen
Perho Liiketalousopisto 4,41/5
Muut 4,08/5

Saamani opetus ja ohjaus oli laadukasta
Perho Liiketalousopisto 4,46/5
Muut 4,11/5

Sain riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä
Perho Liiketalousopisto 4,28/5
Muut 3,97/5

Sain riittävästi tietoa mahdollisuuksista opiskella tai työskennellä ulkomailla opintojeni aikana
Perho Liiketalousopisto 3,29/5
Muut 3,3/5

Sain valmiuksia toimia ammattialallani kestävän kehityksen mukaisesti
Perho Liiketalousopisto 4,29/5
Muut 3,99/5

Näytöt

Osallistuin näytön/-töjen suunnitteluun
Perho Liiketalousopisto 4,6/5
Muut 4,22/5

Työtehtävät, joissa suoritin näyttöjä, vastasivat todellisia työelämän tehtäviä
Perho Liiketalousopisto 4,8/5
Muut 4,47/5

Osaamiseni arvioitiin osaamisen arviointikriteerien mukaisesti
Perho Liiketalousopisto 4,7/5
Muut 4,49/5

Arvioijani olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia
Perho Liiketalousopisto 4,68/5
Muut 4,52/5

Opiskelijan hyvinvointi

Opiskeluhuoltopalvelut olivat tarvittaessa käytössäni (esim. terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi)
Perho Liiketalousopisto 3,59/5
Muut 3,88/5

Opiskeluympäristöni oli turvallinen
Perho Liiketalousopisto 4,77/5
Muut 4,45/5

Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti
Perho Liiketalousopisto 4,63/5
Muut 4,24/5

Koen, että kiusaamiseen, syrjintään tai häirintään puututaan
Perho Liiketalousopisto 4,05/5
Muut 3,67/5

Minulla oli halutessani mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen
Perho Liiketalousopisto 3,76/5
Muut 3,48/5

Vaikuttavuus

Koulutus paransi valmiuksiani työelämään siirtymiseen, siellä toimimiseen tai jatko-opintoihin
Perho Liiketalousopisto 4,54/5
Muut 4,27/5

Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen
Perho Liiketalousopisto 3,8/5
Muut 3,49/5

Koulutuksen aikana sain osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyn hyödyntämään
Perho Liiketalousopisto 4,56/5
Muut 4,39/5

Yleisarvio

Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen
Perho Liiketalousopisto 4,52/5
Muut 4,27/5

Suosittelisitko Perho Liiketalousopistoa?

Asteikko 1–10

Perho Liiketalousopisto 8,75/10
Muut 8,12/10