blogi: Hologrammit reaalimaailman oppimisympäristöinä

Katja Winogradow, lehtori
katja.winogradow (at) perho.fi

Digitalisaatio on tämän päivän yhteiskunnan käsite, jolta kansalaiset eivät ole voineet välttyä. Se on ilmiö, joka on muodostunut teknologisen kehittymisen ohessa. Informaatioteknologian edistymisen myötä digitaalista tekniikkaa on otettu käyttöön yhteiskunnan eri sektoreilla. Se on helpottanut ja tehostanut tiedon siirtämistä eri osapuolten välillä.


Perho Liiketalousopiston arvot: PALVELEVA INNOSTAVA VASTUULLINEN EDELLÄKÄVIJÄ

Hologrammien yhdistäminen reaalimaailman oppimisympäristöihin

Perho Liiketalousopisto on kehittänyt interaktiivisten toimintatapojen avulla uudenlaisia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja virtuaali- ja reaalimaailmaa yhdistäen

Oppilaitosten hanketoiminnat mahdollistavat kehittämään opiskelijoiden, henkilöstön ja yrityselämän digitaalisten ja virtuaalimaailman taitoja vastaamaan tulevaisuuden ammatillista osaamista. Digitaalisilla ratkaisuilla on keskeinen merkitys esimerkiksi tehokkaiden ja yksilöllisten opintopolkujen sekä henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Virtuaalimaailman yhdistäminen reaalimaailmaan mahdollistaa uusien henkilökohtaisten ohjaus- ja tukipalveluiden tuottamisen kaikissa oppimisympäristöissä sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi.

Perho Liiketalousopisto mukana ViSu-hankkeessa virtuaalisen todellisuuden pilottiympäristöllään

Perho Liiketalousopisto on kehittänyt interaktiivisten toimintatapojen avulla uudenlaisia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja virtuaali- ja reaalimaailmaa yhdistäen. ViSu-hankkeen aikana on jatkokehitetty eXtended-realityn virtuaalimaailman pilottioppimisympäristöä ja testattu sen toimivuutta yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön ja yrityselämän kanssa. Käyttäjätestausten ovat antaneet positiivista ja rakentavaa tietoa pilottioppimisympäristön käytettävyydestä. XR-teknologia on koettu mielenkiintoiseksi tavaksi oppia tulevaisuuden taitoja oman ammattialan materiaalien ja sisältöjen kautta.

Hologrammien yhdistäminen reaalimaailman oppimisympäristöihin

Käyttäjätestausten ovat antaneet positiivista ja rakentavaa tietoa Perho HoloLens -pilottioppimisympäristön käytettävyydestä

Uuden teknologian käyttäminen on osan mielestä kiinnostavaa ja osa hieman arastelee, kuinka he oppivat käyttämään sitä. Ensimmäisen kokemuksen jälkeen käyttäjät ovat halunneet tietää lisää, mitä hologrammimaailmassa voi tehdä ja oppia. Käyttäjät ovat olleet motivoituneita Perho HoloLens -pilottioppimisympäristön käyttämisestä ja sen tuomasta kokemuksesta.

Pilottioppimisympäristöä ovat testanneet myös muutamat palvelualan yritysten edustajat, jotka haluavat olla mukana jatkokehittämisessä, kun ympäristöön lisätään työelämäosioita.

Perho HoloLens 2 demosovelluksen lyhyt esittelyvideo:


”Hologrammien yhdistäminen reaalimaailman oppimisympäristöihin” julkaistu 5.5.2021 ViSu-hankkeen sivuilla >>