Blogeja, vlogeja ja muuta juttua Perho Liiketalouopiston arjesta

blogi: Vastuullisuutta läpi hela matkailualan

Päivi Suihkonen, projektipäällikkö
Suomen ympäristöopisto SYKLI

Ei green washia vaan sanoista tekoihin. Tehdään se, mitä luvataan, eikä näytetä vain mainoksissa. Vastuullisuus on toteutettava läpi koko matkailualan palveluketjun. Jokaisen työntekijän puheet ja teot ovat tärkeitä.


Perho Liiketalousopiston arvot: PALVELEVA INNOSTAVA VASTUULLINEN EDELLÄKÄVIJÄ

Vastuullisuutta läpi hela matkailualan palveluketjun

”Matkailun haasteisiin on varauduttava myös koronan jälkeisessä maailmassa. Turvallisuus ja vastuullisuus ovat nousemassa isoiksi trendeiksi”, sanoo lähes 30 vuotta matkailualalla toiminut koulutusasiantuntija Maarit Havukainen Perho Liiketalousopistosta. Nykyisin hän opettaa aikuisopiskelijoita Perho PROn puolella.

”Korona osoitti meille, kuinka iso bisnes matkailu on ja kuinka paljon taloudessa on osa-alueita, joista matkailu saa toimeentulonsa. Siksi alalle valmistuvien on otettava vastuullisuus entistäkin vakavammin. Niin suomalaisille kuin kansainvälisille vieraille on tosi tärkeä kuulla, mitä täällä tehdään vastuullisuuden eteen.”

Turvallisuuden tunnetta luo esimerkiksi erityisryhmien huomioiminen matkailussa. Tämä tarkoittaa, että muistetaan viestiä senioreille, liikunta- tai aistirajoitteisille ja sateenkaarimatkailijoille heitä koskevaa tietoa. Viestinnän lisäksi on tärkeää, että näiden ryhmien huomioiminen tapahtuu myös käytännössä. Tämä koskee kaikkea vastuullisuutta:

”ei green washia, vaan sanoista tekoihin. Tehdään se, mitä luvataan, eikä näytetä vain mainoksissa. Lisäksi vastuullisuus on toteutettava läpi koko palveluketjun. On ymmärrettävä, että toimimme roolimalleina. Yksittäisenkin työntekijän puheet ja teot ovat tärkeitä.”

Verkkokursseista käytännön matkailupalvelutuotteeksi

Maarit on yksi Vastuullinen matkailuala -verkkokurssin >> neljästä kirjoittajista. Kurssilla käydään läpi matkailualan tärkeimmät teemat kestävän matkailun toimintatavoista, kiertotaloudesta matkailualalla sekä eri asiakasryhmien palvelemisesta vastuullisesti.

Opiskelijoiden palautteen mukaan verkkokurssi tukee hienosti oppimista. Teemat on sopivasti palasteltu ja moduuleja saa suorittaa omaan tahtiin. Maaritin ryhmissä suorittaminen on aikataulutettu kuitenkin yhden kuukauden sisällä suoritettavaksi, jonka aikana opitut asiat on osoitettava suorittamalla kurssin osaamistesti.

”Lopuksi opiskelija voi itse printata osaamistodistuksen oppimastaan, mitä voi käyttää esimerkiksi työnhaussa. Se on tosi hienoa.”

Kursseja rakennettiin yhteistyössä Syklin ja Perhon kanssa. Tavoitteena oli kattava, monipuolinen ja hyödyllinen oppimateriaali.

”Saimme Syklistä hienosti tukea esimerkiksi kurssien käsikirjoittamiseen ja videoiden tuotantoon.”

Teoriasta käytäntöön matkailun tuotteistamisessa

Kursseja voi soveltaa opintoihin monella tavalla. Havukaisen vetämissä kursseissa opiskelijoiden pitää teoriaopintojen lisäksi suunnitella matkailupalvelutuote. Tuotteistamisen prosessissa on huomioitava kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla. Näin opittuja asioita sovelletaan myös käytäntöön.

”Aikuisopiskelijani ovat hyvin valveutuneita. On mukava pohtia kestäviä toimintatapoja heidän kanssaan ja hienoa seurata opiskelijoiden oivalluksia. Joskus kestävät valinnat ovat tosi pienestä kiinni. Esimerkiksi päätetään liikkua kierroksilla päästövapailla raitiovaunuilla tai viedä turistit ostoksille Torikortteleihin paikallisten käsityöntekijöiden pariin.”

Vastuullisuutta läpi hela matkailualan palveluketjun

Ei green washia vaan sanoista tekoihin. Myös matkailualalla vastuullisuus on toteutettava läpi koko palveluketjun

Uusia mahdollisuuksia vastuullisuudesta

Vastuullisen matkailualan verkkokurssi sopii myös yrityksille sisäiseen täydennyskoulutukseen. Maarit suosittelee, että kurssi käydään läpi niin työntekijä- kuin johtotasolla. Kun koko yritys on mukana, kurssin jälkeen voidaan käydä vielä yhdessä läpi, miten kestävä kehitys on huomioitu oman yrityksen käytännöissä.

”Mikä toimii ja mitä tulee vielä kehittää? Silloin kurssista saa kaiken hyödyn irti”, Maarit havainnollistaa.

Kannattaa myös miettiä, mitä hyvää korona on tuonut yritysten toimintatapoihin. Esimerkiksi hygieniaan kiinnitetään entistä paremmin huomiota. Lisäksi palveluja on herätty tarjoamaan digitaalisesti. Virtuaalimatkailu on saattanut tulla jäädäkseen.

”Aina ei tarvitse poistua kotisohvalta.”

”Maailma on vain lainassa jälkipolvilta”

Pitkän linjan toimijana Maarit muistaa, ettei 90-luvulla kestävästä kehityksestä vielä puhuttu.

”Tuolloin meidän ulkomaan kohdeoppaiden rooli oli toimia kulttuuritulkkina suomalaisten matkailijoiden ja paikallisten asukkaiden välillä. Noista kohtaamisista on jäänyt huikeita muistoja.”

Oppaiden rooli ei ole muuttunut, mutta tällä hetkellä matkailijat saavat tietoa monista eri kanavista jo etukäteen. 2000-luvulla alettiin jo enenevässä määrin kiinnittää huomiota kestävään kehitykseen.

”Silloin kiteytyi ajatus, että maailma on meillä lainassa jälkipolvilta. Meidän tulee pitää maapallosta hyvää huolta. Haluan itsekin toimia esimerkkinä ja roolimallina. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan muuttaa kerralla, vaan voi edetä pikkuhiljaa.”

Blogi on julkaistu alunperin 16.12.2020 Ammattilaisen kädenjälki -sivustolla, jonka Kädenjäljen opettajat -sarjassa esitellään Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssien sisällöntuottajia ja heidän ajatuksiaan kestävän kehityksen koulutuksesta:

 

tiedote: Etäopiskelu jatkuu Perho Liiketalousopistossa ainakin 10.1.2021 asti

Perho Liiketalousopistossa uusi opintovuosi alkaa etäopiskelulla, joka jatkuu kaikilla koulutusaloilla ainakin su 10.1.2021 asti.

Pääkaupunkiseudun koronatilanteen jatkuessa leviämisvaiheessaan kaupunkien ja viranomaisten koordinaatioryhmä on jatkanut rajoitustoimien kestoaikaa pääosin tammikuun kymmenenteen.

tiedote: Etäopiskelu jatkuu Perho Liiketalousopistossa ainakin 10.1.2021 asti

Lähiopetukseen palataan aikaisintaan 11.1.2021

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemia on edelleen leviämisvaiheessa, mikä tarkoittaa viranomaisten vahvistamalla 3-portaisella asteikolla vakavinta tautitilannetta. Vakavan tautitilanteen takia koordinaatioryhmä on jatkanut aiemmin 27.11.2020 tiedotettujen, ammatilliseen koulutukseen vaikuttavien rajoitusten kestoaikaa ainakin 10.1.2021 asti.

Rajoitusten jatkuessa Perho Liiketalousopistossa opintovuosi 2021 käynnistetään etäopinnoissa ja ryhmissä tapahtuvaan lähiopetukseen palataan aikaisintaan 11.1.2021, jos alueellinen koronatilanne ja viranomaisohjeistus antavat siihen edellytykset turvallisesti.

Kampuksemme ovat rajoituksista huolimatta edelleen avoimina opintojen tukipalveluiden ja erityistukea vaativien oppimistilanteiden osalta (lukuun ottamatta joulutaukoa 21.12.2020–6.1.2021).

Myös muut tukipalvelumme ovat käytettävissä etäopiskeluvaiheen aikana. Helmi Centerin tilat Malmin kampuksella pysyvät kiinni ainakin 10.1.2021 sisäliikuntaa koskevien rajoitusten mukaisesti.Olemme 27.11.2020 tiedottaneet laajemmin Perho Liiketalousopiston palveluista sekä toimintaohjeista koronatilanteesta johtuvan etäopiskelujakson aikana.

Tästä linkistä pääset tutustumaan tai palauttamaan mieleen palveluinformaation ja toimintaohjeet:


Seuraamme jatkuvasti viranomaisten ja alueellisten koordinaatioryhmien ohjeistuksia koronatilanteen osalta. Jos toimintaohjeita myöhemmin annetaan, arvioimme niiden pohjalta Perho Liiketalousopiston ohjeistuksia ja muutostarpeita.

Kehotamme seuraamaan Wilmaa ja verkkosivuillamme julkaistavia tilannetiedotteita. Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti kun siihen on aihetta, joten näitä kanavia on suositeltavaa seurata päivittäin.

Etäopiskelu jatkuu Perho Liiketalousopistossa ainakin 10.1.2021 asti

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711


 

tiedote: Perho Liiketalousopisto etäopiskeluun ma 30.11. alkaen

Perho Liiketalousopistossa siirrytään kaikilla koulutusaloilla etäopiskeluun ma 30.11. alkaen toistaiseksi. Ryhmämuotoista lähiopetusta ei järjestetä ainakaan enää loppuvuoden 2020 aikana.

Opintojen tukipalveluiden ja erityistukea vaativien oppimistilanteiden osalta kampuksemme ovat rajoitetusti avoimena. Myös muut tukipalvelumme ovat käytettävissä etäopiskeluvaiheen aikana.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti perjantaina 27.11. klo 12 pitämässään tiedotustilaisuudessa epidemiatilanteesta sekä päätöksistä uusista alueellisista koronarajoituksista ja suosituksista. Koronakoordinaatioryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemia on edelleen leviämisvaiheessa, mikä tarkoittaa viranomaisten vahvistamalla 3-portaisella asteikolla vakavinta tautitilannetta. Viime viikkojen aikana todettujen koronatartuntamäärä on lisääntynyt merkittävästi. Vakavan tautitilanteen takia koordinaatioryhmä on päättänyt 26.11. uusista toimintaohjeista ja rajoituksista, jotka tulevat voimaan maanantaista 30.11. 2020 alkaen.

Uudet toimintaohjeet ja rajoitukset pääkaupunkiseudulla

Keskeisimmät uudet pääkaupunkiseutua koskevat toimintarajoitukset ja suositukset ovat 30.11. alkaen:

 • Toisen asteen koulutus siirtyy kokonaan etäopetukseen viimeistään 3.12., lukuun ottamatta välttämättömiä lähiopetuksen tarpeita (esim. näytöt ja erityisopetuksen tarpeet). Varhaiskasvatus ja perusopetus säilyvät lähiopetuksena.
 • Helsinki, Espoo ja Vantaa sulkevat kaupunkien julkiset sisäliikuntatilat ja palvelut lähes kokonaan. Muun muassa uimahallit ja liikuntatilat suljetaan.
 • Vain välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut palvelutiloineen säilyvät käytettävissä, muutoin palvelutilat suljetaan.
 • Yleisötilaisuudet kielletään sisä- ja ulkotiloissa (10 hengen rajoituksin, lakisääteiset kokoukset).

Rajoitukset ovat voimassa kolmen viikon määräajaksi. Rajoitusten kestoajan osalta koronatilanteen kehittymistä sekä rajoitusten vaikuttavuutta seurataan ja sen pohjalta tehdään uusia päätöksiä.

Perho Liiketalousopiston toimenpiteet ja siirtyminen etäopiskeluun

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän toimintaohjeiden mukaisesti Perho Liiketalousopisto on päättänyt siirtyä etäopiskeluun ja sulkea opetustilansa viimeistään maanantaina 30.11.2020. Tämä tarkoittaa, että

 • lähiopetus Malmin ja Töölön kampuksilla keskeytetään toistaiseksi
 • oppiminen siirtyy Perho Liiketalousopiston verkkokampukselle.

Siirtyminen etäopetukseen koskee kaikkia koulutusaloja ja lähtökohtaisesti kaikkia opetusryhmiämme. Opetusta ja ohjausta järjestetään kevään tapaan vaihtoehtoisilla tavoilla erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Jos opiskelijalla ei itsellään ole käytettävissä etäopiskelun vaatimaa tietokonetta tai mobiililaitetta, hän voi olla yhteydessä koulun IT-palveluihin.

Opettajat antavat tarvittavat ohjeet etäopiskelua varten opiskelijaryhmittäin normaaliin tapaan Wilmassa ja lähemmin toteutuskohtaisesti iPerhossa.


Opiskeltavien kurssien opintosisältöihin, tehtäviin tai suoritustapaan liittyvissä kysymyksissä opettaja on oikea henkilö vastaamaan ja auttamaan eteenpäin. Wilma on myös etäopiskeluaikana pääasiallinen viestintäkanavamme. Opettaja ohjaa opiskelijoita tarvittaessa iPerhossa, Teamsilla tai puhelimitse.

Opettajiemme ja muun henkilöstömme yhteystiedot ovat opiskelijoiden ja huoltajien saatavilla Wilmasta sekä kotisivuiltamme:


Jokainen arkipäivä on koulupäivä myös etänä

Etäopiskeluun siirryttäessä meillä on maalis-toukokuun etäopiskelujaksosta hyvää kokemusta ja toimivat toimintamallit. Koulun puolesta lähtökohtana on, että jokainen arkipäivä on koulupäivä ja sille on oppimista edistävää tekemistä – verkkoympäristössä etäyhteyksillä.

Henkilöstön osalta haemme ratkaisuja etätyön tekemiseksi ja niiden myötä siirrytään mahdollisimman laajasti etätyöskentelyyn. Joidenkin henkilöstöryhmien työnkuva muuttuu olennaisesti opiskelijoiden etäopiskeluun siirtymisen myötä. Etätyöskentelystä ja työnkuvan järjestelyistä sovitaan oman lähiesimiehen kanssa.

Seuraavassa käydään toiminnoittain ja henkilöstöryhmittäin toistaiseksi tehtyjä järjestelyjä ja ratkaisuja. Niitä tarkennetaan ja tarvittaessa muutetaan tilanteen kehittyessä.

Etäopiskelua koskevat seuraavat ohjeet:

 1. Työjärjestykseen merkitty opettaja toteuttaa etäopetusta ja -oppimista ryhmittäin vahvistettujen työjärjestysten mukaisesti. Näin säilytään opiskelijoilla opintojen rytmi mahdollisimman pitkälti normaalin koulunkäynnin aikataulun mukaisena.
 2. Wilma-viestinnässä nuorten kotiväen vastuuta ja roolia korostetaan nuoren oppimisen tukemisessa ja edistämisessä.
 3. Pyrimme varmistamaan, että opiskelijaryhmien opiskelijat saavat etäoppimisen sujumaan: ensin varmistelut yhteyksistä ja iPerhoon pääsemisestä. Opiskelija voi myös olla yhteydessä IT-palveluihin ja/tai verkkokampuksen tukiryhmään teknisissä ja muissa ongelmatilanteissa.
 4. Etäoppimisessa tärkeintä on oppimista ja hyvän tekemisen meiningin säilyttäminen. Itsenäiset ja luovat ratkaisut ovat suotavia sen varmistamiseksi.

Koulutusalajohtajat ja -päälliköt ohjeistavat tarkemmin etäoppimisen ratkaisuja ja auttavat käytännön toteutuskysymyksissä.

Ainakin loppuvuoden kestävän etäopiskelun aikana kampuksilta voi hakea henkilökohtaisia tavaroita ja oppimisen vaatimia tarvikkeita.

Työelämässä tapahtuva oppiminen ja osaamisen näytöt

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lähtökohtaisesti jatkuu suunnitelman mukaisesti, jos työpaikan olosuhteet antavat siihen mahdollisuuden turvallisesti. Työnantaja ohjeistaa työssä oppimisen toimintamallin ja tekemisen tavan sekä ohjeet, jos työnantajan tilanne ja turvallisuusolosuhteet ovat merkittävästi muuttuneet koronatilanteen johdosta.

Osaamisen näytöt pyritään järjestämään hyödyntäen opiskelijan itse tuottamaa tietoa osaamisestaan ja tarvittaessa esimerkiksi valmistuvien opiskelijoiden tilanteessa, voidaan näyttö järjestää oppilaitosnäyttönä opettajan ohjeistamana näyttötehtävänä. Työssä oppimisessa opettaja voi neuvotella ohjattavien tilanteesta koulutuspäälliköiden tai koulutusalajohtajien kanssa haasteellisissa tilanteissa.

Opiskelu Perho PROn koulutuksissa

Perho PROn ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavissa koulutuksissa noudatetaan etäopiskelua koskevia toimintaohjeita, eikä ryhmämuotoista lähiopetusta toistaiseksi.

Toteutuskohtaisesti annetaan Perho PROn opiskelijoille tarvittava käytännön toimintaohjeet opiskelusta loppuvuoden aikana jatkuvissa koulutuksissa. Opiskelijoita pyydetään seuraamaan iPerhossa annettavia toimintaohjeita etäoppimisesta ja tarpeen mukaan olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä omaan ryhmään vetäjään.

Ravintola Perhon ja Helmi Centerin toiminta

Ravintola Perhon toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä yleisiä koronarajoituksia. Toistaiseksi tiedossa ei ole uusia rajoituksia. Ravintola Perhossa työskentelevien opiskelijoiden toiminnassa korostuu huolellisuus ja turvallisuusohjeiden noudattaminen ravintolan tiloissa. Malmin kampuksella Helmi Centerin liikuntatilat suljetaan toimintaohjeiden ja rajoitusten mukaisesti.

Opiskeluun liittyvät tukipalvelut palvelevat normaalisti

Opintopalveluiden toiminta jatkuu normaalisti ja opiskelijoita palvellaan heidän opintoihinsa liittyvissä tarpeissa. Toiminnassa prioriteettina on valmistumisvaiheessa olevat ja sitä lähestymässä olevat opiskelijat. Heidän osaltaan tärkeänä tavoitteena on turvata mahdollisuus suorittaa tutkinto loppuun ja edesauttaa jatko-opintoihin siirtymistä.


IT-palveluista saa tukea laitteiden käyttämiseen tai järjestelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Pyydämme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään etäopinnoissa kotiympäristössä käytettävissä olevia tietokoneita tai mobiililaitteita. Jos opiskelijalla ei itsellään ole käytettävissä etäopiskelun vaatimaa tietokonetta tai mobiililaitetta, hän voi olla yhteydessä IT-palveluihin lainakoneen saamiseksi:

Malmin kampus:
Erja Salola
041 515 1604
erja.salola (at) perho.fi

Töölön kampus:
Miko Ijäs
040 169 7070
miko.ijas (at) perho.fi


Ohjausta iPerhon ja Collaborate -luokkahuoneen käyttöön:

Seppo Telinkangas
040 654 1488
seppo.telinkangas (at) perho.fi

Jarmo Åke
040 147 8552
jarmo.ake (at) perho.fi


Jaksamisen ja opiskelijahyvinvoinnin tukipalvelut

Opiskelijahuolto eli terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit toimivat myös loppuvuoden aikana pääosin lähityössä kampuksillamme.

Jos opiskelukyvyssä tai muutoin ilmenee haasteita ja tuen tarvetta, voi opiskelijahuoltoon ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.


Noudata varovaisuutta ja koronatoimintaohjeita myös harrastuksissa ja kaikessa toiminnassa koulun ulkopuolella

Viimeksi tämän päivän tiedotustilaisuudessa korostettiin, että jokaisella on velvollisuus noudattaa koronaturvaohjeita, jotka tiivistettiin seuraavasti:

 1. Jos on oireita, mene koronatestiin
 2. Turvavälit
 3. Käsien peseminen
 4. Kasvomaskit
 5. Koronavilkku

Yhteinen vastuu ja toimintaohjeiden muutokset

Kannamme yhdessä vastuuta perholaisen kouluyhteisön turvallisuudesta ja taudin leviämisen ehkäisemisessä. Haluamme jatkuvasti kehittää Perho Liiketalousopiston turvallisuutta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Seuraamme jatkuvasti viranomaisten ja alueellisten koordinaatioryhmien ohjeistuksia koronatilanteen osalta. Jos toimintaohjeita myöhemmin annetaan, arvioimme niiden pohjalta Perho Liiketalousopiston ohjeistuksia ja muutostarpeita. Kehotamme seuraamaan Wilmaa ja verkkosivuillamme julkaistavia tilannetiedotteita. Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti kun siihen on aihetta, joten näitä kanavia on suositeltavaa seurata päivittäin.

Jos sinulla on parannusehdotus tai kehittämisidea yhteisen turvallisuutemme kehittämiseksi, kerrothan siitä meille.

Perho Liiketalousopisto siirtyy etäopiskeluun maanantaista 30.11. alkaen toistaiseksi

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston uudet toimintaohjeet

Pääkaupunkiseudulla maskisuositus koskee kaikkia tiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja turvaetäisyydet eivät välttämättä toteudu

Muistilista kasvomaskin käyttöön

 • Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät sellaisen kasvoillesi sopivan mallin, jonka läpi pystyt hengittämään.
 • Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana tarvitset.
 • Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvittaessa ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten.
 • Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.
 • Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista.
 • Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.
 • Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
 • Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
 • Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
 • Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
 • Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan.
 • Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
 • Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.
 • Pese kangasmaski 60 asteessa aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se paikassa, jossa on raitis ilma.

 

blogi: Innovaatiorahalla ruoka lähemmäs

Terhi Suvilehto
terhi.suvilehto (at) perho.fi

Kevään koronarajoituksien aikana on kirkastunut entisestään lähiruoan merkitys – miten tärkeää se ja miten kattavaa sen parissa tehtävä työ on myös Uudellamaalla. Ihmiset myös tarvitsevat päivittäisen annoksensa matkailua ja elämyksiä.

blogi: Innovaatiorahalla ruoka lähemmäs

Luonnonmukaisin säännöin viljeltyjä salaatteja kasvamassa Green City Farmin kaupunkipellolla Perho Liiketalousopiston Malmin kampuksella

Farm to Restaurant -hanke

Uudenmaan innovaatiorahoitusta saaneella Perho Liiketalousopiston hallinnoimalla ja koordinoimalla Farm to Restaurant -hankkeella on tuettu kestävästi tuotetun lähiruoan Uudellamaalla tapahtuvaa tuotantoa ja hyödyntämistä sekä etsittiin keinoja tukemaan pientuottajien ja luonnonantimien kerääjien markkinoille pääsyä.

Hankkeen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena oli helpottaa ravintoloita tilaamaan vastuullisesti tuotettuja, tuoreita ja sesonginmukaisia raaka-aineita suoraan lähialueen pientuottajilta. Keskiössä oli pienten tavaravirtojen tilaamisen ja logistiikan kehittäminen muun muassa muokkaamalla logistiikkayritysten ja nettimarkkinapaikkojen toimintaa näille asiakassektoreille paremmin soveltuvaksi.

Nyt hankkeessa tehdyn kehitystyön ja kokeilujen pohjalta voidaan pientuotannon markkinoinnin pullonkauloja tarkastella entistä tarkemmin silmin sekä ymmärtävämmin mielin – ja jouhevoittaa lähiruoan matkaa niin valmiiksi kuin itsekin katettuun ruokapöytään.

Kestävä gastonomia -tunnus

kega.fi -karttapalvelu tietää mistä löytyy vastuullinen pottu ja porkkana

Perho Liiketalousopisto toteutti hankkeessa kestävän gastronomian kega.fi-karttapalvelun, johon on kerätty vastuullisesti toimivia lähiruoan pientuottajia sekä heidän raaka-aineitaan hyödyntäviä ravintoloita, lähiruokakauppoja ja -kohteita.

blogi: Innovaatiorahalla ruoka lähemmäs

Green City Farmin pellolta nostetut ja puhtaaksi pestyt kasvikset odottavat kuljetustaan Helsingin huippuravintoloihin

Alun perin kega.fi -sivusto kehitettiin tietokannaksi  lähiruoasta ja korkealaatuisista sesongin mukaisista raaka-aineista kiinnostuneille ravintoloille sekä kotigastronomeille. Hankkeen aikana kuitenkin huomattiin, että sivusto tukee myös lähi- ja makumatkailua: ihmisiä, jotka haluavat hakea aitoja makuelämyksiä tai piipahtaa maatilalla näkemään, mistä ruoka tulee, kokien samalla maatilan henkeä.

Filtterien avulla palvelusta voi etsiä tarvitsemiaan vastuullisia tuotteita tai palveluita, kuten ravintoloita, panimoita, tilakauppoja tai verkkokauppoja.


ekompi.net -verkkokauppa nappaa luomun ravintolan ja kuluttajan

Verkossa lähi- ja luomuruokaa välittävä Uudenmaan ruoka >> kehitti lisää ravintoloiden suuntaan ekompi.net -myyntialustaansa, joka oli hankkeessa alun perin kuluttajille suunnattu palvelu.

blogi: Innovaatiorahalla ruoka lähemmäs

Fat Ramen -ravintola vastaanottaa iloisena Uudenmaan ruoan välittämiä sesonginmukaisia tuoreita luomukasviksia. Kuva: Kimmo Englund

Mukana olevat ravintolat loivat Uudenmaan ruoan kanssa sopimusmallin, jonka avulla he sitoutuvat tilaamaan viikoittain biodynaamisesti kasvatettuja luomukasviksia Kaupunkilaisten omalta pellolta. Samalla kuljetuksella oli mahdollista saada raaka-aineita myös muilta Uudenmaan ruoan pientuottajilta ja alustan ravintolamyynti kasvoi jopa 200 %.


Myös logistiikan loggautui mukaan kokeiluun

Pienlogistiikkaa kehittävä Collico >> vahvisti järjestelmiään toimivilla teknisillä rajapintaratkaisuilla, jotka on mahdollista integroida muihin digitaalisiin alustoihin ja palveluihin. Integrointia pilotoitiin yhdessä muun muassa lähi- ja luomuruokaa välittävän Korjuu.com >> -palvelun ja Uudenmaan ruoan kanssa.

Collicon ja Uudenmaan ruoan myynti ja kuljetukset lisääntyivät koronarajoitusten aikana merkittävästi. Alustojen integrointi mahdollistaa terminaali- ja logistiikkapalvelun käyttöönoton lähi- ja luomuruoan digitaalisiin myyntialustoilla tarjoten helpotusta pientuottajien logistiikkahaasteisiin.


Blogi on julkaistu myös Uudenmaan liiton sivuilla:


P.S.

Perho Liiketalousopisto on vuosien aikana vienyt kestävän kehityksen arvoja eteenpäin useissa eri hankkeissa ja projekteissa.

Elokuussa 2020 päättynyt Farm to Restaurant -hanke oli vain osa pitkää prosessia, jonka pohjatyöt aloitettiin vuoden 2019 aikana käynnissä olleessa Smart & Clean -säätiön >> ylläpitämässä Urban Food -hankkeessa >>


Uudenmaan liitto myönsi vuosina 2016–2019 rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen edistämiseen. Kyse oli Sipilän hallituksen varaamasta AIKO-rahoituksesta sekä sen jatkona Uudenmaan innovaatiorahoitus -nimellä myönnetystä tuesta.

AIKO-rahoituksella käynnistyi kaikkiaan 44 hanketta. Uudenmaan innovaatiorahoitusta myönnettiin 19 hankkeelle. Hankkeita rahoitettiin noin kuudella miljoonalla eurolla.


 

tiedote: Perho Liiketalousopistolle kunniamaininta laatupalkintokilpailussa

Perho Liiketalousopisto on saanut kunniamaininnan opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa.

Perho Liiketalousopisto oli mukana kisaamassa parhaasta laadunhallinnan kokonaisvaltaisuudesta ja koulutuksen järjestämisen kokonaislaadusta. Tänään ke 25.11.2020 myönnetty takan reunuksella nyt jo komeileva kunniamaininta on

tunnustus onnistumisestamme laatutyössä ja ammatillisen koulutuksen kehittäjänä.


Perho Liiketalousopistolle kunniamaininta laatupalkintokilpailussa

Perho Liiketalousopiston rehtori Juha Ojajärvi pitelee tuoretta laatupalkintokilpailun kunniamainintaa vasemmalla puolellaan sen luovuttanut opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson. Takana vasemmalta oikealle Perho Liiketalousopiston hallituksen varapuheenjohtaja Timo Lappi ja puheenjohtaja Tauno Jalonen sekä laatu- ja hankejohtaja Pekka Selenius.


Perho Liiketalousopistolle kunniamaininta laatupalkintokilpailussa

Perho Liiketalousopisto Oy aloitti toimintansa 1.1.2017. Se, että kolmessa ja puolessa vuodessa olemme nousseet ammatillisen koulutuksen huippuoppilaitokseksi, on saavutus, joka etsii vertaistaan!

Palkintoperustelut

Perho Liiketalousopistossa kestävää tulevaisuutta ja elämäntapaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, ja se on yksi keskeinen toiminnan painopiste. Kestävän tulevaisuuden edistäminen osana kaikkea toimintaa välittyi johdon, henkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämä- ja muiden sidosryhmien puheissa. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi ja sen johtaminen on tunnistettu muodostuvan vastuullisuudesta, kaikkien toimijoiden arvostuksesta, palvelevuudesta ja siitä, että kukin tietää omat vastuualueensa ja tehtävänsä. Arvot näkyvät oppilaitoksen arjessa käytännön tekoina ja opetusta ohjaavina valintoina. Opiskelijatyytyväisyys on korkea.

Kestävän tulevaisuuden systemaattinen vahvistaminen kokonaisvaltaisesti on piirre, josta Perho Liiketalousopisto erottautuu ja jossa se toimii esimerkillisesti.

Perho Liiketalousopistolla on useita hyviä, toimivia ja innovatiivisia käytänteitä, mikä indikoi hyvää reagointikykyä ja luovuutta sekä kehittämis- ja kehittymispotentiaalia. Muutosten johtaminen on toteutettu haastamalla ja osallistamalla henkilöstöä aktiivisesti oman työnsä kehittämiseen. Henkilöstöllä on mahdollisuuksia oman osaamisensa vahvistamiseen, kokeilevaan toimintatapaan ja monipuoliseen sidosryhmäyhteistyöhön. Organisaatiossa ja sen toiminnassa, myös sidosryhmäyhteistyössä, näkyy ekososiaalisen sivistyksen tavoite sekä arvostus kaikkia toimijoita kohtaan.

Perho Liiketalousopisto hyödyntää jatkuvan parantamisen toimintamallia. Perho Liiketalousopisto kehittää edelleen kestävän kehityksen huomioivaa koulutusmallia, ja samalla se on sitoutunut kouluttamaan vastuullisia tulevaisuuden ammattilaisia, jotka ovat valmistuessaan kestävän gastronomian ja matkailun lähettiläitä.


Laatupalkinnon saivat tänä vuonna Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.

Onnittelut!

Perho Liiketalousopistolle laatupalkintokilpailun 2020 kunniamaininta – lisätietoja

Pekka Selenius, laatu- ja hankejohtaja
0400 602 516
pekka.selenius (at) perho.fi


Laatupalkintokilpailun järjestäjä on Opetus- ja kulttuuriministeriö ja toteuttaja Opetushallitus. Kilpailun yleisinä tavoitteina on edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston uudet toimintaohjeet

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemia on edennyt leviämisvaiheeseen, mikä tarkoittaa viranomaisten vahvistamalla 3-portaisella asteikolla vakavinta tautitilannetta ja riskiä viruksen alueellisesta leviämisestä.

Syyskauden aikana Perho Liiketalousopiston opiskelijoilla on ilmoitettu yhteensä kahdeksan positiivista koronatestitulosta, joista osa on perustunut terveysviranomaisten ilmoitukseen ja osa opiskelijan tai huoltajan yhteydenottoon. Henkilöstömme jäsenillä ei toistaiseksi ole todettu positiivisia koronatestituloksia. Kaikissa opiskelijatapauksissa on viivytyksettä ryhdytty kaikkiin viranomaisten ohjeistamiin ja oma-aloitteisiin toimenpiteisiin altistumisvaarassa olleiden opiskelijoiden sekä henkilöstön jäsenten osalta.

Tapauksiin ei ole toistaiseksi ole liittynyt laajempia altistumistilanteita koulutiloissamme eikä tarvetta koulun tai sen osien asettamista karanteeniin.

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston uudet toimintaohjeet

Uudet toimintaohjeet ja rajoitukset pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kävi perjantain 20.11.2020 tiedotustilaisuudessa läpi epidemiatilannetta sekä päätöksiä uusista alueellisista koronarajoituksista ja suosituksista. Koronakoordinaatioryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Keskeisimmät uudet pääkaupunkiseutua koskevat toimintarajoitukset ja suositukset ovat 23.11. alkaen

 • Pääkaupunkiseudun kuntien järjestämässä ammatillisessa opetuksessa enintään kolmasosa on läsnä lähioppimistilanteissa (toimintaohje).
 • Suositus mahdollisimman laajasta etätyöskentelystä on edelleen voimassa ja jatkossa maskeja suositetaan kaikissa kontakteissa ja tiloissa lähityöskentelyssä (suositus)  .
 • Kaikkien sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäismäärä rajoitetaan 20 henkeen 3 viikon ajaksi (määräys).
 • Yksityistilaisuuksien osalta kehotetaan noudattamaan erityistä pidättyväisyyttä, yli 10 hengen perhe- tai yksityistilaisuuksia ei suositeta (suositus).
 • Kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa järjestettäviä ryhmässä harrastettavia aikuisten (yli 20-vuotiaiden) joukkue- ja kontaktilajeja ei enää järjestetä (määräys).
 • Maskisuositusten laajentaminen yläkoulujen toimintaan (suositus).

Perho Liiketalousopiston toimenpiteet ja käytännön toimintaohjeet

Aiemmassa tiedotteessamme 9.11.2020 ohjeistimme Perho Liiketalousopiston loppuvuoden toiminnasta, koronan ollessa vielä kiihtymisvaiheessa. Nyt uusien rajoitusten ja toimintaohjeiden pohjalta Perho Liiketalousopiston valmiusryhmä on tänään päättänyt seuraavista täsmennyksistä.

Olemme päättäneet, että Perho Liiketalousopiston kampukset pysyvät edelleen avoimina. Olemme systemaattisesti lisänneet etäopiskelun osuutta kaikilla kolmella koulutusalalla, mikä tarkoittaa osin tai kokonaan verkkokampuksellamme (iPerho) suoritettavia kursseja, oppimisen etäohjausta sekä ryhmien Collaborate-sessioita. Tätä toimintatapaa jatketaan edelleen myös 23.11. jälkeen.

Etä- ja lähiopiskelun järjestämisessä tavoitteenamme on, että enintään 1/3 opiskelijoista on yhtäaikaisesti Perho Liiketalousopiston kampuksilla. Lisäksi ryhmiä jaetaan edelleen pienemmiksi ja aikatauluja järjestetään siten, että ryhmien välisiä kontakteja vältetään ja että liikkuminen julkisessa liikenteessä olisi mahdollisimman vähäistä. Näillä ratkaisuilla vähennämme merkittävästi kampuksella yhtä aikaa olevien opiskelijoiden määrää ja myös koulumatkoihin liittyviä tartuntariskejä.

Perho Liiketalousopiston ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alan koulutuksessa on jatkossakin erilaisia oppimisen ratkaisuja ja toteutustapoja. Pyydämme perholaisia opiskelijoita ja huoltajia seuraamaan Wilmassa koulutusalakohtaisesti annettavia ohjeita sekä aikatauluja, joihin voi tulla muutoksia nopeastikin. Perholaiset opettajat suunnittelevat etäopetuksen ja ohjauksen siten, että yhteys jokaiseen opiskelijaan säilyy koko ajan. He myös informoivat toteutuskohtaisesti oppimistavoista ja lähemmistä aikatauluista.

Malmin kampuksella Helmi Centerin liikuntatilojen osalta noudatamme edellä kuvattua kunnallista ohjeistusta eli 23.11. alkaen ryhmäliikuntatilat eivät ole avoimina aikuisten harrastustoimintaan joukkue- ja kontaktilajeissa. Tämä koskee erityisesti koulun ulkopuolista seurojen toimintaa Helmi Centerin tiloissa.

Ravintola Perhon toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä yleisiä koronarajoituksia.

Jaksamisen ja opiskelijahyvinvoinnin tukipalvelut

Jos sinulla on mieltäsi vaivaavia kysymyksiä tai huolenaiheita, älä epäröi ottaa yhteyttä omaan uraohjaajaasi taikka tukeutua koulun opiskelijahuollon asiantuntijoiden apuun.

Apuvoimat ja yhteystiedot erilaisissa hyvinvointiin ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä:

Myös opintopalvelumme ovat käytettävissäsi molemmilla kampuksilla ja etäyhteyksien avulla:


Seuraa Wilmassa koulutusalakohtaisesti annettavia ohjeita sekä aikatauluja!


Toiminta opiskelun ja koulun ulkopuolisissa tilanteissa

Viimeksi tämän päivän tiedotustilaisuudessa korostettiin, että jokaisella on velvollisuus noudattaa koronaturvaohjeita, jotka tiivistettiin seuraavasti:

1.     Jos on oireita, koronatestiin
2.     Turvavälit
3.     Käsien peseminen
4.     Kasvomaskit
5.     Koronavilkku

Odotamme, että noudatat varovaisuutta ja koronatoimintaohjeita myös harrastuksissa ja kaikessa toiminnassa koulun ulkopuolella.

Yhteinen vastuu ja toimintaohjeiden muutokset

Kannamme yhdessä vastuuta perholaisen kouluyhteisön turvallisuudesta ja taudin leviämisen ehkäisemisessä. Seuraamme jatkuvasti terveys- ja opetusviranomaisten ohjeistuksia koronatilanteen ja esimerkiksi kasvomaskien käyttämisen osalta. Jos toimintaohjeita myöhemmin annetaan, arvioimme niiden pohjalta Perho Liiketalousopiston ohjeistuksia ja muutostarpeita. Haluamme jatkuvasti kehittää Perho Liiketalousopiston turvallisuutta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Jos sinulla on parannusehdotuksia tai kehittämisideoita yhteisen turvallisuutemme kehittämiseksi, kerrothan siitä meille!

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston uudet toimintaohjeet

Pääkaupunkiseudulla maskisuositus koskee kaikkia tiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja turvaetäisyydet eivät välttämättä toteudu

Muistilista kasvomaskin käyttöön

 • Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät sellaisen kasvoillesi sopivan mallin, jonka läpi pystyt hengittämään.
 • Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana tarvitset.
 • Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvittaessa ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten.
 • Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.
 • Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista.
 • Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.
 • Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
 • Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
 • Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
 • Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
 • Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan.
 • Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
 • Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.
 • Pese kangasmaski 60 asteessa aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se paikassa, jossa on raitis ilma.

 

blogi: Koulutusjohtaminen on ajassa elävää toimintaa

Katriina ”Kati” Klén, koulutusalajohtaja, liiketoiminta
katriina.klen (at) perho.fi

Hetki sitten minulle suotiin ilo ja mahdollisuus osallistua sotilasvala- ja vakuutustilaisuuteen virtuaalisesti etäyhteyksin, kun poikani valatilaisuuteen paikan päälle pääsy oli läheisiltä kielletty.


Perho Liiketalousopiston arvot: PALVELEVA INNOSTAVA VASTUULLINEN EDELLÄKÄVIJÄ

Havahduin, kuinka paljon merkityksellisiä tilanteita ja elämän suuria tapahtumia olemme joutuneet järjestämään koronapoikkeusaikana etäyhteyksin. Emme saa tilaisuutta onnitella, halata emmekä havainnoida tunnelmaa kasvokkain.

Viimeistään sotilasvalan kohdassa, jossa tulevia jääkäreitä opastettiin esimiesaseman vaatimuksiin, totesin tämän poikkeustilan kattavan kaikki elämän osa-alueet, myös koulutusjohtamisen ja esimiestyön. Nuorille miehille muistutettiin, että esimiesasemassa toimiessaan, heidän on oltava oikeudenmukaisia alaisiaan kohtaan, vaalittava heidän hyvinvointiaan, hankittava tietoja heidän toiveistaan, toimittava heidän ohjaajinaan sekä omasta puolesta oltava heille hyvänä esimerkkinä. Nämä periaatteet noudattavat erinomaisesti kaiken esimiestyön perusolettamuksia, jonka päälle monet johtamisopit voivat tuoda tilanteen mukaan lisävivahteita ja ammattimaista otetta niin henkilöiden kuin asioidenkin johtamiseen. Tämä kaikki on ollut välttämätöntä toteuttaa viimeisten kuukausien ajan myös etäyhteyksien varassa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Koulutusjohtaminen on ajassa elävää toimintaa. Koronapoikkeusajan vaatimukset eivät ole kiertäneet oppilaitosten johtoa, vaan toiminnan mahdollistaminen etäyhteyksin haastaa meitä monella tapaa. Koska itse tilanteen syyhyn emme voi vaikuttaa, voimme vaikuttaa osaltamme siihen suhtautumiseen ja tilanteen hallintaan. Tässä kokonaisuudessa on hyvä pysähtyä tarkastelemaan johtamista digitaalisessa toimintaympäristössä. Koulutusjohtamisen alueella poikkeuksellinen tilanne kaikessa haasteellisuudessaan on ennen kaikkea mahdollisuus.

Ilokseni valtakunnallisesti on käynnistymässä laajamittainen selvitys koulutusjohtamisesta, jonka toteuttavat Kuntaliitto, Sivistystyönantajat ja Opetushallitus yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Kyselytutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää, minkälainen on suomalaisten kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajien esimiesidentiteetti muuttuvassa toimintaympäristössä ja minkälaista tukea johtamisosaamisen kehittämiseen tarvitaan. Samalla kootaan näkemyksiä johtamisesta ja mahdollisuuksista toimia esimiehenä ja johtajana. Selvityksessä pureudutaan koettuun tuen tarpeeseen sekä näkemyksiin esimiesuramahdollisuuksista ja muutoksen johtamisesta. Lisäksi selvitetään ajankohtaisena aiheena kokemuksia etätyön johtamisesta. Selvitys tulee todella osuvaan aikaan ja mahdollistaa koulutuksenjärjestäjille saatavan tiedon hyödyntämisen omien johtamisen käytänteiden suunnittelemisessa ja jalkauttamisessa.

Toteutimme koronakevään toiminnan osalta pienimuotoisen selvityksen omassa organisaatiossamme, jossa tarkastelimme teemoina johtamista, viestintää ja esimiestyötä. Selvityksessä saimme konkreettista tietoa työskentelyvälineiden tarkoituksenmukaisuudesta sekä miten innovatiivinen työote näkyi omassa toiminnassa. Kysely toteutettiin niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin ja osa kyselystä oli suunnattu vain esimiesten näkemysten selvittämiseen.

Tuloksissa korostuivat osin jo ennakoltakin odotetut teemat työvälineistä aina yhteisöllisyyden merkitykseen. Positiivisia tuloksia saatiin esimerkiksi uusien työtapojen käyttöönottamisen osalta. Vastaajista merkittävä osa koki oppineensa etätyöskentelyn aikana hyödyntämään joko uusia tai uudella tavalla olemassa olevia työtapoja. Esimiesten näkemyksissä korostuivat erilaiset yhteydenpidon tavat ja esiin nousi monia hyvinvoinnin vaalimiseen ja työskentelyrytmiin liittyviä havaintoja. Tavoitteenamme oli selvittää innovatiivisen työotteen vahvistumista etätyöskentelyn myötä.

Toisena merkittävänä havaintona selvityksessä nousi esiin vuorovaikutuksen tapoihin ja määrään liittyvät haasteet. Suurin yksittäinen havainto liittyikin juuri formaalin ja epäformaalin viestinnän teemaan. Vastauksista huokui tarve jakaa arjen yksittäisiä pieniä tai suurempia asioita kollegan kanssa epävirallisesti ”kahvipöytäkeskusteluissa”. Mediassa ja yhteistyöverkostoissa on tuotu esiin lukemattomia loistavia esimerkkejä, miten eri organisaatiot ja työyhteisöt ovat ratkaisseet yhteisöllisyyden ja epäformaalin yhteydenpidon haasteita.

Myös formaalin viestinnän merkitystä korostettiin ja tuotiin esiin näkemystä, että tehokkaat kokouskäytännöt oli helpompi toteuttaa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Kun keskustellaan voimakkaasti eteenpäin suuntaavasta digitaalisesta transformaatiosta koulutussektorilla, on keskustelussa muistettava jatkuvasti ylläpitää näkemystä teknologisen mahdollistamisen lisäksi hyvinvoinnin vaalimisesta ja yhteisöllisyyden tukemisesta. Lisäksi yhdessä oppiminen ja yhdessä tekeminen on tärkeää myös kaikissa digitaalisen toimintaympäristön muodoissa. Tämä on innostava haaste myös johtamisen näkökulmasta. On tärkeää selvittää, miten digitaalinen toimintaympäristö vaikuttaa koulutusjohtamisen käytänteisiin. Olen mielenkiinnolla mukana tekemässä teemaan liittyvää työtä niin hankkeissa kuin tutkimuksellisessa yhteistyössä.

Syksy on jo pitkällä ja merkityksellinen matkamme koulutusjohtamisessa jatkuu koronatilanteen hallinnan parissa. Voimia ja terveyttä jokaiseen päivään jokaiselle!


Perho Liiketalousopiston ”hype-kehitysaskeleita”

Perho Liiketalousopiston ”hype-kehitysaskeleita”

Perho Liiketalousopiston tavoitteena on olla tunnettu innostavasta ammattipedagogiikasta ja siitä, että uudistamme rohkeasti toimintatapojamme.

Meille on tärkeää, että Perho Liiketalousopisto muodostaa hyvinvoivan ja turvallisen opiskelu- ja työyhteisön, jossa yhteisöllisyys ja sitoutuminen yhteisiin päämääriin on enempi luonteva sääntö kuin poikkeus. Vahvistaaksemme esimerkiksi henkilöstömme yhteisöllisyyttä ja sitoutumista yhteisiin päämääriin, teemme jatkuvaa työtä parantaaksemme päivittäisen toimintamme läpinäkyvyyttä ja osallistavuutta. Olemme muun muassa uudistaneet henkilöstön intranettiä ja kokouskäytän­teitä entistä aktivoivampaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan.

Myös sujuvan ja vuorovaikutteisen esimiestyöhön tueksi kehitämme koko ajan uusia työkaluja. Olemme mukana Johtamisella pedagogista hyvinvointia -hankkeessa, jossa tavoitteena on vahvistaa johtamisosaamista pedagogisen hyvinvoinnin tuottamisen näkökulmasta, kehittää ohjauksen ja oppimisen johtamistaitoja opettajien toiminnassa sekä sitouttaa asiakkaita ja kumppaneita ammatillisen koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston toimintaohjeita loppuvuodelle 2020

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa, vaikkakin päivittäiset tartuntamäärät vaihtelevat merkittävästi. Syyskauden aikana Perho Liiketalousopiston opiskelijoilla on ilmoitettu yhteensä kuusi positiivista koronatestitulosta, joista osa on perustunut terveysviranomaisten ilmoitukseen ja osa opiskelijan tai huoltajan yhteydenottoon.

Opiskelijatapauksissa on viivytyksettä ryhdytty kaikkiin viranomaisten ohjeistamiin ja oma-aloitteisiin toimenpiteisiin altistumisvaarassa olleiden opiskelijoiden sekä henkilöstön jäsenten osalta. Tapauksiin ei ole liittynyt laajempia, yli 10 henkilöä koskettaneita altistumistilanteita koulutiloissamme. Henkilöstömme jäsenillä ei toistaiseksi ole todettu positiivisia koronatestituloksia.

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston toimintaohjeita loppuvuodelle 2020

Koulun toiminta ja tilaisuudet loppuvuoden aikana

Tavoitteenamme on, että Perho Liiketalousopiston kampukset pysyvät avoimina ja opiskelu sekä Malmilla että Töölössä on mahdollista turvallisuusohjeet huomioiden koko syyskauden ajan.

Olemme merkittävästi lisänneet etäopiskelun osuutta kaikilla kolmella koulutusalalla, mikä tarkoittaa osin tai kokonaan iPerho-verkkokampuksellamme suoritettavia kursseja, oppimisen etäohjausta sekä ryhmien Collaborate-sessioita.

Tätä toimintatapaa jatkamme myös ma 16.11.2020 käynnistyvällä syyskauden viimeisellä periodilla, jollei koronatilanne huomattavasti heikkene ennen periodin alkua tai sen aikana.

Näillä ratkaisuilla vähennämme merkittävästi kampuksella yhtä aikaa olevien opiskelijoiden määrää ja myös koulumatkoihin liittyviä tartuntariskejä.

Seuraa Wilmassa koulutusalakohtaisesti annettavia ohjeita sekä aikatauluja

Perho Liiketalousopiston ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen koulutuksissa on erilaisia oppimisen ratkaisuja ja toteutustapoja. Pyydämme perholaisia opiskelijoita ja huoltajia seuraamaan Wilmassa koulutusalakohtaisesti annettavia ohjeita sekä aikatauluja, joihin voi tulla muutoksia nopeastikin.

Perholaiset opettajat suunnittelevat etäopetuksen ja ohjauksen siten, että yhteys jokaiseen opiskelijaan säilyy koko ajan. He myös informoivat toteutuskohtaisesti oppimistavoista ja lähemmistä aikatauluista.

Turvallisuus- ja hygieniaohjeet yli 20 hengen yleisötilaisuuksille

Tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan alueilla on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys, joka asettaa erityiset turvallisuus- ja hygieniaohjeet yli 20 hengen yleisötilaisuuksille (THL ja OKM) ja yleisesti suuria kokoontumisia ei pidetä suositeltavina.

Koska näkymä myös joulukuun ajalle on hyvin epävarma ja nopeita muutoksia koronatilanteen paranemisessa ei ole näköpiirissä, olemme päättäneet, että joulukuussa ei Perho Liiketalousopistossa järjestetä valmistumisjuhlia, yhteisiä puurojuhlia tai muita joulua edeltäviä yhteistilaisuuksia. Nämä ratkaisut on tehty kaikkien perholaisten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Koulutusalakohtaisesti voidaan kuitenkin järjestää virtuaalisia ja etäosallistumiseen pohjautuvia tapahtumia, joista informoidaan erikseen.

Jaksamisen ja opiskelijahyvinvoinnin tukipalvelut

Pitkään jatkuneet poikkeusolosuhteet ja epävarmuus vaikuttavat tutkitusti ihmisten jaksamiseen ja ne voivat kuormittaa mielenterveyttä. On tärkeää muistaa, että kaikki Perho Liiketalousopiston ohjaus- ja tukipalvelut ovat käytettävissäsi.

Jos sinulla on mieltäsi vaivaavia kysymyksiä tai huolenaiheita, älä epäröi ottaa yhteyttä omaan uraohjaajaasi taikka tukeutua koulun opiskelijahuollon asiantuntijoiden apuun.

Apuvoimat ja yhteystiedot erilaisissa hyvinvointiin ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä:

Myös opintopalvelumme ovat käytettävissäsi molemmilla kampuksilla ja etäyhteyksien avulla:


Suositus kasvomaskin käyttämisestä kampuksilla ja koulutilojen ulkopuolella

Perho Liiketalousopisto suosittaa erittäin vahvasti kasvomaskien käyttöä kampusten sisätiloissa sekä liikuttaessa koululle tai koululta pois julkisissa liikennevälineissä. Jos tulet kampukselle julkisilla kulkuvälineillä, joissa THL:n maskisuositus on voimassa, älä poista maskia astuessasi kampuksen ovesta sisään. Jatka sen käyttöä ja vaihda tarvittaessa puhtaaseen maskiin.

Maskeja suositellaan erityisesti käytettävän jonotus- ja ruuhkatilanteissa, esimerkiksi aulatiloissa ja lounasruokalan linjastoilla. Ota ruokaa maski päälläsi ja poista maski vasta, kun aloitat ruokailun. Vie se asianmukaisesti roskikseen, älä laita likaista maskia esimerkiksi taskuusi tai tarjottimelle.

Pääkaupunkiseudulla maskisuositus koskee laajasti myös yleisö- ja harrastustiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä (esimerkiksi liikuntahallit, kaupat ja kirjastot). Toivomme, että noudattaisit varovaisuutta ja koronatoimintaohjeita myös harrastuksissa ja muussa toiminnassa koulun ulkopuolella. Vastuu omien kasvomaskien hankkimisesta kuuluu opiskelijalle. Kaupoissa on tarjolla laaja valikoima kasvomaskeja, minkä lisäksi kunnilla on maskinjakopisteitä henkilöille, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta niitä hankkia.

Jos sinulla on terveydellinen syy, joka estää tai huomattavasti vaikeuttaa kasvomaskin käyttämistä, pyrithän muutoin huolehtimaan koulumme turvaohjeiden noudattamisesta mm. pitämällä riittävää turvaväliä kanssaopiskelijoihin ja henkilökunnan jäseniin.

Tiedotteen lopussa on muistilista neuvoista, joiden avulla kasvomaskin käyttäminen on turvallisempaa ja helpompaa (lähde: THL >>).

Yhteinen vastuu ja toimintaohjeiden muutokset

Kannamme yhdessä vastuuta perholaisen kouluyhteisön turvallisuudesta ja taudin leviämisen ehkäisemisessä. Seuraamme jatkuvasti terveys- ja opetusviranomaisten ohjeistuksia koronatilanteen ja esimerkiksi kasvomaskien käyttämisen osalta. Jos toimintaohjeita myöhemmin annetaan, arvioimme niiden pohjalta Perho Liiketalousopiston ohjeistuksia ja muutostarpeita. Haluamme jatkuvasti kehittää Perho Liiketalousopiston turvallisuutta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Jos sinulla on parannusehdotuksia tai kehittämisideoita yhteisen turvallisuutemme kehittämiseksi, kerrothan siitä meille!

Lisätietoja toimintaohjeista ja koulutusalakohtaisista ratkaisuista antavat

Juha Ojajärvi, rehtori
​​040 093 9269

Petri Vainio, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
050 376 0652

Ravintola-ala:
Marja Hemmi
koulutusalajohtaja
040 480 5577

Matkailuala:
Satu Sandman
koulutusalajohtaja
040 775 3266

Liiketoiminta:
Katriina Klén
koulutusalajohtaja
050 366 6711

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston toimintaohjeita loppuvuodelle 2020

Pääkaupunkiseudulla maskisuositus koskee kaikkia tiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja turvaetäisyydet eivät välttämättä toteudu

Muistilista kasvomaskin käyttöön

 • Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät sellaisen kasvoillesi sopivan mallin, jonka läpi pystyt hengittämään.
 • Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana tarvitset.
 • Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvittaessa ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten.
 • Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.
 • Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista.
 • Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.
 • Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
 • Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
 • Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
 • Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
 • Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan.
 • Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
 • Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.
 • Pese kangasmaski 60 asteessa aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se paikassa, jossa on raitis ilma.

 

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston ratkaisut

Syyslomaviikon torstaina 15.10.2020 valtioneuvosto piti tiedotustilaisuuden koronatilanteesta ja antoi valtakunnallisia toimintasuosituksia erityisesti kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleville alueille Suomessa. Valtioneuvoston tavoitetilan mukaisesti ammatillisessa koulutuksessa pyritään turvaamaan mahdollisuus lähiopetukseen myös alueilla, joissa koronatilanne on kiihtymisvaiheessa. Sen rinnalla ja lisäksi hyödynnetään erilaisia etäoppisen keinoja koulutuksen järjestäjien ratkaisujen mukaan.

Alueellisesti on vahvistettu, että pääkaupunkiseudulla koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa ja viimeisimpinä viikkoina todettujen koronatapausten määrä on kasvanut alkusyksyyn nähden. Perho Liiketalousopiston tietoon on tähän mennessä tullut neljällä opiskelijalla todetut positiiviset koronatestin tulokset, joista kaksi on viranomaisten vahvistamaa. Kaikissa näissä tapauksissa Perho Liiketalousopisto on viivytyksettä, jo ennen viranomaisyhteyksiä, ryhtynyt tarvittaviin varotoimenpiteisiin mahdollisesti altistumisvaarassa olleiden opiskelijoiden sekä henkilöstön jäsenten osalta. Laajoja altistumistilanteita Perho Liiketalousopistossa ei ole koko syksyn aikana ilmennyt.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Kampuksilla lähiopetusta ja etäoppimista

Perho Liiketalousopisto jatkaa aiemmin syksyllä linjatulla ja viestityllä oppimisratkaisulla. Sen mukaisesti molemmat kampuksemme pysyvät avoimina ja lähiopetusta järjestetään turvallisuusohjeistuksesta ja -suosituksista huolehtien. Etäoppimisen osuutta iPerhossa on merkittävästi lisätty lokakuun aikana. Myös jatkossa koulutusalat antavat ohjeet etäopiskeluun soveltuvista tutkinnon osista ja käytännön opiskelusta verkkokampuksellamme.

Työvälinekartoitus viikolla 43 opiskelijoille Wilman kautta

Toteutamme opiskelijoille alustavan työvälinekartoituksen viikolla 43, jonka perusteella tarkennamme suunnitelmia mahdollista etäopiskeluun palaamista ennakoiden. Kysely osoitetaan opiskelijalle Wilma-viestinä ja siihen tulee vastata pikaisesti mutta kuitenkin viimeistään perjantaina 23.10. Suosittelemme, että kodeissa varmistetaan työvälineiden ja opiskelun edellytykset. Mahdollisesta etäopiskeluun siirtymisestä informoidaan erikseen.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan ajoittamaan lähiopetustamme siten, että opiskelijoiden ja henkilöstön jäsenten liikkumista ruuhkaisissa liikennevälineissä vältettäisiin (lähiopetustuntien ajoittamista painotetusti klo 10–14 aikavälille). Myös ruokailutilanteiden porrastamista ja luokissa syömisen mahdollisuutta jatketaan molemmilla kampuksilla lounasaikaan ajoittuvien ruuhkien välttämiseksi.

Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä

Suosittelemme vahvasti jokaiselle kasvomaskin käyttöä Perho Liiketalousopistossa ainakin yleisissä sisätiloissa, joissa liikkuu paljon muidenkin ryhmien opiskelijoita (esimerkiksi käytävä- ja aulatilat). Opetuksen aikana ryhmän ollessa omissa luokka- ja muissa työtiloissa kasvomaskien käyttö saattaa olla ymmärrettävästi hankalaa, mutta silloinkin suositeltavaa. On tärkeää huomioida edelleen voimassa oleva suositus kasvomaskien käyttämisestä, kun liikutaan junissa, busseissa tai muissa julkisissa liikennevälineissä koulu- ja muilla matkoilla. Pääkaupunkiseudulla maskisuositus koskee laajasti myös yleisötiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä (esimerkiksi kaupat ja kirjastot).

Vastuu omien kasvomaskien hankkimisesta kuuluu opiskelijalle. Kaupoissa on tarjolla laaja valikoima kasvomaskeja, minkä lisäksi kunnilla on maskinjakopisteitä henkilöille, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta niitä hankkia.

Seuraamme toimintaohjeiden ja suositusten muutoksia

Alueellisesti pääkaupunkiseudulla viranomaiset eivät toistaiseksi ole antaneet uusia ammatillista koulutusta koskevia toimintaohjeita tai -suosituksia valtioneuvoston tilaisuuden 15.10. jälkeen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 15.10. antanut enintään 20 henkilön yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset ja toimintaohjeet, joita luonnollisesti noudatamme toiminnassamme. Lisäksi seuraamme jatkuvasti tilanteen kehittymistä sekä toimintaohjeiden ja -suositusten muutoksia.

Noudatathan varovaisuutta ja koronatoimintaohjeita koulun ulkopuolella

Kannamme yhdessä vastuuta perholaisen kouluyhteisön turvallisuudesta ja taudin leviämisen ehkäisemisessä. Noudatathan varovaisuutta ja koronatoimintaohjeita myös harrastuksissa ja muussa toiminnassa koulun ulkopuolella. Haluamme jatkuvasti kehittää Perho Liiketalousopiston turvallisuutta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Jos sinulla on parannusehdotus tai kehittämisidea yhteisen turvallisuutemme kehittämiseksi, kerrothan siitä rohkeasti meille.

Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston ratkaisut – lisätietoja

Juha Ojajärvi
rehtori
0400 939 269

Marja Hemmi
Ravintola-ala
040 480 5577

Satu Sandman
Matkailuala
040 775 3266

Katriina Klén
Liiketoiminta
050 366 6711


 

tiedote: Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston toimintaohjeita

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemia on kiihtymässä. Perho Liiketalousopistossa on tällä viikolla varmistunut yksi positiivinen koronatestitulos opiskelijalla. Viranomaisten antamien ohjeiden mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty altistumisvaarassa olleiden opiskelijoiden sekä henkilöstön jäsenten osalta.

Viime viikon lopulla viranomaiset antoivat lisäksi uusia toimintasuosituksia – muun muassa kasvomaskin käytön osalta – jotka otetaan huomioon ja noudatetaan myös Perho Liiketalousopistossa.

tiedote: Perho Liiketalousopiston kevätlukukausi viedään päätökseen etäopiskeluna poikkeustilan jatkuessa 

Toistaiseksi kampuksemme pysyvät avoimina turvallisuuden huomioiden. Pyrimme kuitenkin vähentämään kampuksilla yhtä aikaa olevien opiskelijoiden määrää ja myös koulumatkoihin liittyviä tartuntariskejä muun muassa lisäämällä etäopintoja.

Lokakuussa alkava 3. opintoperiodi vahvasti verkko-opintopainotteinen

Ma 5.10.2020 käynnistyvän 3. opintoperiodin oppimisratkaisuissa etäopiskelun osuutta iPerhossa kasvatetaan.

Tulet saamaan omalta uraohjaajaltasi ja opettajilta lisää informaatiota kolmosperiodin ohjelmasta ja aikatauluista. Huomioithan kuitenkin, että koronatilanteen kehittymisen takia ohjelma ja aikataulut voivat muuttua nopeastikin.

Seuraathan aktiivisesti Wilma-viestejämme sekä viestintäkanavia omalla koulutusalallasi!

Suosittelemme vahvasti jokaiselle kasvomaskin käyttöä

 • Perho Liiketalousopistossa, ainakin yleisissä sisätiloissa, joissa liikkuu paljon muidenkin ryhmien opiskelijoita (esimerkiksi käytävä- ja aulatilat)
 • opetuksen aikana ryhmän ollessa omissa luokka- ja muissa työtiloissa, missä kasvomaskien käyttö saattaa olla ymmärrettävästi hankalaa, mutta silloinkin suositeltavaa.
 • kun liikutaan junissa, busseissa tai muissa julkisissa liikennevälineissä koulu- ja muilla matkoilla, missä on tärkeää huomioida edelleen yleisestikin voimassa oleva suositus kasvomaskien käyttämisestä.

Pääkaupunkiseudulla maskisuositus koskee laajasti myös yleisötiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä (esimerkiksi kaupat ja kirjastot).

Vastuu omien kasvomaskien hankkimisesta kuuluu opiskelijalle. Kaupoissa on tarjolla laaja valikoima kasvomaskeja, minkä lisäksi kunnalta voi tiedustella mahdollisuutta saada kasvomaskeja.

Turvallisesti kampustiloissa – joka päivä

Koronaan liittyvät pelisäännöt ja toimintaohjeet Perho Liiketalousopistossa

Kuvan klikkaus avaa ohjeet pdf:nä

Kannamme yhdessä vastuuta perholaisen kouluyhteisön turvallisuudesta ja taudin leviämisen ehkäisemisessä. Noudatathan varovaisuutta ja koronatoimintaohjeita myös harrastuksissa ja muussa toiminnassa koulun ulkopuolella.

Seuraamme jatkuvasti terveys- ja opetusviranomaisten ohjeistuksia koronatilanteen ja esimerkiksi kasvomaskien käyttämisen osalta. Jos toimintaohjeita myöhemmin annetaan, arvioimme niiden pohjalta Perho Liiketalousopiston ohjeistuksia ja muutostarpeita.

Jos sinulla on parannusehdotuksia tai kehittämisideoita yhteisen turvallisuutemme kehittämiseksi, kerrothan siitä meille!

Ajankohtaista koronatilanteesta ja Perho Liiketalousopiston toimintaohjeita – lisätietoja

Juha Ojajärvi
rehtori
0400 939 269

Marja Hemmi
Ravintola-ala
040 480 5577

Satu Sandman
Matkailuala
040 775 3266

Katriina Klén
Liiketoiminta
050 366 6711

Pääkaupunkiseudulla maskisuositus koskee kaikkia tiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja joissa turvaetäisyydet eivät välttämättä toteudu

Muistilista kasvomaskin käyttöön

 • Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät sellaisen kasvoillesi sopivan mallin, jonka läpi pystyt hengittämään.
 • Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana tarvitset.
 • Pidä mukanansi käsihuuhdetta ja tarvittaessa ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten.
 • Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.
 • Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista.
 • Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.
 • Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
 • Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
 • Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
 • Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
 • Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan.
 • Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
 • Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.
 • Pese kangasmaski 60 asteessa aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se paikassa, jossa on raitis ilma.