Ravintola- ja catering-alan perustutkintoon hakeminen


Hae 23.11. mennessä! Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon opintojen jälkeen kokki ja tarjoilija taitaa perusasiat ja voi osaamisestaan riippuen työskennellä joko asiakaspalvelu- tai ruoanvalmistustehtävissä. Kokin ja tarjoilijan ammattiin oppii tekemällä.

Ammattilaiset työllistyvät

 • ravintolohin ja hotelleihin
 • kansainvälisiin työpaikkoihin
 • kahviloihin
 • perustamaansa ravintolaan

Hae jatkuvassa haussa

Suorita ravintola- ja catering-alan perustutkinto (kokki tai tarjoilija) 1-1,5 vuodessa! Pohjakoulutuksenasi on peruskoululukio tai muu tutkinto.  Aikaisemmin hankkimasi osaaminen lyhentää opiskeluaikaa, ja voit nopeuttaa tutkinnon suorittamista opiskelemalla myös kesällä.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto kokki / tarjoilija >>

Jätä hakemuksesi 23.11.2018 mennessä Opintopolku.fi–palvelussa. Haastattelut 28.11.2018 alkaen klo 9.00

Opinnot alkavat keskiviikkona 9.1.2019 klo 10.00.

Ammatissa ei voi koskaan olla valmis – uuden oppiminen jatkuu työelämässä.

Lisätiedot

Hakutoimisto / Töölön kampus
hakutoimisto (at) perho.fi
09 350 9210

• ma–to klo 9.30–15
• pe klo 9.30–14
• muina aikoina tarvittaessa sopimuksesta

Kokin RekryKoulutus ENJOY TE-palvelut koulutusnumero 681693

Kokin RekryKoulutus ENJOY TE-palvelut koulutusnumero 681693Kokin RekryKoulutus ENJOY TE-palvelut koulutusnumero 681693


Hae nyt! Kokin RekryKoulutuksen hyväksytysti suoritettuasi sinulla on mahdollisuus työllistyä ENJOYn asiakasyrityksiin.

Kokin RekryKoulutus ENJOY TE-palvelut koulutusnumero 681693

Työelämälähtöisesti suunniteltu Kokin RekryKoulutus ENJOY on keittiötyöskentelyn perustaitoihin keskittyvä koulutus. Se on suunnattu ensisijaisesti ilman ammatillista koulutusta oleville vähintään 18-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille, joiden tavoitteena on kokin ammatissa työskenteleminen. Koulutuksen toissijaisena kohderyhmänä ovat ravintola-alalle suuntaavat vähintään 18-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alaiset ammatinvaihtajat.

…ja lisäksi mielesi palaa tulla kokiksi
Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota kokin työhön, kiinnostusta palvelualalla työskentelemiseen, keittiötyöskentelyyn soveltuvaa terveyttä, valmiutta käsitellä ja maistaa kaikkia ruoanvalmistamisessa käytettäviä raaka-aineita, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä riittävää suomen kielen taitoa.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että kehität valmiuksiasi keittiötyöskentelyn aloittamiseen, tutustut ravintola-alaan ja sitä kautta alan mahdollisuuksiin.

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuasi sinulla on mahdollisuus työllistyä ENJOY:n asiakasyrityksiin. Voit myös hakea Perho Liiketalousopistoon >> suorittamaan ravintola- ja catering-alan perustutkinnon oppisopimuksella tai muulla tavalla.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on kokopäiväistä, pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa, ja toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Extremely Nice Job Oy:n (ENJOY) >> kanssa.

LÄHI- JA VERKKO-OPETUS 14.1.–8.2. ja 1.–2.4.2019

 • koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (Perho PROn verkkokampus)
 • kokin työnkuva ja toimialatuntemus
 • keittiön koneet, laitteet ja välineet, ergonomia ja turvallinen työskentely
 • hygieniaosaaminen, testi
 • työyhteisötaidot
 • aamiais-, lounas- ja annosruokien valmistaminen (liha-, kala- ja kasvisruoat, jälkiruoat, erityisruokavaliot)
 • ruoan ja juoman yhdistäminen
 • koulutuksen päätöspäivä

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN 11.2.–31.3.2019

Ajankohta ja hakeminen

 • KOULUTUS: 14.1.–2.4.2019
 • HAKEMINEN: täytä sähköinen hakemus viimeistään 9.11.2018 osoitteessa www.te-palvelut.fi >> Haussa oleva työvoimakoulutus >>, missä sanahakuna toimii koulutuksen numero 681693 tai nimi: Kokin RekryKoulutus ENJOY. Klikkaa tämän jälkeen esiin Tiedot-välilehti >> Hae tähän koulutukseen
 • Valintahaastattelut (ryhmähaastattelut) vkolla 49/2018

Kokin RekryKoulutus ENJOY TE-palvelut koulutusnumero 681693Mikäli täytät sähköisen koulutushakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun on vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Vaihtoehtoisesti voit hakea jättämällä paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutukseen valinta

TE-toimiston ja kouluttajan edustajat tekevät esivalinnan koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan työnantajan järjestämään valintahaastatteluun.

Koulutus alkaa 14.1.2019 Perho PROssa
Perhonkatu 11, 00100 Helsinki

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.


Lisätiedot – Kokin RekryKoulutus ENJOY

Perho PRO
Sami Rantanen, koulutusasiantuntija
040 5959 644
sami.rantanen (at) perho.fi

Uudenmaan TE-toimisto koulutusyksikkö
Salla Frydrychová
salla.frydrychova (at) te-toimisto.fi

Recruitment Training of Waiters and Waitresses ENJOY Tr No. 681692

Recruitment Training of Waiters and Waitresses ENJOY Tr No. 681692Recruitment Training of Waiters and Waitresses ENJOY Tr No. 681692


Recruitment Training of Waiters and Waitresses ENJOY is for you, who are willing to work at service tasks in a restaurant.

Recruitment Training of Waiters and Waitresses ENJOY Tr No. 681692

In Recruitment Training of Waiters and Waitresses ENJOY priority is given to those who lack vocational qualification, are willing to work at service tasks in a restaurant, are at least 18 years old, and are unemployed/under the risk of being unemployed. Recruitment Training in also suitable for those who are unemployed or under the risk of being unemployed, at least 18 years old and are heading for a new career as waiters/waitresses.

…also you desire to work among the client service tasks
Those applying for training are required to have strong motivation, customer and sales orientated mind, suitable health for a restaurant work, ability to work in hectic evening and weekend shifts, and adequate written and oral skills in English.

The Aims of Recruitment Training of Waiters and Waitresses ENJOY

 • students earn practical and theoretical skills for working as waiters/waitresses in restaurant
 • students familiarize themselves with restaurant business and its opportunities
 • after having completed Recruitment Training successfully, students will be employed provided by Extremely Nice Job Oy Ltd. (ENJOY) >>
 • students can apply to study further Restaurant and Catering Services studies by apprenticeship training, or in another way

Content

Recruitment Training of Waiters and Waitresses ENJOY is multiform learning including contact lessons, online learning, and supervised on-the-job learning. Training programme will be in English and mainly in daytime. Recruitment Training of Waiters and Waitresses is carried out in cooperation with ENJOY.

CONTACT LESSONS 14.1.–8.2. and 1.–2.4.2019

 • techniques of serving and customer service
 • special diets
 • alcoholic beverages
 • serving etiquettes
 • sustainable development
 • interaction skills

OTHER CONTENTS

 • supervised on-the-job learning on 11.2.–31.3.2019, Scandic Hotels Oy Ltd. >>
 • online learning in the digital environment, Perho PRO Campus On-Line

Schedule & Applying

 • TRAINING: 14.1.–2.4.2019
 • APPLYING: fill in an online application till 9.11.2018 at www.te-palvelut.fi >> Labour market training programmes/Haussa oleva työvoimakoulutus >>. Make a search by the training number 681692 or the name: Recruitment Training of Waiters and Waitresses ENJOY*
 • Group interviews will be organized by ENJOY during week 49/2018

Recruitment Training of Waiters and Waitresses ENJOY Tr No. 681692*If you complete the online application form without a bank ID, you must confirm your application at the TE Office before the end of the application period. Alternatively, you can apply by filling a paper application form at the TE Office. If you need any personal assistance with applying, you can visit the TE Office. To find out how your application is proceeding, visit www.te-palvelut.fi > E-services/Oma asiointi.

Student Intake

Representatives of the TE Office and Perho PRO make a pre-selection based on applications. It is important to describe the suitability and motivation for working as waiter/waitress in the application. After a pre-selection, some of the applicants will be invited for selection interviews.

Training starts on 14.1.2019 in Perho PRO
(street address: Perhonkatu 11, 00100 Helsinki/Töölö)

Fee

Training is free of charge for students.
Financial benefits paid during the training are possible, ask more – see the contact information below.


Further Information – Recruitment Training of Waiters and Waitresses ENJOY

koulutusneuvonta (at) te-toimisto.fi
0295 020 713 (Mon–Fri 9–16.15)
www.facebook.com/koulutusneuvonta >>

Perho PRO
Marjo Rajala, Training Specialist
040 183 5353
marjo.rajala (at) perho.fi

Uudenmaan TE-toimisto koulutusyksikkö
Salla Frydrychová
salla.frydrychova (at) te-toimisto.fi

Shaking now: PRO baarimestari

Cooking now: PRO keittäjä


Kun pelkkä baarimikko ei enää riitä, on aika ottaa shakeri salkkuun ja lähteä ammentamaan uutta osaamista Perho PROn 120 osp:n ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon PRO baarimestari -opinnoista.

PRO baarimestari -koulutuksen pääteemat

• Minä SoMessa
• Baari & eurot
• Nyt läträtään
• Perhon Panimo
• Cocktail – luovasti hullutellen
• Viini virtaa


 

Tule siksi, mikä haluat olla.

Oletko ilman opiskelupaikkaa? Jatkuva haku on käynnissä!

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Jatkuva haku 13.8. alkaviin opintoihin on käynnissä!


Oletko ilman opiskelupaikkaa? Ota Perho Liiketalousopiston jatkuvasta hausta nopea startti uralle tai korkeakouluun.

Jatkuvassa haussa voit hakea meille opiskelemaan ravintola- ja catering-alan, matkailualan tai liiketoiminnan perustutkintoa. Mahdollinen aiemmin hankkimasi alan osaaminen, esim. opinnot ja/tai työkokemus, lyhentää opintojesi pituutta.

Hae nyt jatkuvassa haussa milloin vain

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Jatkuva haku 13.8. alkaviin opintoihin on käynnissä!

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Suorita ravintola- ja catering-alan perustutkinto (kokki tai tarjoilija) 1-1,5 vuodessa! Pohjakoulutuksenasi on peruskoulu, lukio tai muu tutkinto. Aikaisemmin hankkimasi osaaminen lyhentää opiskeluaikaasi ja voit nopeuttaa tutkinnon suorittamista opiskelemalla myös kesällä. Jätä hakemuksesi 23.11.2018 mennessä.

Opinnot alkavat keskiviikkona 9.1.2019 klo 10.00.

Haastattelu: 28.11.2018 klo 9.00 alkaen.

Lue lisää: kokki / tarjoilija >>


Liiketoiminnan perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto (merkonomi) muuttui liiketoiminnan perustutkinnoksi 1.8.2018.

UUTTA! Jos pohjakoulutuksenasi on lukio tai muu tutkinto ja/tai pitkä työkokemus, voit suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat joko Malmin tai Töölön kampuksellamme ja opiskella vapaavalintaisia tutkinnon osia molemmilla kampuksilla.

Lue lisää: merkonomi >>

Huippu-urheilu ja liiketoiminnan perustutkinto

Lue lisää: urheiluakatemiamerkonomi  >>


Matkailualan perustutkinto

Lue lisää: matka-asiantuntija / matkailupalvelujen tuottaja / vastaanottovirkailija >>

Soveltuvuushaastattelut matkailualan hakijoille

(7.1.2019 alkavat opinnot)

• ma 12.11. klo 15–17
• ti 13.11. klo 9–11
• ke 14.11. klo 15–17


Hae meille jatkuvassa haussa jo tänään – ja valmistu suoraan & nopeasti työelämään!

Lisätiedot
hakutoimisto (at) perho.fi

Hakutoimiston palveluajat >>

Kumpi – yhteishaku vai jatkuva haku?

Voit hakea meille ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen perustutkinto-opintoihin valtakunnallisessa kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa, joka on käynnissä koko ajan.

Yhteishaku
Peruskoulupohjalta koulutukseen hakeutuminen tapahtuu ensijaisesti yhteishaussa @ opintopolku.fi. Myös haku yhdistelmätutkintoihin (kaksoistutkinto: perustutkinto ja lukio) sekä urheilijan UAM-polulle ja Sporttikaksariin myös yhteishaussa.

Jatkuva haku
Jos olet suorittanut peruskoulun jälkeen lukion, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, jatko-opintosi ovat vielä kesken tai sinulla on pitkä työkokemus tai suuntaat ylioppilaspohjaiselle urheiluakatemiapolullemme (YUAM), hae meille jatkuvassa haussa @ opintopolku.fi. Lukion päättötodistuksella voit myös hakea yhteishaussa.

Jatkuva haku – lue lisää >>


 

Laatutonni Q1000 – laadunkehittämisohjelma matkailualan yrityksille

Laatutonni Q1000


Perho PROn LAATUTONNI Q1000 – laadunkehittämisohjelma matkailualan yrityksille -valmennus alkaa taas huhtikuussa.

Miksi Lapin matkailu porskuttaa ja paikat hohkavat punaisena. Onko kyseessä kansainvälinen muoti-ilmiö, hyvä tuuri vai sattuma? Vai onko se määrätietoisen kehittämistyön ja taitavan osaamisen tulosta? (julkaistu 14.3.2018)

Laatutonni Q1000 – laadunkehittämisohjelma matkailualan yrityksille

Lisätietoja valmennuksesta sekä linkki Yle Areenan podcastiin >>

Opi erottamaan bisse oluesta PRO Beer Level 2 -kurssilla

Opi erottamaan bisse oluesta PRO Beer Level 2 -kurssilla


Maistaen Master-tason olutosaajaksi

Opi erottamaan bisse oluesta PRO Beer Level 2 -kurssillaMaster-tason olutosaamiseen tähtäävä PRO Beer Level 2 -kurssi on koulutus henkilöille, jotka haluavat sekä syventää oluttuntemustaan että kehittää oluen tarjoilu- ja myyntitaitojaan. But no worries – kurssi sopii erinomaisesti myös olutharrastajille ja oluesta kirjoittaville!

Koulutuksessa keskitytään erityisesti eri panimoiden oluiden maistamiseen

Seuraava PRO Beer Level 2 -kurssi alkaa 5.11.2018.

Kansainvälinen matkailumarkkinointi, markkinointiassistentti


 

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin koulutusohjelma

Hanki nyt tehokkaat toimintatavat ja työkalut kansainvälisen matkailumarkkinoinnin toteuttamiseen.

Kansainvälinen matkailumarkkinointi, markkinointiassistentti

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, kansainvälisen matkailumarkkinoinnin koulutusohjelma, markkinointiassistentti

Markkinointiviestinnän ammattitutkintokoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat erilaisissa markkinoinnin tehtävissä:

yksityishenkilöille, yrittäjille sekä myös yrityksille, jotka haluavat kouluttaa itselleen uusia osaajia.

Koulutuksen yhteydessä ja niihin liittyvissä tehtävissä käsitellään kansainvälisen matkailumarkkinoinnin pääteemojaja markkinoita käytännönläheisin keinoin.

Cooking now: PRO keittäjä

Cooking now: PRO keittäjä


Kun pelkkä keittäjä ei enää riitä, on aika ottaa kauha kauniiseen käteen ja lähteä ammentamaan uutta osaamista ruokapalvelujen ammattitutkinnon PRO keittäjä -opinnoista.

PRO keittäjä -koulutuksen pääteemat:

• Vegaanisten ruokien valmistaminen
• Leipä ravintolassa
• Lautaselta lasiin
• Juustojen valmistaminen ravintolassa
• Erityisruokavaliot
• Urban & Nature


 

RekryKoulutus: Tarjoilun perustaidot (nro 681115)

RekryKoulutus: Tarjoilun perustaidot (nro 681115)


Järjestämme yhteistyössä henkilöstöpalveluyritys Staff Plus Oy:n kanssa Tarjoilun perustaidot -RekryKoulutuksen.

Tarjoilun perustaidot RekryKoulutus Staff Plus Oy on suunnattu ensisijaisesti ilman ammatillista koulutusta oleville vähintään 18-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille, joiden tavoitteena on työskennellä ravintolan salissa asiakaspalvelutehtävissä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu tietopuolisten opintojen ohella käytännön harjoittelua Perho Liiketalousopiston tarjoiluluokissa ja työn kautta tapahtuvaa oppimista aidossa työskentely-ympäristössä. Koulutuksessa hyödynnetään myös Perhon verkkokampusta.

Koulutus alkaa 29.10.2018 ja on opiskelijalle maksutonta.

Koulutukseen hakeminen:

Voit hakea koulutukseen täyttämällä sähköisen hakemuksen osoitteessa www.te-palvelut.fi > Haussa oleva työvoimakoulutus (sanahakuna toimii koulutuksen numero 681115 tai koulutuksen nimi > Näytä ilmoitukset, sivun vasen alareuna > klikkaa koulutusta, johon olet hakemassa > valitse Tiedot-välilehti, sivun yläreuna > Hae tähän koulutukseen.

Lue koulutuksesta lisää täältä.

Voit kysyä lisätietoja koulutuksesta:

Marjo Rajala, Perho Liiketalousopisto Oy/Perho PRO
marjo.rajala@perho.fi, 040 183 5353

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto koulutusyksikkö
salla.frydrychova@te-toimisto.fi