Opiskelijaksi valinta

Soveltuvuushaastattelu ja urheilijahaastattelu

Järjestämme soveltuvuushaastattelun jatkuvassa haussa ja erillishauissa hakeneille. Urheilijastatuksella sekä jatkuvassa haussa että yhteishaussa hakeneet kutsumme urheilijahaastatteluun.

Get prepared! Jos et saavu soveltuvuushaastatteluun, hakemuksesi katsotaan peruuntuneeksi.

Jatkuva haku

Kutsumme jatkuvassa haussa perustutkintoihin hakeneita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Muun muassa opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta arvioiva haastattelu voi olla myös ryhmähaastattelu.

Soveltuvuushaastattelujen ajankohdat:

Soveltuvuushaastattelu – perustutkinnot, jatkuva haku

Ravintola- ja catering-ala

  • kerran kuukaudessa

Matkailuala

  • ma 7.8.2023 klo 16-17
  • to 10.8. klo 11-12.30

Liiketoiminta

  • ke 15.11.2023 klo 8-10
  • to 23.11. klo 12.30-14
  • to 7.12. klo 14.30-16
  • ke 13.12. klo 8.30-10.30 (viimeinen klo 10.15)
  • ke 20.12. klo 15-17 (viimeinen klo 16.45)
  • pe 22.12. klo

Soveltuvuushaastattelut – ammattitutkinnot, jatkuva haku

Ruokapalvelujen ammattitutkinto, kokki
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, tarjoilija

  • kerran kuukaudessa

Urheilijahaastattelu

Ylioppilaspohjainen Urhea-linja (jatkuva haku):
henkilökohtaisesti sovittava aika urheilijahaastattelulle

Peruskoulupohjaiset Urhea-linjat (yhteishaku):
urheiluoppilaitoshakulomakkeen yhteishaun aikana palauttaneet hakijat saavat urheilijahaastatteluun kutsun huhtikuun aikana sähköpostitse. Kutsu menee kopiona myös huoltajalle.

Haastattelutilaisuus sisältää info-osuuden, tehtävänannon ja itsenäisen työskentelyn sekä tehtävien palautuksen. Tehtävät eivät vaadi ennakkovalmistautumista.

Haastattelu ei vaikuta hakijan yhteishaun pisteisiin, vaan se liittyy urheilijan ammatillisen koulutuksen statukseen ja sisäisiin valintoihin Urhea-linjan opiskeluryhmiin.


Erillishaut

Kutsumme ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin erillishauissa hakeneita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun, jolla arvioidaan muun muassa opiskelumotivaatiota ja alalle soveltuvuutta.

Koulutuskohtaiset haastatteluajat on julkaistu ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutusesittelyjen yhteydessä >>


Opiskelijaksi valinta – lisätietoja