Käynnissä olevat hankkeet

Strategiarahoitus 2022 -hankkeet
Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Perho Liiketalousopisto on mukana osatoteuttajan roolissa seuraavissa vuoden 2022 strategiarahoitushankkeissa:

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtaminen kehittäminen, Digiosaava.fi

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtaminen kehittäminen, Digiosaava.fi

Kausi: 2022–2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Työtehoseura, TTS
Partnerit: Hankeverkosto koostu 77 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä<
Hankkeen verkkosivu: digiosaava.fi

Hankkeen kuvaus: Hankkeen avulla on tarkoitus luoda kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäville digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja rakentaa siihen sisältyvä osaamisen kehittämisen polku.

Tietojohtamisen kehittäminen

Tietojohtamisen kehittäminen

Kausi: 2022–2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Partnerit:Hankeverkosto koostu 76 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä

Hankkeen kuvaus: Hankkeen keskeisinä tavoitteina on parantaa tiedon tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden mittaamista ja arvioimista, tiedon analysointiin liittyviä

kyvykkyyksiä sekä kansallisten indikaattori- ja tilastotietoihin liittyvää määrittelyä, kehittämistä ja hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä.

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen (OPVA)

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen (OPVA)

Kausi: 2022–2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Turun kaupunki
Partnerit: Hankeverkosto koostu 65 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on luoda laajassa ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostossa opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen koulutuskokonaisuus kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.


KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

Kausi: 1.1.2022–31.12.2023
Rahoittaja: OKM
Pääkoordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Partnerit:Hankeverkosto koostu 30 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä
Hankkeen verkkosivu: karkki.info >>

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonais-arkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota, varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintamalli valtakunnallisena verkostona, jossa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisarkkitehtuurityöhön.

Hanke koostuu seitsemästä erillisestä työpaketista:

 • TP1. Kartoitus, Sidosarkkitehtuuri ja nykytila -analyysi
 • TP2. Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri
 • TP3. Toiminta- ja palveluarkkitehtuuri
 • TP4. Tietoarkkitehtuuri – vastuuorganisaatio & ulkopuolinen konsulttipalvelu
 • TP5. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
 • TP6. Teknologia-arkkitehtuuri
 • TP7. Osaamisen kehittäminen

Perho Liiketalousopisto toimii osatoteuttajana työpaketissa TP7.

Karkki -hankkeen infograafi (PDF) >>

OA – ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

OA – ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen

Kausi: 1.1.2022–31.12.2023
Rahoittaja: OKM
Koordinaattori: Helsingin kaupunki, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin Ammattiopisto
Partnerit:Hankeverkosto koostu 28 ammatillisen koulutuksen järjestäjästä
Hankkeen verkkosivu: oahanke.fi >>

Hankkeen kuvaus:

Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittämishanke edistää Oikeus osata –ohjelman tavoitteita: parantaa oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia sekä edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota.​

OA –hankkeessa laaditaan kokonaisselvitys oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.​

Selvityksen pohjalta luodaan suositukset ja mallit oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa.​

Hanke on jaettu kahdeksaan erilliseen työpakettiin, joilla kullakin työpaketilla on oma koordinaattorinsa:

 • TP1. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan käytön yhteisen kansallisen vision- ja tavoitetilan muodostaminen
 • TP2. Ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen oppimisanalytiikan käyttökohteet ja tarpeet
 • TP3. Tietovarannot, datalähteet ja datapisteet sekä yhteiset indikaattorit ja hajautettu big data
 • TP4. Pedagoginen tietojohtaminen ja tieto-ohjautuva organisaatio
 • TP5. Henkilökohtaistaminen: oppimisen ja ohjauksen personointi sekä oppimisen oma data
 • TP6. Oppimisanalytiikan etiikka ja lailliset kysymykset ammatillisessa koulutuksessa
 • TP7. Organisaation oppimisanalytiikan osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen
 • TP8. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ekosysteemi ja ”alustatalous” -konsepti

Perho Liiketalousopisto toimii työpaketeissa TP2. ja TP5. sparraajana työpajoissa ja tuotosten kommentoijana.

OPVA-hankkeen kuvaus (PDF) >>

Agriculinary Project

Agriculinary Project – OPH/Erasmus+ -yhteistyöhanke

Agriculinary Project – OPH/Erasmus+ -yhteistyöhankeCreating a new innovative & multidisciplinary future-oriented AgriCulinary Training Unit for culinary & horticultural field towards more sustainable planetery food system

Period: 1.9.2022–31.1.2025
Contributor: OPH/Erasmus+
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College (Finland)
Partners:Mosjøen videregående skole (MVGS, Norja) and Zealand Business College (ZBC, Tanska)

Hankkeen työpaketit ja työpaketin vetäjä:

 • Project Management (Perho CTB College + hankkeen laadun valvonta MVGS)
 • Educational beachmarking & visits (MVGS)
 • Development of curriculum & teacher training (ZBC)
 • AgriCulinary pilot training program unit (Perho)
 • Impact and dissemination (Perho + MVGS)

Main objectives: What do you want to achieve by implementing the project?

A comprehensive understanding of best sustainable practices within culinary and agriculture curriculum to be combiled into a summary report that is used in the development of AgriCulinary training curriculum and supplemental materials.

Development of a multidisciplinary Agriculinary training curriculum & materials & to educate teachers for new innovative training unit.

Develop and create online publication of the AgriCulinary training and to organize open webinars.

Implementation: What activities are you going to implement?

Implementing training & piloting AgriCulinary training program collaboratively at three participating colleges offering local contact lessons, collaborative online lessons, webinars & on-site workshops (sharing & learning local practices).

Updating AgriCulinary training curriculum, develop training videos & supplemental materials during piloting of training.

Developing a summary of best educational practices and produce final version of AgriCulinary training unit to be shared publicly online.

Results: What project results and other outcomes do you expect your project to have?

Training of teachers, completion of all training materials and disseminate project findings and information via online platforms including; webinars, video and printed content, educational curriculum and training materials for AgriCulinary classes and practical activities.

Develop and create of www-pages, completion of video summary of the whole project, organize dissemination workshop and final report of the project.

SITE COMING SOON: agriculinary.eu

Tulevaisuuden ammattilaiset

Tulevaisuuden ammattilaiset – Tulevaisuustaajuus

Hankkeessa kehitetään opetusmateriaalia ammatilliselle koulutukselle tulevaisuustaajuus -menetelmän pohjalta.

Tulevaisuuden ammattilaiset – TulevaisuustaajuusKausi: 1.2.2022–31.12.2022
Rahoittaja: Sitra
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partneri: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Hankkeen kuvaus:  Hankkeessa pyritään tuomaan tulevaisuusajattelu opiskelijoiden avuksi erityisesti myönteisten tulevaisuuskuvien kuvittelemisessa ja toiminnan suunnittelemisessa.

Opetusmateriaalia ja tehtäviä testataan vuoden 2022 aikana pääasiassa Perho Liiketalousopiston ja Omnian opiskelijaryhmien kanssa. Materiaalia jatkokehitetään kokemusten ja palautteen perusteella. Opetusmateriaalin pohjalta kuka tahansa opettaja voi rakentaa valmiin verkkokurssin esimerkiksi Moodleen.

Tavoitteena on kolme erilaajuista opetuspakettia:

 • Tiivis toteutus
  Yksittäisiä tehtäviä, joita voi käyttää esimerkiksi alustuksena tunnilla. Tehtävien yhteydessä on esitetty lyhyt kuvaus, kuinka tehtävää voidaan käyttää osana omaa opetusta.
 • Tulevaisuusajattelutyöpaja
  Kuvaus ja ohjeet tulevaisuusajattelutyöpajan toteuttamiseen kestävä kehitys -teemalla osana ammatillisen koulutuksen opetusta.
 • Laaja kokonaisuus
  Kuvaus laajemmasta kokonaisuudesta, joka sisältää alustusta tulevaisuusajatteluun, työpajan sekä osan, jossa keskitytään omien vaikuttamistekojen pohdintaan omassa ammatissa. Laajaakokonaisuutta voi käyttää esimerkiksi kurssin osana tai vuonna 2021 Opetushallituksen julkaiseman uuden valinnaisen oppimiskokonaisuuden “Kestävän tulevaisuudenrakentaminen” toteuttamiseen.

Seuraa Tulevaisuustaajuus -hanketta Sitran somessa:

Bra service

Bra service

Hankkeet: Bra service - Logo ©Jonna O.Period: 1.9.2021–30.9.2023
Contributor: Nordplus
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College (Finland)
Partners: Praktiska Gymnasiet Vaxjö (Sweden)

Project Summary: The aim of the project is to implement a new innovative and inspiring teaching method to learn languages and business in collaboration with work life. The project combines learning in work life (business studies) with language studies and is carried out in international teams including Finnish and Swedish students and teachers. The project is also strengthening the participants’ knowledge of Nordic culture including languages, habits and working culture while the participants study and work together.

The project is directly linked to curricula, to business and language studies. The students produce short Swedish-language and English-language customer situation videos on social media such as Instagram. These videos will be used as study material during the project and later on.

Consequently, the project corresponds with the general objectives of Nordplus such as strengthening and developing Nordic co-operation on education, co-operation with the labour market and strengthening cultural understanding.

VASKI

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Kausi: 1.1.2022–31.12.2023
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Partnerit: osakoordinaattorit Perho Liiketalousopisto Oy, Suomen ympäristöopisto Sykli, Optima samkommun, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK ja Ammattiopisto Luovi. Hankeverkostoon kuuluu pääkoordinaattorin ja osakoordinaattorien lisäksi 55 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää.
Hankkeen kotisivut: vaski.info >>

Hankkeen kuvaus: VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää.

Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjienohjelmatyön tuki rakentuu seuraavista työpaketeista (suluissa koordinoija):

 • TP1. Tiekartan laadinta ja kestävän kehityksen verkosto (Sataedu)
 • TP2. Tiedotus ja viestintä (Sataedu)
 • TP3. Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri (Perho Liiketalousopisto)
 • TP4. Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt (Perho Liiketalousopisto ja Sykli)
 • TP5. Osaamisen kehittäminen (Optima)
 • TP6. Alueiden ja työelämän kehittäminen (LHKK)
 • TP7. Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta (Luovi)
 • TP8. Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön (Sykli)

Kestävyystiekartan laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä.

Seuraa VASKI-hanketta somessa:

Ohjaus tavoittaa!

Ohjaus tavoittaa!

Kausi: 4.1.2021–31.10.2022
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Helsinki Business College Oy, Careeria Oy, Hevosopisto, Mercuria, Palvelualan Opisto Kuopio, PSK-aikuisopisto, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Seurakuntaopisto Kirkkopalvelut ry ja Turun Ammattiopistosäätiö TAO

Hankkeen kuvaus: Hankkeen punaisena lankana on verkko-ohjaus. Siinä testataan välineitä, kehitetään digiohjauksen malleja ja prosesseja hyödyntäen aiempien hankkeiden tuloksia ja hankeverkostonkokemuksia. Kuvataan digiopinto-ohjaus osana opinto-ohjaajan työnkuvaa.

Hankkeen osa-alueet

 1. hakuvaiheen ohjaus
 2. opiskeluvaiheen ohjaus ja opinto-ohjaus
 3. ura- ja jatko-ohjaus.

Perho Liiketalousopisto keskittyy erityisesti kehittämään

 • opintojen aikaisen ohjausta
 • nivelvaihe 2 -jatko-ohjausta.

Hankkeen tuotoksia Perho LTO:ssa

Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu

Liikkuva, aktiivinen ja hyvinvoiva perholainen #liikkuvaperholainen

Käynnissä oelvat hankkeet, Liikkuva opiskelu -hanketunnusKausi II: 1.10.2021–30.6.2022
Rahoittaja:
AVI, opetus- ja kulttuuriministeriö
Koordinaattori: Likes
Partnerit: 

Hankkeen kuvaus: Tavoitteena on juurruttaa liikunnallisia ja hyvinvointia edistäviä toimintatapoja kiinteäksi osaksi oppilaitoksemme toimintakulttuuria. Lisäämme ja monipuolistamme liikettä sekä vähennämme istumista kaikkien perholaisten osalta niin koulussa/töissä kuin vapaa-ajallakin ja vahvistamme henkilökohtaista liikunnan ja hyvinvoinnin ohjausta Perho Trainerin koordinoimana.

Osallistamme henkilöstöä laajalti mukaan hankkeeseen; kun moni perholainen sitoutuu tekemään liikettä lisääviä ja monipuolistavia tekoja päivän aikana, vaikuttaa se positiivisesti etenkin vähän liikkuvien perholaisten arkeen.

Kausi I: 1.8.2020–30.9.2021
Rahoittaja:
opetus- ja kulttuuriministeriö
Koordinaattori: Likes
Partnerit: 

Hankkeet: Liikuva, aktiivinen ja hyvinvoiva perholainen - Logo ©Minna JalonenHankkeen kuvaus: Perho Liiketalousopiston toimintakulttuuri liikunnallistuu. Aktiivisesta työtavasta tulee kiinteä osa henkilöstön ja opiskelijoidenkin arkea; fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy. Green City Farm kaupunkipelto liittyy isona osana hankkeeseen oppimisympäristönä, jossa saadaan paljon (hyöty-)liikettä aikaan osallistumalla erilaisiin peltotöihin. Työskentely ulkona raikkaassa ilmassa lisää hyvinvointia, jaksamista ja tuo iloa päivään.

Value Europe

Value Europe A.K.A. VEU

Erasmus+ Value Europe Project – Creating an international responsible event for local community

Hankkeet: Value Europe - Logo ©Jonna O.Project Duration: 1.11.2020–31.10.2023 (schedule of the workshops depending on the corona pan-epidemic situation)
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College/Finland
Partners: Haaga-Helia Univerisity of Applied Sciences/Finland, Col·legi Badalonés and Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT/Spain and Istituto Professionale per I Servizi Alberghieri e della Restaurazione “Luigi Carnacina”/Italy

Description of the project: During the Value Europe project students become experienced learners of planning and setting up a responsible event aimed at the surrounding community and selected high schools. In each workshop an event is set up in one of the participating countries. The participating students gain valuable knowledge on Event Production (15 ECTS) and create in English an e-book of event production.

 • May 2021, Finland
 • December 2021, Spain
 • May 2022, Italy