Käynnissä olevat hankkeet

Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu

Liikkuva, aktiivinen ja hyvinvoiva perholainen #liikkuvaperholainen

Kausi: 1.8.2020–30.6.2021
Rahoittaja:
opetus- ja kulttuuriministeriö
Koordinaattori: Likes
Partnerit: 

Käynnissä oelvat hankkeet, Liikkuva opiskelu -hanketunnus

liikkuvaopiskelu.fi

Hankkeen kuvaus: Perho Liiketalousopiston toimintakulttuuri liikunnallistuu. Aktiivisesta työtavasta tulee kiinteä osa henkilöstön ja opiskelijoidenkin arkea; fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy. Green City Farm kaupunkipelto liittyy isona osana hankkeeseen oppimisympäristönä, jossa saadaan paljon (hyöty-)liikettä aikaan osallistumalla erilaisiin peltotöihin. Työskentely ulkona raikkaassa ilmassa lisää hyvinvointia, jaksamista ja tuo iloa päivään.

Value Europe

Value Europe A.K.A. VEU

Erasmus+ Value Europe Project – Creating an international responsible event for local community

Project Duration: 1.9.2020–30.11.2022 (27 months)
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College/Finland
Partners: Haaga-Helia Univerisity of Applied Sciences/Finland, Col·legi Badalonés and Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT/Spain, Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis” and Istituto Professionale per I Servizi Alberghieri e della Restaurazione “Luigi Carnacina”/Italy

Description of the project: During the Value Europe project students become experienced learners of planning and setting up a responsible event aimed at the surrounding community and selected high schools. In each workshop an event is set up in one of the participating countries. The aim of the event is to increase all the participants’ valuation of the surroundings including culture, the nature, the neighbourhood, and people. The participating students gain valuable knowledge on Event Production.

Schedule of the workshops depending on a corona pan-epidemic situation

  • May 2021, Finland
  • December 2021, Spain
  • May 2022, Italy

Farm to Restaurant

Farm to Restaurant (F2R)

Koulutuksen ja yritysten kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen liiketoiminnan ja matkailun aloilla

Kausi: 1.10.2019–30.4.2020
Rahoittaja:
Uudenmaan liitto
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Collico Oy, Herttoniemen Ruokaosuuskunta ja Korjuu.com

Hankkeen kuvaus: Hanke jatkaa Urban Food -muutosprojektissa (1.9.2018–30.4.2019) aloitettua työtä, jossa tavoitteena oli luoda uusia yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja pientuottajien ja ravintoloiden välille.

F2R-hankkeen tavoitteena on (1.) luoda uudenlainen pientuottajille suunnattu tilausjärjestelmä ja logistiikan toimintamalli, joka tukee ravintoloiden mahdollisuuksia hyödyntää lähiruokaa ja samalla tuottajien mahdollisuuksia saada ravintoloista uusia asiakkaita. Lisäksi tarkoitus on (2.) kehittää satokausikalenterisovellus ja karttapalvelu, jotka mahdollistavat entistä paremmin ravintoloita hyödyntämään lähiruokaa. Karttapalvelu tukee myös maatilamatkailun edistämistä.

Tavoitteena on myös (3.) kestävän gastronomian verkoston luominen ja vahvistuminen kestävän gastronomian nettisivujen (kestavagastronomia.fi) välityksellä.

EduComp

EduComp

Koulutuksen ja yritysten kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen liiketoiminnan ja matkailun aloilla

Kausi: 1.8.2019–31.7.2021
Rahoittaja:
OPH/Erasmus+ -ohjelma, KA1
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: F&U International Academy (Espanja), South West College (Pohjois-Irlanti), Col·legi Badalonès (Espanja), Laventeli (Ranska), Scancoming Ltd (Iso-Britannia), Scancoming SPRL (Belgia), IES Isidor Macabich (Espanja), Europroyectos Erasmus Olus SL (Espanja), Lycée boisjoly potier (Ranska, Reunion island), Light on the Path (Skotlanti), EduGate (Kypros)

Hankkeen kuvaus: EduComp -hankkeessa perustetaan yhteistyötä tekevä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista kehittävä ja tukeva verkosto liiketoiminnan ja matkailun aloille. Yrityspartnerit toimivat asiantuntijoina ja tuovat verkostoon tietoa työelämän tarpeista.

Ammatillisen koulutuksen reformin ja Erasmus+ ohjelman hengen mukaisesti tavoitteena on toteuttaa entistä pidempiä ja useita tutkinnon osia sisältäviä opiskelijaliikkuvuuksia.

Uuden OPSin tavoitteita täsmennetään kv-ympäristössä ja näyttöjen antamisen mahdollisuus ja hyvä laatu varmistetaan. Lisäksi päivitetään ammatillista osaamista ja löydetään uusia innovatiivisia ja innostavia uutta opettajuutta tukevia työtapoja ja metodeja. Hololens-laseja pilotoidaan kansainvälisissä opiskelija- ja opettajavaihdoissa.

Tavoitteena on myös tutustua ja saada tietoa uusista partnereista ja to-paikoista sekä ylläpitää olemassa olevia kumppanuuksia.

ViSu

ViSu

Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

Kausi: 1.11.2019–31.12.2021
Rahoittaja: OPH / Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut
Koordinaattori: Turun kaupungin sivistystoimiala
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Länsirannikon koulutus oy WinNova, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Turun kaupunginsivistystoimi, ammatillinen koulutus ja Varalan säätiö

Hankkeen kuvaus: Hankkeen partnerien yhteisenä tavoitteena on tutkia virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Hankkeessa kokeillaan matalan kynnyksen AR-ympäristöjä, joihin opettajat valmennetaan tekemään omia sisältöjään.  Hankkeessa myös kartoitetaan ja pilotoidaan 3D-simulaatioiden hyödyntämistä opetuksessa.

Hankkeessa Perho Liiketalousopistolla on tavoitteena kehittää ja pilotoida eXtended -virtuaaliympäristöön rakennettuja oppimista, ohjausta ja opetusta sekä etäyhteyttä tukevia opetusmateriaalia ja digitaalisia palveluja ravintola- ja cateringalalle sekä myös liiketoiminnan ja matkailun aloille.

Hankkeessa myös hyödynnetään ja jatkokehitetään Perho Hololens ravintola- alan pilottiympäristöä konkreettisemmin opetus – ja ohjauskäyttöön sekä tutkitaan laajemmin sen hyödyntämisen mahdollisuuksia myös liiketoiminnan ja matkailun aloille, joiden opetuskäyttöön Perho Hololens ravintola-alan pilottiympäristö on helposti sovellettavissa. Tavoitteena on myös selvittää mahdollisuuksia tuottaa eXtended -virtuaaliympäristöön materiaalia, jotka ovat käytössä muille ammatillisille oppilaitoksille tai asiasta kiinnostuneille.

Virtual Learning Environment with HoloLens >>

Taste Europe on the Go!

Taste Europe on the Go! A.K.A. TeGo

Rahoittaja: OPH/Erasmus+ -ohjelma, strateginen kumppanuushanke KA2
Kausi: 1.9.2018–30.11.2020
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Col’legi Badalonés, Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis”, Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, IPSAR “Luigi Carnacina”, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja NHTV Breda University of Applied Sciences

Hankkeen kuvaus: Taste Europe on the Go! on hyvien käytäntöjen vaihtoa tukeva jatkohanke International POP-UP Restaurant- ja Culinary Caravan-hankkeille.

Hankkeessa ravintola-alan ja liiketoiminnan opiskelijat suorittavat sähköisen tutkinnonosan Working at a Company ja toteuttavat opettajien ohjaamina pop up -ravintolan.  AMK-opiskelijat Suomesta ja Hollannista toimivat pop up -ravintolassa esimiehinä.

Neljä viikon mittaista workshopia järjestetään vuorotellen mukana olevissa maissa (Suomi, Italia, Espanja ja Hollanti).

Taste Europe on the Go! -tapahtumia >>

Sustainable Cooking for the Planet

Sustainable Cooking for the Planet A.K.A. SusCop

Updating skills of culinary teachers on alternative proteins for a tasty and sustainable future

Kausi: 1.10.2018–31.3.2021
Rahoittaja: Erasmus+ -ohjelma, strateginen kumppanuushanke KA2
Koordinaattori: ROC Da Vinci College/Alankomaat
Partnerit: Perho Culinary, Tourism & Business College, EntoCube ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Suomi), Aslan Gipuzkoa Association of Vocational Training (Baskimaa), Ridgwater and Taunton College  (Iso-Britannia) ja Stichting Landstede (Alankomaat)

Hankkeen kuvaus: The project seeks and builds knowledge relevant for VET training on alternative proteins in several areas.
Output: Cooking for the planet – Teaching & Training Module for VET students
This teaching and training module will contain a cycle of 10 weeks classes about learning to work with alternative proteins. The materials will be produced in the languages of the partner countries. Train the trainer short course, training events/practical workshops. Short-term joint staff training events.

Kansainvälisyys osana HOKS-polkua

Kansainvälisyys osana HOKS-polkua

Kausi: 1.7.2018–30.6.2020
Rahoittaja: OPH/Erasmus+ -ohjelma, KA1
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Stadin ammattiopisto ja REDU sekä kv-partnereina CHASE-verkoston oppilaitokset

Hankkeen kuvaus: Kansainvälisyys osana HOKS-polkua -hankkeessa tuotetaan yhteinen prosessi kv-HOKS’ille ammatillisen koulutuksen reformin lainsäädännön mukaisesti.

Hankkeessa kehitetään vaihtoehtoisia opetuksen ja oppimisen toteuttamistapoja sekä joustavia malleja opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen. Palvelumuotoilua hyödyntämällä rakennetaan käyttäjälähtöisiä ratkaisuja digitaalisiin ohjaus- ja tukipalveluihin sekä avataan tutkinnonosien tavoitteita.

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Kausi: 2.1.2019–31.12.2020
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto Oy
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL, Helsinki Business College, Seurakuntaopisto,  Ammattiopisto LIVE, Careeria, Practikum,  Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ammattiopisto Spesia

Hankkeen kuvaus: Johtamisella pedagogista hyvinvointia -hankkeella kehitetään pedagogista hyvinvointia osaamisen johtamisella yhdessä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa. Painopistealueina ovat johtamisosaamisen kehittäminen pedagogisen hyvinvoinnin tuottamisen näkökulmasta sekä kumppanuuksien johtamisen kehittäminen ja vahvistaminen. Hankkeen avulla saamme lisäksi tutkimustietoa digitaaliseen ympäristöön siirtymisen vaikutuksista pedagogisessa johtamisessa.

Kv-strategiahanke

Kv-strategiahanke

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Kausi: 1.6.2018–31.12.2020
Rahoittaja:
OKM
Koordinaattori: Omnia
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Stadin ammattiopisto, Varia ja Turun kristillinen opisto

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on, että maahanmuuttajataustainen opiskelija valmistuu ja työllistyy ammattiin ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan toimialoille. Hankerahoituksella on mahdollistettu muun muassa englanninkielisten verkko-opintojen monipuolistaminen ja laajentaminen kaikkiin yhteisten tutkinnon osien (YTO)-opintoihin. Valmistuessaan opiskelijoilla on myös työelämässä tarvittava riittävä suomen kielen taito.

Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön osaamista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisessa monikulttuurisuuskoulutuksen avulla. Näin pystytään selkeyttämään linjaukset ja toimintatavat, jotka koskevat eri kulttuurien/uskontojen sääntöjen vaikutuksia opintojen ja työnteon rajoittamiseen.


Käynnissä olevat hankkeet – lisätiedot

Pekka Selenius, laatu- ja hankejohtaja
040 060 2516
pekka.selenius (at) perho.fi

Kv-hankkeet
Johanna Mäesalu, kansainvälisen toiminnan päällikkö
Manager, International Affairs
+358 (0)50 380 5944
johanna.maesalu (at) perho.fi

Urheilijoiden ammatillinen koulutus
Tuuli Merikoski
040 071 1728 tuuli.merikoski (at) perho