Käynnissä olevat hankkeet

Tulevaisuuden ammattilaiset

Tulevaisuuden ammattilaiset – Tulevaisuustaajuus

Hankkeessa kehitetään opetusmateriaalia ammatilliselle koulutukselle tulevaisuustaajuus -menetelmän pohjalta.

Tulevaisuuden ammattilaiset – TulevaisuustaajuusKausi: 1.2.2022–31.12.2022
Rahoittaja: Sitra
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partneri: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Hankkeen kuvaus:  Hankkeessa pyritään tuomaan tulevaisuusajattelu opiskelijoiden avuksi erityisesti myönteisten tulevaisuuskuvien kuvittelemisessa ja toiminnan suunnittelemisessa.

Opetusmateriaalia ja tehtäviä testataan vuoden 2022 aikana pääasiassa Perho Liiketalousopiston ja Omnian opiskelijaryhmien kanssa. Materiaalia jatkokehitetään kokemusten ja palautteen perusteella. Opetusmateriaalin pohjalta kuka tahansa opettaja voi rakentaa valmiin verkkokurssin esimerkiksi Moodleen.

Tavoitteena on kolme erilaajuista opetuspakettia:

 • Tiivis toteutus
  Yksittäisiä tehtäviä, joita voi käyttää esimerkiksi alustuksena tunnilla. Tehtävien yhteydessä on esitetty lyhyt kuvaus, kuinka tehtävää voidaan käyttää osana omaa opetusta.
 • Tulevaisuusajattelutyöpaja
  Kuvaus ja ohjeet tulevaisuusajattelutyöpajan toteuttamiseen kestävä kehitys -teemalla osana ammatillisen koulutuksen opetusta.
 • Laaja kokonaisuus
  Kuvaus laajemmasta kokonaisuudesta, joka sisältää alustusta tulevaisuusajatteluun, työpajan sekä osan, jossa keskitytään omien vaikuttamistekojen pohdintaan omassa ammatissa. Laajaakokonaisuutta voi käyttää esimerkiksi kurssin osana tai vuonna 2021 Opetushallituksen julkaiseman uuden valinnaisen oppimiskokonaisuuden “Kestävän tulevaisuudenrakentaminen” toteuttamiseen.

Seuraa Tulevaisuustaajuus -hanketta Sitran somessa:

Bra service

Bra service

Hankkeet: Bra service - Logo ©Jonna O.Period: 1.9.2021–30.9.2023
Contributor: Nordplus
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College (Finland)
Partners: Praktiska Gymnasiet Vaxjö (Sweden)

Relevance: The aim of the project is to implement a new innovative and inspiring teaching method to learn languages and business in collaboration with work life. The project combines learning in work life (business studies) with language studies and is carried out in international teams including Finnish and Swedish students and teachers. The project is also strengthening the participants’ knowledge of Nordic culture including languages, habits and working culture while the participants study and work together.

The project is directly linked to curricula, to business and language studies. The students produce short Swedish-language and English-language customer situation videos on social media such as Instagram. These videos will be used as study material during the project and later on.

Consequently, the project corresponds with the general objectives of Nordplus such as strengthening and developing Nordic co-operation on education, co-operation with the labour market and strengthening cultural understanding.

VASKI

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Kausi: 1.1.2022–31.12.2023
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Partnerit: osakoordinaattorit Perho Liiketalousopisto Oy, Suomen ympäristöopisto Sykli, Optima samkommun, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK ja Ammattiopisto Luovi. Hankeverkostoon kuuluu pääkoordinaattorin ja osakoordinaattorien lisäksi 55 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää.
Hankkeen kotisivut: vaski.info >>

Hankkeen kuvaus: VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää.

Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjienohjelmatyön tuki rakentuu seuraavista työpaketeista (suluissa koordinoija):

 • TP1. Tiekartan laadinta ja kestävän kehityksen verkosto (Sataedu)
 • TP2. Tiedotus ja viestintä (Sataedu)
 • TP3. Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri (Perho Liiketalousopisto)
 • TP4. Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt (Perho Liiketalousopisto ja Sykli)
 • TP5. Osaamisen kehittäminen (Optima)
 • TP6. Alueiden ja työelämän kehittäminen (LHKK)
 • TP7. Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta (Luovi)
 • TP8. Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön (Sykli)

Kestävyystiekartan laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä.

Seuraa VASKI-hanketta somessa:

Ohjaus tavoittaa!

Ohjaus tavoittaa!

Kausi: 4.1.2021–31.10.2022
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Helsinki Business College Oy, Careeria Oy, Hevosopisto, Mercuria, Palvelualan Opisto Kuopio, PSK-aikuisopisto, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Seurakuntaopisto Kirkkopalvelut ry ja Turun Ammattiopistosäätiö TAO

Hankkeen kuvaus: Hankkeen punaisena lankana on verkko-ohjaus. Siinä testataan välineitä, kehitetään digiohjauksen malleja ja prosesseja hyödyntäen aiempien hankkeiden tuloksia ja hankeverkostonkokemuksia. Kuvataan digiopinto-ohjaus osana opinto-ohjaajan työnkuvaa.

Hankkeen osa-alueet

 1. hakuvaiheen ohjaus
 2. opiskeluvaiheen ohjaus ja opinto-ohjaus
 3. ura- ja jatko-ohjaus.

Perho Liiketalousopisto keskittyy erityisesti kehittämään

 • opintojen aikaisen ohjausta
 • nivelvaihe 2 -jatko-ohjausta.

Hankkeen tuotoksia Perho LTO:ssa

OSUU! – Osaamista positiiviseen uudistumiseen

OSUU! – Osaamista positiiviseen uudistumiseen

Kausi: 1.1.2021–30.6.2022
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
Partnerit: Perho Liiketalousopisto ja 21 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen

Hankkeen kuvaus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjät muodostavat valtakunnallisen verkoston, joka tukee kunkin organisaation uudistumiskykyä toimintakentän muutoksissa ja tulevaisuuden haasteissa. Tavoitteena on PRIDE-teorian mukaisten positiivisen organisaation osatekijöiden ja positiivisen johtamisosaamisen vahvistamisella luoda edellytyksiä suunnitelmalliseen, hallittuun ja jatkuvaan muutosten johtamiseen ja uudistumiskykyisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

Hankkeen toimenpiteillä kehitetään muun muassa etäjohtamista, tiimiorganisaation toimintaa, johdon yhteistä puhetta ja viestintää sekä koko yhteisön hyvinvointia muun muassa PRIDE- työkaluja hyödyntäen. Hankkeessa luodaan lisäksi pedagogisen johtamisen toimintamalli tukemaan oppilaitoksen strategian mukaista toimintaa eri palveluprosesseissa.

Tuloksena on jatkuvasti arvioitava ja kehittyvä prosessi, jonka avulla voidaan vastata asiakkaiden ja työelämän muuttuviin koulutustarpeisiin joustavasti ja nopeasti.

Perho Liiketalousopiston osahankkeen tavoitteena on ”Future proof education management” -malli, joka tukee oppilaitosten johdon työtä digitaalisessa toimintaympäristössä.

LARK 9 – Kohti huippulaatua

LARK 9 – Kohti huippulaatua

Kausi: 1.1.2020–30.6.2022
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Omnia, Varia, Stadin ammattiopisto, Careeria, Työtehoseura, Hyria-koulutus, Mercuria, Kanneljärven opisto, Luksia, Business college Helsinki, AVA-akatemia, Sykli ja koulutuskeskus Salpaus

Hankkeen kuvaus: Jo vuodesta 2012 toiminut LARK-verkosto jatkaa vuosina 2020-2021 arjen laatutyön kehittämistä.

Perho Liiketalousopiston painopisteinä hankkeessa ovat:

 • Kokonaisvaltainen laadunhallinta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että jatkamme vuonna 2020 itsearviointeja koulutusaloilla. Valitsemme koulutusaloille sopivat arviointiteemat ja toteutamme itsearvioinnit syksyllä 2020. Lisäksi hankkeen aikana on tarkoitus kouluttaa lisää vertaisarvioinnin osaajia Perho Liiketalousopistoon.
 • Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä jo käynnissä olevan tietovaraston ja tiedolla johtamisen menetelmien kehittämistä, sekä tulosten analysointia ja tiedottamista sekä hyödyntämistä toiminnan ennakoinnissa.

Yhdessä parasta!

Yhdessä parasta!

Kausi: 06/2020 – 30.6.2022
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: ammattiopisto Varia
Partnerit: hankeohjelmassa on mukana laajasti Suomen ammatillisia oppilaitoksia. Etelä-Suomessa on kolme koordinaatioryhmää ja sen lisäksi Ita, Länsi ja Pohjoinen ryhmä.

Hankkeen kuvaus: hankekokonaisuuden tavoitteena on ottaa käyttöön Parasta osaamista -hankkeiden toimintamalleja ja materiaaleja.

Perho PROssa keskitytään työelämässä oppimisen palveluprosessin tarkasteluun ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Syksyn aikana tehdään kriittiset pisteet -testi, jonka perusteella tunnistetaan palveluprosessin kehittämisen kohteet yhdessä PROn henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

Testin perusteella laaditaan kehittämissuunnitelma, jonka mukaan tehdään konkreettisia parannuksia palveluprosessiin. Kehittämisessä hyödynnetään mahdollisimman paljon Parasta-hankkeiden valmiita malleja ja toimintatapoja. Osana työelämäyhteistyön kehittämistä laaditaan kumppanuuksien kehittämissuunnitelma, jossa kuvataan yritysyhteistyöhön liittyvä toiminta. Valtakunnallisesti hankkeiden toimintamallina on vertaisvalmentaja-toiminta.

Parasta ohjausta kansainvälisissä oppimisympäristöissä

Parasta ohjausta kansainvälisissä oppimisympäristöissä

Erasmus+ KA1, opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus, ravintola-ala.

Kausi: 1.8.2020–30.6.2022
Rahoittaja: Erasmus+/opetushallitus
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: CHASE-Verkosto, EduGate (Kypros), Stiker Global (Bilbao, Baskimaa, Espanja)

Hankkeen kuvaus: Työelämäyhteistyö ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun kehittäminen

 • Opiskelijoille eripituisia työelämässa oppimisen jaksoja (5 vk–3 kk/5 kk) 32 liikkuvuutta, henkilöstö 14 liikkuvuutta, neljä vierailijaa Kyprokselta/kyproslainen brunssi Ravintola Perhossa keväällä 2021
 • Työpaikkaohjaajien kouluttaminen; ohjaus, palautteen antaminen, tutkinnonosien tavoitteet, näytön arviointi
 • KV-taitojen ja ohjaustaitojen kehittyminen/henkilöstö
 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen laatukriteeristö Perho Liiketalousopistolle

Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu

Liikkuva, aktiivinen ja hyvinvoiva perholainen #liikkuvaperholainen

Käynnissä oelvat hankkeet, Liikkuva opiskelu -hanketunnusKausi II: 1.10.2021–30.6.2022
Rahoittaja:
AVI, opetus- ja kulttuuriministeriö
Koordinaattori: Likes
Partnerit: 

Hankkeen kuvaus: Tavoitteena on juurruttaa liikunnallisia ja hyvinvointia edistäviä toimintatapoja kiinteäksi osaksi oppilaitoksemme toimintakulttuuria. Lisäämme ja monipuolistamme liikettä sekä vähennämme istumista kaikkien perholaisten osalta niin koulussa/töissä kuin vapaa-ajallakin ja vahvistamme henkilökohtaista liikunnan ja hyvinvoinnin ohjausta Perho Trainerin koordinoimana.

Osallistamme henkilöstöä laajalti mukaan hankkeeseen; kun moni perholainen sitoutuu tekemään liikettä lisääviä ja monipuolistavia tekoja päivän aikana, vaikuttaa se positiivisesti etenkin vähän liikkuvien perholaisten arkeen.

Kausi I: 1.8.2020–30.9.2021
Rahoittaja:
opetus- ja kulttuuriministeriö
Koordinaattori: Likes
Partnerit: 

Hankkeet: Liikuva, aktiivinen ja hyvinvoiva perholainen - Logo ©Minna JalonenHankkeen kuvaus: Perho Liiketalousopiston toimintakulttuuri liikunnallistuu. Aktiivisesta työtavasta tulee kiinteä osa henkilöstön ja opiskelijoidenkin arkea; fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy. Green City Farm kaupunkipelto liittyy isona osana hankkeeseen oppimisympäristönä, jossa saadaan paljon (hyöty-)liikettä aikaan osallistumalla erilaisiin peltotöihin. Työskentely ulkona raikkaassa ilmassa lisää hyvinvointia, jaksamista ja tuo iloa päivään.

Value Europe

Value Europe A.K.A. VEU

Erasmus+ Value Europe Project – Creating an international responsible event for local community

Hankkeet: Value Europe - Logo ©Jonna O.Project Duration: 1.11.2020–31.1.2023 (27 months) (schedule of the workshops depending on the corona pan-epidemic situation)
Coordinator: Perho Culinary, Tourism & Business College/Finland
Partners: Haaga-Helia Univerisity of Applied Sciences/Finland, Col·legi Badalonés and Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT/Spain and Istituto Professionale per I Servizi Alberghieri e della Restaurazione “Luigi Carnacina”/Italy

Description of the project: During the Value Europe project students become experienced learners of planning and setting up a responsible event aimed at the surrounding community and selected high schools. In each workshop an event is set up in one of the participating countries. The participating students gain valuable knowledge on Event Production (15 ECTS) and create in English an e-book of event production.

 • May 2021, Finland
 • December 2021, Spain
 • May 2022, Italy

Lue lisää >>

EduComp

EduComp

Koulutuksen ja yritysten kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen liiketoiminnan ja matkailun aloilla

Kausi: 1.8.2019–31.7.2022
Rahoittaja:
OPH/Erasmus+ -ohjelma, KA1
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: F&U International Academy (Espanja), South West College (Pohjois-Irlanti), Col·legi Badalonès (Espanja), Laventeli (Ranska), Scancoming Ltd (Iso-Britannia), Scancoming SPRL (Belgia), IES Isidor Macabich (Espanja), Europroyectos Erasmus Olus SL (Espanja), Lycée boisjoly potier (Ranska, Reunion island), Light on the Path (Skotlanti), EduGate (Kypros)

Hankkeen kuvaus: EduComp -hankkeessa perustetaan yhteistyötä tekevä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista kehittävä ja tukeva verkosto liiketoiminnan ja matkailun aloille. Yrityspartnerit toimivat asiantuntijoina ja tuovat verkostoon tietoa työelämän tarpeista.

Ammatillisen koulutuksen reformin ja Erasmus+ ohjelman hengen mukaisesti tavoitteena on toteuttaa entistä pidempiä ja useita tutkinnon osia sisältäviä opiskelijaliikkuvuuksia.

Uuden OPSin tavoitteita täsmennetään kv-ympäristössä ja näyttöjen antamisen mahdollisuus ja hyvä laatu varmistetaan. Lisäksi päivitetään ammatillista osaamista ja löydetään uusia innovatiivisia ja innostavia uutta opettajuutta tukevia työtapoja ja metodeja. Hololens-laseja pilotoidaan kansainvälisissä opiskelija- ja opettajavaihdoissa.

Tavoitteena on myös tutustua ja saada tietoa uusista partnereista ja to-paikoista sekä ylläpitää olemassa olevia kumppanuuksia.

ViSu

ViSu

Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

Kausi: 1.11.2019–31.12.2021
Rahoittaja: OPH / Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut
Koordinaattori: Turun kaupungin sivistystoimiala
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Länsirannikon koulutus oy WinNova, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Turun kaupunginsivistystoimi, ammatillinen koulutus ja Varalan säätiö

Hankkeen kuvaus: Hankkeen partnerien yhteisenä tavoitteena on tutkia virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Hankkeessa kokeillaan matalan kynnyksen AR-ympäristöjä, joihin opettajat valmennetaan tekemään omia sisältöjään.  Hankkeessa myös kartoitetaan ja pilotoidaan 3D-simulaatioiden hyödyntämistä opetuksessa.

Hankkeessa Perho Liiketalousopistolla on tavoitteena kehittää ja pilotoida eXtended -virtuaaliympäristöön rakennettuja oppimista, ohjausta ja opetusta sekä etäyhteyttä tukevia opetusmateriaalia ja digitaalisia palveluja ravintola- ja cateringalalle sekä myös liiketoiminnan ja matkailun aloille.

Hankkeessa myös hyödynnetään ja jatkokehitetään Perho Hololens ravintola- alan pilottiympäristöä konkreettisemmin opetus – ja ohjauskäyttöön sekä tutkitaan laajemmin sen hyödyntämisen mahdollisuuksia myös liiketoiminnan ja matkailun aloille, joiden opetuskäyttöön Perho Hololens ravintola-alan pilottiympäristö on helposti sovellettavissa. Tavoitteena on myös selvittää mahdollisuuksia tuottaa eXtended -virtuaaliympäristöön materiaalia, jotka ovat käytössä muille ammatillisille oppilaitoksille tai asiasta kiinnostuneille.

SusCop – Sustainable Cooking for the Planet

SusCop – Sustainable Cooking for the Planet

Updating skills of culinary teachers on alternative proteins for a tasty and sustainable future

Kausi: 1.10.2018–31.12.2021
Rahoittaja: Erasmus+ -ohjelma, strateginen kumppanuushanke KA2
Koordinaattori: ROC Da Vinci College (Alankomaat)
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, EntoCube ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Suomi), Ikaslan Gipuzkoa (Baskimaa), Ridgwater and Taunton College  (Iso-Britannia) ja Stichting Landstede (Alankomaat)

Hankkeen kuvaus: The project seeks and builds knowledge relevant for VET training on alternative proteins in several areas.
Output: Cooking for the planet – Teaching & Training Module for VET students
This teaching and training module will contain a cycle of 10 weeks classes about learning to work with alternative proteins. The materials will be produced in the languages of the partner countries. Train the trainer short course, training events/practical workshops. Short-term joint staff training events.