Päättyneitä hankkeita

Taste Europe on the Go!

Taste Europe on the Go! A.K.A. TeGo

Hankkeet: Taste Europe on the Go - Logo ©Jonna O.Rahoittaja: OPH/Erasmus+ -ohjelma, strateginen kumppanuushanke KA2
Kausi: 1.9.2018–31.12.2021
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Col’legi Badalonés, Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis”, Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, IPSAR “Luigi Carnacina”, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja NHTV Breda University of Applied Sciences

Hankkeen kuvaus: Taste Europe on the Go! on hyvien käytäntöjen vaihtoa tukeva jatkohanke International POP-UP Restaurant- ja Culinary Caravan-hankkeille.

Hankkeessa ravintola-alan ja liiketoiminnan opiskelijat suorittavat sähköisen tutkinnonosan Working at a Company ja toteuttavat opettajien ohjaamina pop up -ravintolan.  AMK-opiskelijat Suomesta ja Hollannista toimivat pop up -ravintolassa esimiehinä.

Neljä viikon mittaista workshopia järjestetään vuorotellen mukana olevissa maissa (Suomi, Italia, Espanja ja Hollanti).

Lue lisää  >>

Kansainvälisyys osana HOKS-polkua

Kansainvälisyys osana HOKS-polkua

Kausi: 1.7.2018–30.6.2021
Rahoittaja: OPH/Erasmus+ -ohjelma, KA1
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Stadin ammattiopisto ja REDU sekä kv-partnereina CHASE-verkoston oppilaitokset

Hankkeen kuvaus: Kansainvälisyys osana HOKS-polkua -hankkeessa tuotetaan yhteinen prosessi kv-HOKS’ille ammatillisen koulutuksen reformin lainsäädännön mukaisesti.

Hankkeessa kehitetään vaihtoehtoisia opetuksen ja oppimisen toteuttamistapoja sekä joustavia malleja opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen. Palvelumuotoilua hyödyntämällä rakennetaan käyttäjälähtöisiä ratkaisuja digitaalisiin ohjaus- ja tukipalveluihin sekä avataan tutkinnonosien tavoitteita.

Kv-strategiahanke

Kv-strategiahanke

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Kausi: 1.6.2018–31.12.2020
Rahoittaja:
OKM
Koordinaattori: Omnia
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Stadin ammattiopisto, Varia ja Turun kristillinen opisto

Hankkeen kuvaus: Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on, että maahanmuuttajataustainen opiskelija valmistuu ja työllistyy ammattiin ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan toimialoille. Hankerahoituksella on mahdollistettu muun muassa englanninkielisten verkko-opintojen monipuolistaminen ja laajentaminen kaikkiin yhteisten tutkinnon osien (YTO)-opintoihin. Valmistuessaan opiskelijoilla on myös työelämässä tarvittava riittävä suomen kielen taito.

Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön osaamista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisessa monikulttuurisuuskoulutuksen avulla. Näin pystytään selkeyttämään linjaukset ja toimintatavat, jotka koskevat eri kulttuurien/uskontojen sääntöjen vaikutuksia opintojen ja työnteon rajoittamiseen.

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Johtamisella pedagogista hyvinvointia

Kausi: 2.1.2019–28.2.2021
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto Oy
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL, Helsinki Business College, Seurakuntaopisto,  Ammattiopisto LIVE, Careeria, Practikum,  Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ammattiopisto Spesia

Hankkeen kuvaus: Johtamisella pedagogista hyvinvointia -hankkeella kehitetään pedagogista hyvinvointia osaamisen johtamisella yhdessä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa. Painopistealueina ovat johtamisosaamisen kehittäminen pedagogisen hyvinvoinnin tuottamisen näkökulmasta sekä kumppanuuksien johtamisen kehittäminen ja vahvistaminen. Hankkeen avulla saamme lisäksi tutkimustietoa digitaaliseen ympäristöön siirtymisen vaikutuksista pedagogisessa johtamisessa.

Ravintola Solut

Ravintola Solut

Hankkeen kuvaus: Tämän sisäisen hankkeen tavoitteena on kehittää Ravintola Perhon toimintaa siten, että ravintola toimii kaikkien Perho Liiketalousopiston koulutusalojen opiskelijoiden oppimisympäristönä.

Hankkeen puitteissa eri koulutusalojen opettajat ja ravintolan henkilöstö verkostoituvat ja kehittävät Perho Liiketalousopiston sisäisiä oppimisympäristöjä yhdessä. Tutkinnon tavoitteiden lisäksi huomioidaan liiketoiminnan tavoitteet, jotka nivoutuvat yhteen hankkeessa. Ravintolan brändiä ja toimintaa kirkastetaan Perho Liiketalousopiston arvojen ja strategian mukaisesti.

Lisätiedot: jaana.makinen (at) perho.fi

Farm to Restaurant

Farm to Restaurant (F2R)

Koulutuksen ja yritysten kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen liiketoiminnan ja matkailun aloilla

Kausi: 1.10.2019–30.4.2020
Rahoittaja:
Uudenmaan liitto
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Collico Oy, Herttoniemen Ruokaosuuskunta ja Korjuu.com

Hankkeen kuvaus: Hanke jatkaa Urban Food -muutosprojektissa (1.9.2018–30.4.2019) aloitettua työtä, jossa tavoitteena oli luoda uusia yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja pientuottajien ja ravintoloiden välille.

F2R-hankkeen tavoitteena on (1.) luoda uudenlainen pientuottajille suunnattu tilausjärjestelmä ja logistiikan toimintamalli, joka tukee ravintoloiden mahdollisuuksia hyödyntää lähiruokaa ja samalla tuottajien mahdollisuuksia saada ravintoloista uusia asiakkaita. Lisäksi tarkoitus on (2.) kehittää satokausikalenterisovellus ja karttapalvelu, jotka mahdollistavat entistä paremmin ravintoloita hyödyntämään lähiruokaa. Karttapalvelu tukee myös maatilamatkailun edistämistä.

Tavoitteena on myös (3.) kestävän gastronomian verkoston luominen ja vahvistuminen kestävän gastronomian nettisivujen (kestavagastronomia.fi) välityksellä.

Digikädenjälki

Digikädenjälki

Digioppimisella ammatilliseen kiertotalous- ja kestävän kehityksen osaamiseen.

Kausi: 1.4.2018–31.3.2020
Rahoittaja:
EU – Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Koordinaattori: Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Partnerit: Perho Liiketalousopisto Oy, Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Hankkeen kuvaus: Kiertotalous, vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat kehityssuuntia, joita yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä halutaan edistää.

Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalinen kestävän kehityksen oppimateriaali kiinteistöhuolto-, ruokapalvelu-, liiketalous- ja matkailualoille. Ammatillisen digioppimisen tavoitteena on tukea sekä yksilöiden että yritysten osaamista ja menestymistä kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaisen toiminnan kehittämisessä.

Digikädenjälki-hanke

kadenjalki.fi >>

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Kausi: 1.6.2018–31.12.2019
Rahoittaja:
OKM, strategiarahoitus
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Valtakunnallinen urheiluammattioppilaitosten verkosto ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Hankkeen kuvaus:Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen päätavoitteena on mahdollistaa ammatillisen koulutuksen ja huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen. Käytännön ydintoimintoihin kuuluu laadukkaan päivittäisvalmennuksen organisointi, opintojen henkilökohtaistaminen ja tukeminen sekä laajamittainen sidosryhmäyhteistyö olosuhteiden ja asiantuntijapalvelujen järjestämiseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ikäluokkansa SM- ja kansainvälisellä tasolla urheilevat nuoret pääkaupunkiseudulla. Yksittäisiä urheilijaopiskelijoita hakeutuu Perho Liiketalousopistoon myös muualta Suomesta.

Järjestämme liiketoiminnan, matkailun ja ravintola-alan perustutkintoon johtavat opinnot siten, että kansainvälisellä ja kansallisella huipulla olevilla urheilijaopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkinto ja samanaikaisesti valmentautua omassa lajissaan täyspainoisesti, edustaa seuraansa ja osallistua lajinsa maajoukkuetoimintaan ja arvokilpailuihin. Tutkintoon johtava opiskelu ja siihen sisältyvä urheiluvalmennus tukevat urheilijaopiskelijan yksilöllistä kasvua ja yksilöllisiä tarpeita. Urheilijaopiskelija suorittaa tutkinnon 1–3 vuodessa ja saa valmiudet siirtyä joko ammattiurheilijaksi tai urheilu-uransa ohella opintoalansa työtehtäviin.

Tällä hetkellä Perho Liiketalousopistossa on noin 80 oman ikäluokkansa SM/tai korkeammalla tasolla urheilevaa urheilijaopiskelijaa ja lisäksi meillä 60 ns. haastajatason urheilijaa. Urheilijat edustavat noin 20 eri urheilulajia.

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Huippu-urheilu ja opiskelu Urhea-linjalla >>

Tunne työ – suunnittele ura

Tunne työ – suunnittele ura

Tunne työ – suunnittele ura

Kausi: 1.3.2017–31.12.2019
Rahoittaja:
ESR / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Helsingin kaupunki, Saimaan ammattikorkeakoulu, Nuori Yrittäjyys ry, Lappeenrannan kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi, Lahden kaupunki, lukiokoulutus, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki

Hankkeen kuvaus: Tavoitteena lukiolaisten työelämätuntemuksen parantaminen ja urasuunnittelun helpottaminen. Pyritään luomaan työelämäyhteistyön malleja lukiokoulutukseen siten, että opetus- ja ohjaushenkilöstö tukee oppimista työelämälähtöisesti ja opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat.

Alatavoitteena on lisätä opettajien ja ohjaajien työelämätuntemusta esim. OpeTET-mallin kautta ja työelämätreffien avulla sekä järjestää yhteistyökursseja joko työelämän kanssa tai yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Lukiokoulutuksen rakenteita on tarkoitus kehittää niin, että lukio tukee opiskelijoiden urasuunnittelua.

Loma-aikoina hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppisopimuskoulutusta, opiskelijoiden työkokemus hyödynnetään ja ylipäätään ammatillisen koulutuksen yhteistyötä lisätään lukiokoulutuksen kanssa.

Perholaiset sparraamassa Tikkurilan lukiolaisia >>

Akademie Otzenahausen

Akademie Otzenahausen

Grassroots, Self-Commitment and Ecodictatorship – Can Democracy Achieve Sustainable Development

Kausi: 2019
Rahoittaja: Anerkannter Bildungsträger ja Gesellschaft der Europäischen Akademien e.V.
Koordinaattori: Europäische Akademie Otzenhausen
Partnerit: Perho Culinary, Tourism & Business College/Suomi, Main-Taunus-Schule Hofheim/SaksaIstituto Technico Commerciale ”Archimede”/Italia ja ”Petru Rares” National College/Romania 

Hankkeen kuvaus:  Tutustutaan kestävään kehitykseen, kulttuureihin ja kieliin. Vierailulle Saksan Otzenhauseniin viikolla 8, Italian Modicaan viikolla 43 osallistuu Perho Liiketalousopistosta  13 opiskelijaa ja kaksi opettajaa.

MR Amis-Mixed Reality

MR Amis – Mixed Reality

Tekoäly ja robotiikka ammatillisessa koulutuksessa

Kausi: 1.3.2018–31.12.2019
Rahoittaja: OPH / Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen – Digitalisaatio osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden tukena
Koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, Ammattiopisto Live, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Suomen ympäristöopisto Sykli, TTS Työtehoseura, Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia

Hankkeen kuvaus: Perho Liiketalousopistossa tavoitteena on selvittää lisätyn todellisuuden, AR (Augmented Reality) ja MR (Mixed Reality), hyödyntämistä opetuksessa sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lisätyn todellisuuden toivotaan lisäävän luovia ratkaisuja fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistämisessä.

Virtuaalisissa ympäristöissä voidaan oppia ja tehdä tehtäviä uudella tavalla. Kokemus oppimisesta voi parantaa opiskelijan tuloksia ja lisätä kiinnostusta oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa tutkitaan, millaiset tekniset ratkaisut tukevat opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja työelämään tutustumista. Opiskelijat, opettajat ja työelämäkumppanit ovat vahvasti mukana muotoilemassa käyttäjälähtöistä virtuaalista ympäristöä.

Lukuvuoden 2018–2019 aikana XR Studio toteutti Perho Liiketalousopistolle HoloLens-sovelluksella virtuaalisen oppimisympäristön, joka opastaa ja ohjeistaa työprosessien vaiheiden tekemisessä. Käyttäjä hallinnoi Hololens-sovellusta eleillä tai katseella, jolloin kädet jäävät vapaaksi työskentelyä varten.

Sovellusta kehitettiin kesällä 2019 rakentamalla hallintointityökalu, jonka avulla voidaan itse lisätä opetusmateriaalia sovelluksen käyttöliittymään.

MR Amis -hankkeessa on selvitetty myös Pepper-robotin hyödyntämistä opetuksessa ja Arilyn-sovelluksen käytettävyyttä oppimisen tukena.

Virtual Learning Environment with HoloLens >>

KOPPI – palvelumuotoilu

KOPPI

KOPPI – koulutukseen parempia koulutuskokemuksia ja innovaatioita

Kausi: 31.1.2018–31.12.2019
Koordinaattori: Perho Liiketalousopisto
Partnerit: Business College Helsinki Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy, TTS Työtehoseura ry, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, Kiinteistöalankoulutussäätiö sr Kiinko

Hankkeen kuvaus: Koppi-hankkeella uudistetaan ja kehitetään oppilaitoksen ydinprosesseja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen niin, että asiakasnäkökulma on aina kaiken kehittämisen keskiössä.

Uudistettavaksi prosessiksi valittiin HOKS-prosessi. Hankkeessa levitetään muotoiluosaamista oppilaitoksessa niin, että muotoiluajattelua ja –menetelmiä osataan hyödyntää kehittämistoiminnassa ja opetuksessa. Hankkeessa kokeiltuja muotoilun menetelmiä jaetaan sähköisessä muodossa case-esimerkkien kautta.

Lark 8

Lark-kasi

Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen

Kausi: 16.1.2019–31.12.2019
Rahoittaja: OPH
Koordinaattori: Keski Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA
Partnerit: Perho Liiketalousopisto, AVA-instituutti, Business College Helsinki, Edupoli, Hyria Koulutus Oy, Kanneljärven Opisto, Luksia, Mercuria, Omnia, Careeria, Yrksinstitutet Prakticum, Koulutuskeskus Salpaus, Ammattiopisto Spesia, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Työtehoseura ja Varia

Hankkeen kuvaus: Lark-kasi -hankkeen painopistealueina Perho Liiketalousopistossa on palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen.

Toinen hankkeen painopiste on koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen, johon liittyy vertaisarviointi ja siihen liittyvä osa-alue Osaamisen hankkiminen.


Muita jo päättyneitä hankkeita

Hankkeet: Culinary Caravan on the Move - Logo ©Jonna O.Culinary Caravan on the Move

EU-tasollakin huomiota ja kiitosta niittäneessä kansainvälisessä Culinary Caravan on the Move -hankkeessa innostettiin nuoria yrittäjyyteen monikulttuurisessa ympäristössä sekä tuettiin opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta yli maiden rajojen.

Päättyneitä hankkeita: Culinary Caravan on the Move

Perholaiset ravintola- ja liiketoiminnan alojen Culinary-karavaanarit pyörittämässä päivän ajan perustamaansa street food pop up-ravintolaa Barcelonassa

POP-UP Restaurant

Hankkeen kuvaus: Building up international e-learning entrepreneurship platform with pop-up restaurant module.


Hankkeet: Tasa-arvoista oppimista 24/7 - Logo ©Jonna O.Tasa-arvoista oppimista 24/7

Hankkeen kuvaus: Valtakunnallisessa Tasa-arvoista oppimista 24/7 -hankkeessa luotiin verkkoon aina avoin digitaalinen koulutustarjotin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, opettajille, koulutuksen järjestäjille ja yrityksille.

Päättyneitä hankkeita: Oppia 24/7

Tasa-arvoista oppimista 24/7-hankkeen aikana ryhmä perholaisia matkailualan opiskelijoita mm. suoritti pilottina yhden tutkinnonosan toisen oppilaitoksen verkkokurssilla.

VRobotiikka360

Hankkeen kuvaus: VRobotiikka360 -hankkeessa selvittiin, miten opiskelijan valmiudet työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa paranevat, kun hän on ennen harjoittelujaksoa tutustunut työpaikkaan ja työssäoppimiseen liittyviin tehtäviin 360-ympäristössä tai on jäljitellyt todellisen työympäristön tehtäviä virtuaalitodellisuuden avulla.

Päättyneitä hankkeita: VRobotiikka360

Robotiikan hyödyntäminen oppimisessa ja opetuksessa on testattu ja hyväksi todettu

Urban Food – Smart & Clean

Turvapaikasta työpaikkaan- ja Maahanmuuttajakoulutuksen avustus

Hankkeen kuvaus: Hankkeissa kehitettiin maahanmuuttajien mahdollisuutta opiskella ammatti nykyistä sujuvammin esimerkiksi oppisopimuksella.  Opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia pyrittiin vahvistamaan mm. yhdistämällä kielitaidon kehittäminen osaksi opetusta ja tutkinnon suorittamista.

Päättyneitä hankkeita: Urban Food – Smart & Clean

Kuuden viikon intensiivikoulutusta suorittaneet maahanmuuttajataustaiset kokit tekivät yhteen Hanke Caféista oman kulttuurinsa ruokia keittiöopettajansa opastuksella

Evaluating Catering and Hospitality Skills through ECVET

Hankkeen kuvaus: Kansainvälisen ravintola-alan CHASE-verkoston kanssa toteutettiin vastavuoroisia opiskelija- ja opettajavaihtoja. Ravintola-alan opiskelijat suorittivat 4–5 kuukauden opiskelu- ja työssäoppimisjakson ulkomailla ja antoivat näytön.

AMERKE

Hankkeen kuvaus: Ammatillisen erityisopetuksen kehittämishankkeessa luotiintyös­sä­op­pi­mis­paik­ka­ver­kos­to­ja eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vil­le opis­ke­li­joil­le. Hankkeessa kehitettiin myös työ­paik­ka­oh­jaa­jien ja työs­sä­op­pi­mis­ta oh­jaa­vien opet­ta­jien kou­lu­tusta sekä luo­tiin toimintamalleja yk­si­löl­li­seen eri­tyis­oh­jauk­seen.

Päättyneitä hankkeita: AMERKE

AMERKE-hankkeen työssäoppimisen ohjauksessa painotettiin opiskelijan vahvuuksien tunnistamista ja positiivisen ohjauksen menetelmiä.