Päättyneitä hankkeita

Päättyneet hankkeet TOP 7

Culinary Caravan on the Move

Hankkeen kuvaus: EU-tasonkin huomiota ja kiitosta niittäneessä kansainvälisessä Culinary Caravan on the Move -hankkeessa muun muassa innostettiin nuoria yrittäjyyteen monikulttuurisessa ympäristössä sekä tuettiin opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta yli maiden rajojen.

Päättyneitä hankkeita: Culinary Caravan on the Move

Perholaiset ravintola- ja liiketoiminnan alojen Culinary-karavaanarit pyörittämässä päivän ajan perustamaansa street food pop up-ravintolaa Barcelonassa

POP-UP Restaurant

Hankkeen kuvaus: Building up international e-learning entrepreneurship platform with pop-up restaurant module

Tasa-arvoista oppimista 24/7

Hankkeen kuvaus: Valtakunnallisessa Tasa-arvoista oppimista 24/7 -hankkeessa luotiin verkkoon aina avoin digitaalinen koulutustarjotin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, opettajille, koulutuksen järjestäjille ja yrityksille.

Päättyneitä hankkeita: Oppia 24/7

Tasa-arvoista oppimista 24/7-hankkeen aikana ryhmä perholaisia matkailualan opiskelijoita mm. suoritti pilottina yhden tutkinnonosan toisen oppilaitoksen verkkokurssilla.

VRobotiikka360

Hankkeen kuvaus: VRobotiikka360 -hankkeessa selvittiin, miten opiskelijan valmiudet työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa paranevat, kun hän on ennen harjoittelujaksoa tutustunut työpaikkaan ja työssäoppimiseen liittyviin tehtäviin 360-ympäristössä tai on jäljitellyt todellisen työympäristön tehtäviä virtuaalitodellisuuden avulla.

Päättyneitä hankkeita: VRobotiikka360

Robotiikan hyödyntäminen oppimisessa ja opetuksessa on testattu ja hyväksi todettu

Urban Food – Smart & Clean

Turvapaikasta työpaikkaan- ja Maahanmuuttajakoulutuksen avustus

Hankkeen kuvaus: Hankkeissa kehitettiin maahanmuuttajien mahdollisuutta opiskella ammatti nykyistä sujuvammin esimerkiksi oppisopimuksella.  Opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia pyrittiin vahvistamaan mm. yhdistämällä kielitaidon kehittäminen osaksi opetusta ja tutkinnon suorittamista.

Päättyneitä hankkeita: Urban Food – Smart & Clean

Kuuden viikon intensiivikoulutusta suorittaneet maahanmuuttajataustaiset kokit tekivät yhteen Hanke Caféista oman kulttuurinsa ruokia keittiöopettajansa opastuksella

Evaluating Catering and Hospitality Skills through ECVET

Hankkeen kuvaus: Kansainvälisen ravintola-alan CHASE-verkoston kanssa toteutettiin vastavuoroisia opiskelija- ja opettajavaihtoja. Ravintola-alan opiskelijat suorittivat 4–5 kuukauden opiskelu- ja työssäoppimisjakson ulkomailla ja antoivat näytön.

AMERKE

Hankkeen kuvaus: Ammatillisen erityisopetuksen kehittämishankkeessa luotiintyös­sä­op­pi­mis­paik­ka­ver­kos­to­ja eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vil­le opis­ke­li­joil­le. Hankkeessa kehitettiin myös työ­paik­ka­oh­jaa­jien ja työs­sä­op­pi­mis­ta oh­jaa­vien opet­ta­jien kou­lu­tusta sekä luo­tiin toimintamalleja yk­si­löl­li­seen eri­tyis­oh­jauk­seen.

Päättyneitä hankkeita: AMERKE

AMERKE-hankkeen työssäoppimisen ohjauksessa painotettiin opiskelijan vahvuuksien tunnistamista ja positiivisen ohjauksen menetelmiä.