Päättyneitä hankkeita

Päättyneet hankkeet TOP 7

Culinary Caravan on the Move

Hankkeen kuvaus: EU-tasonkin huomiota ja kiitosta niittäneessä kansainvälisessä Culinary Caravan on the Move -hankkeessa muun muassa innostettiin nuoria yrittäjyyteen monikulttuurisessa ympäristössä sekä tuettiin opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta yli maiden rajojen.

Päättyneitä hankkeita

Perholaiset ravintola- ja liiketoiminnan alojen Culinary-karavaanarit pyörittivät päivän ajan perustamaansa street food pop up-ravintolaa Barcelonassa

POP-UP Restaurant

Hankkeen kuvaus: Building up international e-learning entrepreneurship platform with pop-up restaurant module

Tasa-arvoista oppimista 24/7

Hankkeen kuvaus: Valtakunnallisessa Tasa-arvoista oppimista 24/7 -hankkeessa luotiin verkkoon aina avoin digitaalinen koulutustarjotin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, opettajille, koulutuksen järjestäjille ja yrityksille.

Päättyneitä hankkeita

Tasa-arvoista oppimista 24/7-hankkeen aikana ryhmä perholaisia matkailualan opiskelijoita mm. suoritti pilottina yhden tutkinnonosan toisen oppilaitoksen verkkokurssilla.

VRobotiikka360

Hankkeen kuvaus: VRobotiikka360 -hankkeessa selvittiin, miten opiskelijan valmiudet työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa paranevat, kun hän on ennen harjoittelujaksoa tutustunut työpaikkaan ja työssäoppimiseen liittyviin tehtäviin 360-ympäristössä tai on jäljitellyt todellisen työympäristön tehtäviä virtuaalitodellisuuden avulla.

Päättyneitä hankkeita

Robotiikan hyödyntäminen oppimisessa ja opetuksessa on testattu ja hyväksi todettu

Urban Food – Smart & Clean

Turvapaikasta työpaikkaan- ja Maahanmuuttajakoulutuksen avustus

Hankkeen kuvaus: Hankkeissa kehitettiin maahanmuuttajien mahdollisuutta opiskella ammatti nykyistä sujuvammin esimerkiksi oppisopimuksella.  Opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia pyrittiin vahvistamaan mm. yhdistämällä kielitaidon kehittäminen osaksi opetusta ja tutkinnon suorittamista.

Päättyneitä hankkeita

Kuuden viikon intensiivikoulutusta suorittaneet maahanmuuttajataustaiset kokit tekivät yhteen Hanke Caféista oman kulttuurinsa ruokia keittiöopettajansa opastuksella

Evaluating Catering and Hospitality Skills through ECVET

Hankkeen kuvaus: Kansainvälisen ravintola-alan CHASE-verkoston kanssa toteutettiin vastavuoroisia opiskelija- ja opettajavaihtoja. Ravintola-alan opiskelijat suorittivat 4–5 kuukauden opiskelu- ja työssäoppimisjakson ulkomailla ja antoivat näytön.

AMERKE

Hankkeen kuvaus: Ammatillisen erityisopetuksen kehittämishankkeessa luotiintyös­sä­op­pi­mis­paik­ka­ver­kos­to­ja eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vil­le opis­ke­li­joil­le. Hankkeessa kehitettiin myös työ­paik­ka­oh­jaa­jien ja työs­sä­op­pi­mis­ta oh­jaa­vien opet­ta­jien kou­lu­tusta sekä luo­tiin toimintamalleja yk­si­löl­li­seen eri­tyis­oh­jauk­seen.

Päättyneitä hankkeita

AMERKE-hankkeen työssäoppimisen ohjauksessa painotettiin opiskelijan vahvuuksien tunnistamista ja positiivisen ohjauksen menetelmiä.