HH Finna e-aineistot

HH Finna e-aineistot ovat ostettuja aineistoja, jotka eivät ole vapaasti verkossa käytettävissä. Seuraavat e-aineistot ovat  Perho Liiketalousopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä.

Sanoma-arkisto – Helsingin Sanomat, Taloussanomat, Esmerk ja Ilta-Sanomat
Sisältää Helsingin Sanomien artikkelit vuodesta 1990 lähtien, Taloussanomien artikkelit vuodesta 1998 lähtien ja Ilta-Sanomien artikkelit vuodesta 1993 lähtien kokotekstinä. Lisäksi palveluun kuuluu Esmerk-uutispalvelu, joka sisältää yli 320 000 Suomen talouden tapahtumiin painottuvaa uutislyhennelmää vuoden 2001 alusta lukien. Esmerkin jatkuva uutisseuranta kattaa yli 1500 tiedotusvälinettä 127 maassa.

Helecon tietokannat (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kirjaston ylläpitämiä viitetietokantoja)
Helecon FINP  (kotimaisten talousalan lehtien artikkeliviitteet)
Helecon MIX (yhteistietokanta FINP+THES+BILD)
Helecon BILD (kauppakorkeakoulun kirjaston kirjat ja tutkimukset, uusimmat sisällysluetteloineen)
Helecon THES  (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradut sisällysluetteloineen)
Helecon TIETOKANAVAT (viitteissä eri alojen uusinta tutkimusta kotimaisista ja kansainvälisistä talouselämän kirjoista ja artikkeleista ja kauppakorkeakoulun tutkielmista. Tietokanavien aihepiirejä ovat mm. Baltia, laskentatoimi, mainonta, markkinointi, matkailu, pienyritykset ja yrittäjyys, urheilutalous, vähittäiskauppa, yritysjuridiikka ja yritysviestintä)
Helecon ASIA  (Aasian talousaluetta seuraava artikkeli- ja kirjaviitetietokanta)
Helecon SCIMA (Eurooppalaista taloustutkimusta seuraava artikkeliviitetietokanta tiivistelmineen)
Helecon CLASSIC (Suomen taloustieteellinen bibliografia 1945-1979)

 HUOM!  Helecon-tietokantojen tuotanto loppuu 2016 lopussa. Tietokantoja ei enää päivitetä ja aineistot siirtyvät uudelle alustalle 2017 alussa.

Internetissä vapaasti käytettävissä olevia aineistoja

Arto (kotimaisia lehtiartikkeliviitteitä (tieteelliset ja ammattilehdet), mukana mm. kasvatustieteen, juridiikan ja matkailualan lehtiä)
Globalis – an interactive world map
Melinda (Yliopistokirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston yhteistietokanta sekä Suomen kansallisbibliografia)
Project Gutenberg
TEM–toimialaraportit (toimialaraportit ovat analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat vapaasti käytettävissä, mutta palveluun pitää rekisteröityä.)

Kirjastossa pääset myös käyttämään mm, seuraavia e-aineistoja

ABI Inform (elektronisia lehtiä ja artikkeleita englanniksi)
ACM Digital Library (englanninkielisiä julkaisuja tietojenkäsittelyn alalta)
Aleksi (kotimaisia lehtiartikkeliviitteitä (ammatti- ja sanomalehdet))
Ebrary (kymmeniä tuhansia englanninkielistä verkkokirjoja eri aloilta)
Ebsco (elektronisia lehtiä ja artikkeleita englanniksi)
Emerald (elektronisia lehtiä ja artikkeleita englanniksi)
Edilex (lainsäädäntö, valtiosopimukset, EU-lainsäädäntö)
E-UNWTO: World Tourism Organization Virtual Library (e-kirjoja, lehtiä ja tilastoja matkailusta)
European Online Travel Report 2008
LeisureTourism.com (e-kirjoja matkailualalta, hotelli- ja ravintola-alalta sekä vapaa-ajasta)
Safari Books Online (englanninkielisiä tietotekniikan verkkokirjoja)
Suomen tilastollinen vuosikirja (keskeiset tilastot suomalaisesta yhteiskunnasta)
Talentumin lehtiarkisto (kokotekstiartikkeleita Talentumin lehdistä, mm. Fakta, Markkinointi & Mainonta, MikroPC, Talentum Summa, Talouselämä, Tekniikka & Talous, Tietoviikko. Uudet numerot päivittyvät arkistoon kahden viikon viiveellä)
Suomenlaki.com (juridiikan verkkokirjoja)
Talentum Fokus -palvelut (Esimiesfokus, Juridiikkafokus, Talousfokus ja Verotusfokus)
Talentum Verkkokirjahylly (jatkuvasti täydentyvä kokoelma Sanoma Pron julkaisemia verkkokirjoja)
ST-Akatemian online-kirjahylly (e-kirjoja kirjanpidosta, taloudellisesta raportoinnista, yhtiöoikeudesta ja verotuksesta)