Jatkuva haku koko ajan

Jatkuva haku toimii yhteishaun rinnalla toisena hakeutumisväylänä Perho Liiketalousopiston ammatilliseen perustutkintoon tai suorittamaan sen osan/osia. Myös oppisopimuskoulutuksena suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon hakeudutaan jatkuvan haun kautta.

Jatkuvassa haussa hakemus jätetään opintopolku.fi-palvelun kautta ammatillisiin perustutkintoihin. Opintojen aloitus on mahdollista läpi lukuvuoden kunkin hakijan tilanteen mukaan.

Jatkuva haku on auki koko ajan @ Opintopolku.fi

Kuka voi hakea jatkuvassa haussa

Voit hakea jatkuvassa haussa, jos sinulla on esim. ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto, sinulla on muita opintoja ja/tai omaat alan työkokemusta tai olet koulutusalan vaihtaja.

Jatkuvan haun kautta valitaan myös urheilijoiden ammatillisen koulutuksen edellytykset täyttäviä hakijoita.

Peruskoulun tai lukion samana tai edellisenä vuonna päättäneet hakevat ensisijaisesti valtakunnallisen yhteishaun kautta.

Jatkuvan haun hakemusten käsittely

Ensimmäinen yhteydenotto pyritään ottamaan viimeistään kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Hakemuksesi on voimassa neljä kuukautta sen saapumisesta Perho Liiketalousopistoon. Kutsumme sinut haastatteluun, mikäli avoimia opiskelupaikkoja on tarjolla. Kesällä ja kiireaikoina hakemusten käsittely voi olla hitaampaa.

Jatkuvan haun valintapäätöksen vaikuttavat kriteerit

  • ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai vain lukion/ylioppilastutkinnon suorittanut
  • koulutustarve mm. töissä, mutta tutkinto tai tutkinnon osa puuttuu.
  • alan vaihto, työllistyminen, terveydelliset syyt, motivaatio
  • työtön tai työttömyysuhan alla
  • urasuunnitelma, tavoite/suunnitelma koulutuksen jälkeen mm. työllistyminen, jatko- opinnot, yrittäjyys
  • alalle suuntautuminen mm. aikaisempi työkokemus, harrastuneisuus, aikaisemmat opinnot haettavalta alalta

Lähetämme kutsun haastatteluun sähköpostitse, joten tarkistathan sähköpostisi säännöllisesti!

Haastatteluun saapumatta jättäminen passivoi hakemuksen automaattisesti tai opiskelupaikkojen ollessa täynnä, hakemuksia ei säilytetä mahdollisesti myöhemmin avautuvia paikkoja varten. Tieto täysistä opiskelupaikoista lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, eikä kielitaitoa ole voitu todentaa, järjestämme haastattelun yhteydessä kielikokeen. Vaadittava kielitaso vaihtelee aloittain.

Lisätiedot – jatkuva haku koko ajan

hakutoimisto (at) perho.fi