Kasva hyväksi esimieheksi – koulutuksesta tukea

Majoitus- ja ravitsemisalalla esimiestehtävissä aloittaneet tai esimiestehtäviin siirtyvät ovat verrattain nuoria ja vailla kokemusta esimiehen tehtävistä. Alaisen onnistuminen työssään on onnistuminen esimiehellekin, joka on tsemppaaja ja useastikin ongelmatilanteiden ratkoja. Kenenkään työntekijän ei pidä työpäivän päätteeksi lähteä töistä kivensiru hampaankolossa. Asioista on osattava puhua ja niihin tarvittaessa puuttua – rakentavasti.

Ilman koulutusta moni joutuu kuitenkin kasvamaan esimieheksi ns. kantapään kautta, kokeilemalla ja virheistä oppien – ja usein myös oman esimiehensä virheitä toistaen. Esimiestehtävään kohdistuvat odotukset ja vaatimukset asettavat monet nuoret, kokemattomat esimiehet kohtuuttoman paineen alle. Sen sijaan ammattitaitoinen, osaava esimies on yritykselle kullanarvioinen ja paras työsuhde-etu työntekijöille.

Auttaako esimieheksi kouluttautuminen? Henkilöstön suhteellisen matala koulutustaso, suurehko vaihtuvuus ja nuorten työntekijöiden osuus edellyttävät todellisen vastuun jakamista. Tästä seuraa, että esimiestehtäviä avautuu toimialallamme runsaasti. Esimiestehtäviin saatetaan edetä verrattain nopeasti, joskus hyvinkin nuorena ja ilman esimieskoulutusta.

Majoitus- ja ravitsemisalalla on melko tyypillistä, että esimiesvastuuta ja -tehtäviä jaetaan useammalle vuorosta vastaavalle, jotta voidaan varmistua lainsäädännön noudattamisesta ja palvelun sujuvuudesta jokaisessa työvuorossa. Toisaalta nopea urakierto tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kasvaville kyvyille, ja työnantajalle mahdollisuuden palkita ja sitouttaa hyviä tekijöitä yritykseensä.

Haaga-Perhon uusi lähiesimiestyön ammattitutkintoon valmistava valmennusohjelma täydentää Mara-alan esimieskoulutustarjontaa ja vastaa kasvavaan esimieskoulutuksen kysyntään toimialallamme

Haaga-Perhon HORECA-alalle suunnattu, ensimmäinen lähiesimiehen valmennusohjelma käynnistyi helmikuussa 2016. Kehityspolkunsa ammattitaitoisiksi ja voimaantuneiksi esimiestyön osaajiksi aloitti 18 opiskelijaa useista alan yrityksistä.

Seuraava ravintola- ja matkailualalle suunnattu lähiesimiehen valmennusohjelma käynnistyy 14.9.2016, haku ohjelmaan on jo alkanut!

HAE TÄSTÄ!