KEKE-TEEMA: HELMIKUU18

MONIKULTTUURISUUS JA KANSAINVÄLISYYS

Kulttuurisen kestävän kehityksen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri-identiteettiä sekä lisätä erilaisten kulttuurien tuntemusta ja arvostusta. Kestävä kehitys edistää ihmisten ja alueiden hyvinvointia sekä mahdollistaa eri kulttuurien säilymisen ja kehittymisen.

Suomi – monikulttuurisuutta jo historian sivu

Suomi ei ole koskaan ollut yhden kulttuurin maa, vaan Suomessa on aina asunut erilaisia väestöryhmiä. Esimerkiksi saamelaisilla, suomenruotsalaisilla, romaneilla, tataareilla ja eri maista saapuneilla maahanmuuttajilla on omat tapansa ja kulttuurinsa.

Keke-teema helmikuu 2018

Saamelainen kulttuuri

Saamelaisten kulttuuri perustuu omaan alueeseen ja sen luonnon monipuoliseen ja kestävään käyttöön. Saamelaisia yhdistää toisiinsa suku, kieli, uskonto, asuminen ja elinkeinot. Perinteisiä elinkeinoja ovat poronhoito, kalastus ja metsästys sekä luonnonvaraisten tuotteiden keräily ja käsityöt. Suurin kulttuurinen ja taloudellinen merkitys saamelaisille on poronhoidolla.

Keke-teema helmikuu 2018

Saamelaisissa joiku-lauluissa, saduissa ja kertomuksissa ovat keskeisesti esillä ihminen, luonto, tapahtumat, uskomukset ja opetukset.

Perinteinen kuvataide on läheistä sukua kalliopiirrosten muinaiskuville. Saamelaisten säilyttämä kulttuuriperintö tuo nykyiseen saamelaiseen kirjallisuuteen, käsitöihin, kuvataiteeseen, musiikkiin ja teatteriin omaperäisen leimansa.

P.S. Saamelaisten kansallispäivä 6. helmikuuta!

Faktoja saamelaisista
fáktalávvu >>

Sano se saameksi
Suomi-pohjoissaame -fraasisanakirja >>

Opettajille (ja muillekin)
Lisätietoa saamelaisuudesta >>

Keke-teema helmikuu 2018Finlandssvensk kultur 

Suomenruotsalainen kulttuuri ei eroa paljon suomalaisesta kulttuurista :)

Suomenruotsalaisuuteen liittyvät juhlapäivät ovat
• ruotsalaisuuden päivä 6. marraskuuta
• Lucian päivä 13. joulukuuta

No, just så!
Suomenruotsalaisten kliseiden jäljillä >>

Keke-teema helmikuu 2018Romanit 

Suomessa romaneiden identiteetin perusta on tapakulttuuri. Suomen romanien omaleimaiset tavat ovat säilyneet pitkään melko samanlaisina. Selkeimmin romanikulttuuri eroaa valtaväestön kulttuurista keskeisen arvoperustansa osalta.

Romanikulttuuri on ihmissuhdekulttuuri, jossa perhe ja suku ovat keskeisessä asemassa.

Suomalaisessa ja romanikulttuurissa on myös paljon yhteneväisyyksiä. Romanit viettävät esimerkiksi samoja juhlia, saunovat ja syövät samanlaista ruokaa kuin muutkin suomalaiset.  

Romani chimbien tapaamispaikka
Romanifoorumi >>

Tataarit 

Tataarit ovat asuneet Suomessa useiden sukupolvien ajan. He eivät juurikaan poikkea ulkonäöltään suomalaisista eivätkä he käytä julkisesti uskonnollisia tunnuksia tai asusteita.

Tataarit ovat sekä sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta ovat säilyttäneet myös kulttuurilleen tyypillisimpiä piirteitä kuten uskontona islam ja kotioloissa kielenä turkinsukuinen tataarikieli.

Pääkaupunkiseudun kulttuuria!
Kulttuurien ja uskontojen moninaisuus Suomessa – tataarit >>