Kestävä kehitys ja laatu

KASVUA KEHITTYEN JA INNOVOIDEN

Kestävä kehitys on kiinteä osa Perho Liiketalousopistoa. Koko toiminnan läpi leikkaava laatu ja sen hallinta toteutuvat, kun johto ja henkilöstö ovat ammattitaitoisia, osaavia ja laadun kehittämiseen sitoutuneita ja motivoituneita.

Henkilöstömme ja opiskelijamme tiedostavat ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen vastuunsa sekä sitoutuvat noudattamaan ja edistämään suunnitelmallisesti kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan.


Laatupolitiikan tavoitteena Perho Liiketalousopistossa on ammatillisen koulutuksen laatujohtajuus, joka johtaa asiakastyytyväisyyteen ja Perho Liiketalousopiston menestymiseen.