Amispalaute

Perho Liiketalousopiston opiskelijoiden ov 2019–2020  antaman palautteen vertailua muiden oppilaitosten vastaavaan

Koko toimintamme lähtökohtana on tyytyväiset ja viihtyvät opiskelijat, joilla on mahdollisuus opiskella turvallisessa mutta innostavassa oppimisympäristössä.

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat toimintamme lähtökohtia.  Yhdenvertaisuutta arvioidaan myös osana opetuksen laadun arviointia.

Opiskelijaviihtyvyyden ja -turvallisuuden ylläpitämiseksi teemme päivittäistä työtä. Avainasemassa on opiskelijoiden kuuntelu ja ymmärtäminen, mistä Amispalauteja sen hyvät tulokset on yksi esimerkki. Toteutamme myös itse erilaisia opiskelijakyselyitä ja annamme tietysti muutenkin opiskelijoille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin!

Amispalaute – valtakunnallinen opiskelijapalautekysely

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä toteutetaan vuosittain valtakunnallisi palautekyselyitä. Kyselyt suunnataan opintojen alku- sekä päättövaiheessa oleville opiskelijoille.

  • Amispalaute, ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneet
  • Amispalaute, ammatillisen tutkinnon suorittaneet
  • Amispalaute, ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneet

Kyselyiden kautta kerätyllä palautedatalla tuetaan sekä kansallista että koulutuksen järjestäjän sisäistä laadun seurantaa ja kehittämistä.


Amispalaute – lisätietoja

Pekka Selenius, Senior Advisor
0400 602 516
pekka.selenius (at) perho.fi

OPH: Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute >>