Sertifikaatit ja laatustandardit

Perho Quality 2020

Perho Liiketalousopiston laatupolitiikan tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laatujohtajuus, jonka avulla edistämme ja ylläpidämme asiakastyytyväisyyttä ja oppilaitoksemme menestystä.

Haluamme olla tunnettuja ja tunnustettuja toimintamme korkeasta laadusta ja meiltä valmistuneet opiskelijat menestyvät työelämässä vastuullisina kansalaisina.

Ammattitaitoa, sitoutuneisuutta ja onnistumista

Laadunhallinnan keskeisiä edellytyksiä ovat ammattitaitoinen, osaava ja laadun kehittämiseen sitoutunut ja motivoitunut johto ja henkilöstö. Lisäksi aineellisten voimavarojen kohdentaminen tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä jatkuva ja suunnitelmallinen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen ovat laadunhallinnan edellytyksiä.

Laadun arviointi

Perho Liiketalousopiston toimintajärjestelmä rakentuu EFQM Excellence -mallin viitekehyksen mukaisesti ja sisältää olennaisena ajatuksena toiminnan jatkuvan parantamisen.

Itsearvioinnin ja sisäisten auditointien lisäksi koulutuksen laadun arviointia suoritetaan myös ulkopuolisten organisaatioiden tekemien auditointien ja vertaisarviointien muodossa. Opetusohjelmille haetaan kansainvälinen akkreditointi eli tunnustaminen, mikäli se on mahdollista.

Laatupalkinnot ja sertifikaatit

25.11.2020:

Perho Liiketalousopisto sai OKM:n vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussakunniamaininnan


21.12.2018:

Rehtori Juha Ojajärvi pitelee OKKA-säätiön luovuttamaa Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos -julistetta

Perho Liiketalousopistolle myönnettiin vuoden 2018 oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti


Sertifikaatit ja laatustandardit – lisätietoja

Pekka Selenius, Senior Advisor
0400 602 516
pekka.selenius (at) perho.fi