Sanottu ja tehty

Kouluyhtiö Perho Liiketalousopisto Oy

Perho Liiketalousopisto kouluttaa ammattitaitoisia ja ennakkoluulottomia palvelualojen osaajia ja varmistaa heidän työllistymisensä ja urakehityksensä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsi meidät 2022 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla, joka myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.
Lue lisää >>

Koulutuksemme tavoitteet

Tarjoamamme koulutuksen tavoitteet*

  • kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista
  • antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta
  • kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin
  • edistää työllisyyttä
  • antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja antaa
  • valmiuksia toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon
  • tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua.

*ammatillista koulutusta koskevan laki

Tehtävämme on myös

  • edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista
  • tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi
  • antaa opiskelijoillemme jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Kuviruskuva: Sanottu ja tehty – tule siksi, mikä haluat olla. Aseta tavoitteesi korkealla!

Perho Liiketalousopisto on ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen yksityinen oppilaitos. Toimintamme Perho Liiketalousopistona alkoi 1.1.2017, kun Helmi Liiketalousopisto, Ravintolakoulu Perho ja Haaga-Perho yhdistettiin.

Olemme pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean aktiivinen jäsen, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt urheilijoiden ammatillisen koulutuksen erityistehtävän, valtakunnallisen urheiluoppilaitoksen statuksen.

Huippu-urheilu ja opiskelu Urhea-linjalla urheiluoppilaitos

Mahdollistamme opiskelijoillemme kansainväliset yksilölliset opintopolut kiinnostusten kohteiden ja oppimistavoitteiden mukaisesti. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys – vieraat kielet ja kulttuurit, kansainvälisyys työelämässä oppimisen jaksot, monialaiset hankkeet ja projektit sekä opintomatkat – kuuluvatkin luontevasti opetussuunnitelmiimme ja sitä myöten kaikkien perholaisten arkeen.

Ammatillinen lisä- ja lyhytkoulutus sekä yritysvalmennus on keskitetty kouluyhtiömme Perho PRO -aikuiskoulutusyksikköön.

Perho Liiketalousopiston omistavat Haaga Instituutti -säätiö (50 %) ja Helmi Liiketalousopisto Oy (50 %).

Perholainen valmistuu suoraan työelämään

Perho Liiketalousopistolla on läsnäolevana noin 1.600* ravintola-alan, matkailualan, liiketoiminnan ja urheilijan ammatillisen koulutuksen opiskelijaa (*kevät 2021). Vuoden 2020 aikana valmistui yhteensä 654 uutta osaajaa. Opintojen läpäisyprosentti on jopa 80 ja lähes jokainen perholainen työllistyy heti opintojen päätyttyä.

Sanottu ja tehdään – pedagoginen strategia on Perho Liiketalousopisto Oy:n päästrategia

Toimintamme tärkeimmät vastuullisuusnäkökulmat

Toimivat ja turvalliset oppimisratkaisut, yhteisöllisyys ja tasa-arvoisuus, hyvinvoinnin kehittäminen, vahvuuksien ja moninaisuuksien hyödyntäminen, kestävä kehitys osana opetusta, hiilijalanjälki ja ympäristökädenjälki, kestävä gastronomia, kiertotalouden edistäminen, monialainen yhteistyö, vastuulliset hankintakäytännöt ja rahoituspohjan laajentaminen

Megatrendit oppilaitostoimintaympäristössä

Hyvinvoinnin trendikkyys korostuu

>> edistämme henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia eri keinoin

Liiketoiminnan digitalisoituminen jatkuu

Seuraamme digitalisoitumisen etenemistä ja reagoimme siihen nopeasti

>> käytössämme on verkkokampus

Itsensä työllistäminen on valtavirtaa

Tulevaisuudessa työpaikkaa vaihdetaan usein ja itsensä työllistäminen korostuu

>> lisäämme tekemällä ja kokemalla oppimisen määrää opetuksessa

Väestön alueellinen kasvu

Nuorten ikäluokkien kasvu lisää opiskelijamääriä ja maahanmuuttajien päävirrat suuntautuvat pk-seudulle

>> varaudumme opiskelijamäärän kasvuun

Kestävän kehitys

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitys korostuu

> kestävä kehitys sisältyy koulutuksemme osaamistavoitteisiin ja on osa työelämän kehitystehtäväämme


Sanottu ja tehty – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori, toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi