Sanottu ja tehty

Kouluyhtiö Perho Liiketalousopisto Oy

Perho Liiketalousopisto kouluttaa ammattitaitoisia ja ennakkoluulottomia palvelualojen osaajia ja varmistaa heidän työllistymisensä ja urakehityksensä.

Perho Liiketalousopisto on ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen yksityinen oppilaitos. Toimintamme Perho Liiketalousopistona alkoi 1.1.2017, kun Helmi Liiketalousopisto, Ravintolakoulu Perho ja Haaga-Perho yhdistettiin. Olemme pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean aktiivinen jäsen, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt urheilijoiden ammatillisen koulutuksen erityistehtävän, valtakunnallisen urheiluoppilaitoksen statuksen.

Huippu-urheilu ja opiskelu Urhea-linjalla urheiluoppilaitos

Mahdollistamme opiskelijoillemme kansainväliset yksilölliset opintopolut kiinnostusten kohteiden ja oppimistavoitteiden mukaisesti. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys – vieraat kielet ja kulttuurit, kansainvälisyys työelämässä oppimisen jaksot, monialaiset hankkeet ja projektit sekä opintomatkat – kuuluvatkin luontevasti opetussuunnitelmiimme ja sitä myöten kaikkien perholaisten arkeen.

Ammatillinen lisä- ja lyhytkoulutus sekä yritysvalmennus on keskitetty kouluyhtiömme Perho PRO -aikuiskoulutusyksikköön.

Perho Liiketalousopiston omistavat Haaga Instituutti -säätiö (50 %) ja Helmi Liiketalousopisto Oy (50 %).

Perholainen valmistuu suoraan työelämään

Perho Liiketalousopistolla on läsnäolevana noin 1.600 opiskelijaa (1.8.2019). Opiskelijamäärämme on kasvanut jopa 7 % keväästä 2017. Vuoden 2018 aikana valmistui yhteensä 766 uutta osaajaa. Opintojen läpäisyprosentti on jopa 80 ja lähes jokainen perholainen työllistyy heti opintojen päätyttyä.

Kuviruskuva: Sanottu ja tehty – tule siksi, mikä haluat olla. Aseta tavoitteesi korkealla!

Megatrendit oppilaitostoimintaympäristössä

Hyvinvoinnin trendikkyys korostuu

>> edistämme henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia eri keinoin

Liiketoiminnan digitalisoituminen jatkuu

seuraamme digitalisoitumisen etenemistä ja reagoimme siihen nopeasti
>> käytössämme on verkkokampus

Itsensä työllistäminen on valtavirtaa

tulevaisuudessa työpaikkaa vaihdetaan usein ja itsensä työllistäminen korostuu
>> lisäämme tekemällä ja kokemalla oppimisen määrää opetuksessa

Väestön alueellinen kasvu

nuorten ikäluokkien kasvu lisää opiskelijamääriä ja maahanmuuttajien päävirrat suuntautuvat pk-seudulle
>> varaudumme opiskelijamäärän kasvuun

Kestävän kehitys

kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitys korostuu
>> kestävä kehitys sisältyy koulutuksemme osaamistavoitteisiin ja on osa työelämän kehitystehtäväämme

Sanottu ja tehty – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori ja toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi