Sanottu ja tehty

Kouluyhtiö Perho Liiketalousopisto Oy

Perho Liiketalousopisto kouluttaa ammattitaitoisia ja ennakkoluulottomia palvelualojen osaajia ja varmistaa heidän työllistymisensä ja urakehityksensä.

Perho Liiketalousopisto on ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan alojen yksityinen oppilaitos. Olemme lisäksi pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean aktiivinen jäsen, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt urheilijoiden ammatillisen koulutuksen erityistehtävän, valtakunnallisen urheiluoppilaitoksen statuksen.

Mahdollistamme opiskelijoillemme kansainväliset yksilölliset opintopolut kiinnostusten kohteiden ja oppimistavoitteiden mukaisesti. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys – vieraat kielet ja kulttuurit, kansainvälisyys työelämässä oppimisen jaksot, monialaiset hankkeet ja projektit sekä opintomatkat – kuuluvatkin luontevasti opetussuunnitelmiimme ja sitä myöten kaikkien perholaisten arkeen.

Ammatillinen lisä- ja lyhytkoulutus sekä yritysvalmennus on keskitetty kouluyhtiömme Perho PRO -aikuiskoulutusyksikköön.

Perho Liiketalousopiston omistavat Haaga Instituutti -säätiö (50 %) ja Helmi Liiketalousopisto Oy (50 %).

Perholainen valmistuu suoraan työelämään

Perho Liiketalousopistolla on läsnäolevana noin 1.600 opiskelijaa (1.8.2019). Opiskelijamäärämme on kasvanut jopa 7 % keväästä 2017. Vuoden 2018 aikana valmistui yhteensä 766 uutta osaajaa. Opintojen läpäisyprosentti on jopa 80 ja lähes jokainen perholainen työllistyy heti opintojen päätyttyä.

Sanottu ja tehty

Megatrendit oppilaitostoimintaympäristössä

Hyvinvoinnin trendikkyys korostuu:

>> edistämme henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia eri keinoin

Liiketoiminnan digitalisoituminen jatkuu:

seuraamme digitalisoitumisen etenemistä ja reagoimme siihen nopeasti
>> käytössämme on verkkokampus

Itsensä työllistäminen on valtavirtaa:

tulevaisuudessa työpaikkaa vaihdetaan usein ja itsensä työllistäminen korostuu
>> lisäämme tekemällä ja kokemalla oppimisen määrää opetuksessa

Väestön alueellinen kasvu:

nuorten ikäluokkien kasvu lisää opiskelijamääriä ja maahanmuuttajien päävirrat suuntautuvat pk-seudulle
>> varaudumme opiskelijamäärän kasvuun

Kestävän kehitys:

kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitys korostuu
>> kestävä kehitys sisältyy koulutuksemme osaamistavoitteisiin ja on osa työelämän kehitystehtäväämme

Sanottu ja tehty – lisätiedot

Juha Ojajärvi, rehtori ja toimitusjohtaja
0400 939 269
juha.ojajarvi (at) perho.fi