Missio, visio ja arvot

PERHO LIIKETALOUSOPISTO OY

Perho Liiketalousopisto on ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan toimialojen kansainvälinen ammatillinen oppilaitos Helsingissä (Malmilla, Töölössä ja verkossa). Olemme myös virallinen urheiluoppilaitos ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian aktiivinen jäsen.

Lisäksi toimimme kaupallisten koulutuspalveluiden sekä ravintola- ja hyvinvointipalveluiden tuottajana. Teemme alueellamme yhteiskunnallista kehittämistyötä ja osallistumme työelämän edustajien kanssa ravintola-, matkailu-, liiketoiminta- ja hyvinvointialan kehittämiseen.

VISIOMME VUOTEEN 2023

Olemme ykkösvalinta opiskelu- ja työpaikkana sekä yritysten kumppanina.

kuvituskuva: Perho Liiketalousopiston opetushenkilökunnan rintanappi "Koutsi - Coach"

MISSIOMME
Luomme menestyksen mahdollisuuksia.

Koulutamme toimialojemme tarpeeseen ammattitaitoisia ja ennakkoluulottomia palvelualojen osaajia. Varmistamme opiskelijoidemme työllistymisen ja urakehityksen. Toimintamme on vaikuttavaa, vastuullista ja merkityksellistä.

Missio, visio ja arvotARVOMME

Edelläkävijä

Perho on innovatiivinen edelläkävijä, toimintatapoja, opetusta ja alaa rohkeasti uudistava toimija. Kannustamme ja rohkaisemme henkilökuntaamme, opiskelijoitamme ja sidosryhmiämme innovoimaan ja kokeilemaan. Teemme ennakoivaa työtä, jotta opiskelijat valmistuvat vetovoimaisille ja työllistämiskykyisille työmarkkinoille. Opimme jokaisesta kokeilusta, palautteesta ja ennakointitiedosta emmekä säikähdä epäonnistumisiakaan. Edelläkävijyys näkyy mm. innovoivan kulttuurin vahvistuksessa.

Palveleva

Haluamme keskittyä uudistuvassa yhteiskunnassa toimiviin tapoihin tuottaa erinomaisia asiakaskokemuksia. Paras palvelukyky koostuu asenteesta, auttavaisuudesta, aktiivisuudesta ja välittämisestä. Olemme toiminnassamme asiakaslähtöisiä ja joustavia. Luotamme toisiimme, arvostamme toistemme ammattitaitoa ja työsuorituksia ja suhtaudumme ennakkoluulottomasti ja tasa-arvoisesti erilaisiin ihmisiin, kulttuureihin ja ajatustapoihin.

Innostava

Perho on tunnettu innostavasta ammattipedagogiikasta ja moderneista opetusmetodeista. Innostamme ja innostumme. Aktiivinen kehittämisen ilmapiiri sallii myös epäonnistumisia.

Vastuullinen

Perho on hyvinvoiva ja turvallinen opiskelu- ja työyhteisö. Pidämme kiinni sovituista toimintatavoista. Varmistamme opiskelijoiden työllistymisen ja siihen tarvittavan osaamisen. Ohjaamme opiskelijoitamme itsenäisyyteen ja omatoimisuuteen. Toimimme vastuullisesti talousasioissa. Ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys on meille tärkeää. Vastuullisuus konkretisoituu vastuullisuusraportissa.

Pedagoginen strategia

Pedagoginen strategia ”kestävä koulutus” on Perho Liiketalousopisto Oy:n päästrategia

Vision saavuttamiseksi keskitymme kouluyhtiön tärkeimpään asiaan ja nostamme pedagogisen strategian painopisteeksi. Pedagoginen strategia koostuu tulevaisuuden toimivimmista ja turvallisimmista yksilöllisistä oppimisratkaisuista (sis. mm. lähiopetuksen optimaalinen suhde digitaaliseen ja työelämässä tapahtuvaan oppimiseen) sekä koulutusalojemme ja työelämäkumppaneidemme yhteistyöstä.

Pedagogisen strategian onnistumisen kautta tuemme ja vahvistamme henkilöstön hyvinvointia, talouttamme sekä kestävän kehityksen näkökulmaa. Mittaamme strategian toteutumista ja onnistumisia näistä neljästä näkökulmasta.

​​​​​​​Jatkamme työtä toimi- ja koulutusalojemme (ravintola-ala – matkailuala – liiketoiminta – urheilu/hyvinvointi) luontevaksi yhdistämiseksi.