Missio, visio ja arvot

PERHO LIIKETALOUSOPISTO OY

Perho Liiketalousopisto pedagogiseen strategiaan kuuluvat tulevaisuuden toimivimmat, turvallisimmat ja yksilölliset oppimisratkaisut sekä koulutusalojemme ja työelämäkumppaneidemme yhteistyö. Näiden lisäksi laatutyöllä ja kestävällä kehityksellä on merkittävä rooli kaikessa toiminnassamme. 

Missio, visio ja arvot

MISSIOMME
Luomme menestyksen mahdollisuuksia.

Me Perho Liiketalousopistossa kehitämme koulutusalojemme ammatillista osaamista ja oppimista. Koulutamme ammattitaitoisia ja ennakkoluulottomia palvelualojen osaajia ja varmistamme heidän työllistymisensä ja urakehityksensä.

VISIOMME
Olemme ykkösvalinta opiskelu- ja työpaikkana sekä yritysten kumppanina. 

Meiltä valmistuvat halutuimmat ja ammattitaitoisimmat osaajat. Tuotamme rohkeita innovaatiota ravintola-, matkailu- ja liiketalouden toimialojen kehittämiseksi. Panostamme erityisesti palveluosaamiseen, hyvinvointiin, kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen ja digitaalisuuteen.

Missio, visio ja arvot – #perholainen arvotARVOMME

Edelläkävijä

Perho Liiketalousopisto on proaktiivinen toimija. Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme. Olemme tunnettuja erinomaisesta laadusta ja parannamme toimintaamme säännöllisen ja kattavan palautteen lisäksi työelämän tarpeiden ja muun ennakointitiedon perusteella. Suhtaudumme ennakkoluulottomasti ja tasa-arvoisesti erilaisiin ihmisiin, kulttuureihin ja ajatustapoihin.

Innostava

Perho Liiketalousopisto on tunnettu innostavasta ammattipedagogiikasta. Kouluttamamme ammattilaiset tuottavat työnantajalleen odotukset ylittävää lisäarvoa. He ovat osaavia, aitoja, aloitekykyisiä, hymyileviä ja vieraanvaraisia. Kannustamme ja rohkaisemme henkilökuntaamme, opiskelijoitamme ja sidosryhmiämme innovoimaan ja oivaltamaan. Aktiivinen kehittämisen ilmapiiri sallii myös epäonnistumisia. Opimme jokaisesta kokeilusta.

Palveleva

Perho Liiketalousopisto kehittää ja kouluttaa palveluosaamista. Keskitymme erityisesti uudistuvassa yhteiskunnassa toimiviin tapoihin tuottaa erinomaisia asiakaskokemuksia. Paras palvelukyky koostuu asenteesta, auttavaisuudesta, aktiivisuudesta ja välittämisestä. Luotamme toisiimme, arvostamme toistemme ammattitaitoa ja työsuorituksia sekä noudatamme yhdessä sovittuja toimintatapoja.

Vastuullinen

Perho Liiketalousopisto on hyvinvoiva ja turvallinen opiskelu- ja työyhteisö. Hoidamme esimerkillisesti viranomaistehtäväämme ja talouttamme. Teemme opiskelijoidemme kanssa sopimuksen toimintatavoista sekä varmistamme heille työllistymisen ja siihen tarvittavan osaamisen. Toimimme vahvasti verkostoituneena ja teemme vastuullista ennakointityötä, jotta opiskelijat valmistuvat vetovoimaisille ja työllistämiskykyisille työmarkkinoille. Olemme toiminnassamme asiakaslähtöisiä ja joustavia sekä ohjaamme opiskelijoitamme itsenäisyyteen ja omatoimisuuteen. Toiminnassamme korostuvat kestävä kehitys, yhteisvastuu sekä yhdenvertaisuus. Edellytämme vastuullisuutta jokaiselta työntekijältämme ja yhteistyökumppaniltamme. Opetamme vastuunkantoa ja edellytämme sitä myös kaikilta opiskelijoiltamme.