Suosittuun majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkintoon on paljon hakijoita

Tämän päivän keittiömestarilla on talous ja esimiestyö hallussa

Keittiömestarin toimenkuva on varsin laaja ja haastava. Ruokatuotesuunnittelu on kädentaitoisen mestarin vastuulla. Työ on vaativaa, mutta samalla antoisaa, parhaimmillaan sujuvaa ryhmätyötä, jonka jäsenistä nousee esille paras osaaminen. Yhä enemmän keittiömestarin toimenkuvassa korostuu talouden hallinta ja suunnittelu sekä erilaisten ihmisten johtaminen ja hyvien vuorovaikutustaitojen hallinta.
Haaga-Perhon majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus vastaa juuri näihin haasteisiin. Koulutusohjelmassa kouluttajina toimivat oman alansa huippuosaajat tuoden samalla alalle uusia ajatuksia ja tapoja toimia. Koulutuksen seuraavasta aloituksesta tulee säännöllisesti yhteydenottoja kentältä.

Suosittuun koulutukseen riittää hakijoita

”Jo vuosien ajan ”keittiömestarikoulutuksen” suosio on ollut niin valtaisa, että olemme haastattelujen perusteella valinneet koulutusohjelmaan sitoutuneita, motivoituneita ja innokkaita hakijoita, jotka haluavat työssään kehittää niin omaa osaamistaan kuin työpaikan toimintaa. Tänäkin vuonna hakijoita oli huomattavasti enemmän kuin meillä on aloituspaikkoja”.

Haaga-Perhossa järjestettiin majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon haastattelut 5.-7.4.2016. Osa haastatteluista pidettiin ryhmähaastatteluina, osa toteutettiin puhelinhaastatteluina, sillä hakijoita oli muun muassa Tampereelta, Lappeenrannasta, Turusta, Jyväskylästä ja Hämeenlinnasta.
Tänä vuonna koulutuksen aloittaa 25 haastatteluiden perusteella valittua opiskelijaa 2.5.2016. Onnea kaikille valituille opintoihin!

”Niille hakijoille, jotka eivät tulleet valituiksi koulutusohjelmaan, tarjoamme vaihtoehtona lähiesimiestyön ammattitutkintoa, jossa osa koulutuksen teemoista ovat suhteellisen saman sisältöisiä kuin erikoisammattitutkinnossa. Suurimpana erona tutkintojen välillä on alaisvaatimus, jota ammattitutkinnossa ei ole. Toinen suuri ero on vaatimus työkokemuksesta, jota erikoisammattitutkinnossa vaaditaan huomattavasti enemmän”.

Lisätietoa Majoitus- ja ravitsemisalan erikoisammattitutkinto

Lisätietoa Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Kirjoittaja koulutuspäällikkö Juha Turtiainen