Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen osaamisala

Matkailualan perustutkinnon matkailupalvelujen osaamisalalta valmistuu matkailupalvelujen tuottajaksi. Opinnoissa perehdyt matkailupalvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja toteuttamiseen.

Matkailualan perustutkinnon suorittaneet voivat valmistuttuaan työskennellä matkailualan eri tehtäväalueilla matkailualan tapahtuma- ja ohjelmapalveluja tuottavien yritysten palveluksessa.  Työpaikkana voi olla esimerkiksi ohjelmapalveluyritys, matkailukeskukset, hotellit ja maatilamatkailuyritykset niin Suomessa kuin ulkomailla. Opintojen aikana otat haltuun myös matkailualan perustaitoja ja opit ymmärtämään alan käytänteitä.

Voit suorittaa koko tutkinnon tai osan/osia siitä – poimi itse parhaat palat! Opinnoilla voit siis hankkia alan osaamisen nollasta sataan tai täydentää osaamistasi haluamillasi tutkinnon osilla. Jos toimit jo matkailualalla, mutta sinulla ei ole pätevyyttä, voit hankkia sen sujuvasti myös työn ohessa.

Matkailualan perustutkinto tiivistetysti

Tutkinto: Matkailualan perustutkinto
Tutkinnon osat >>
Tutkintonimike: Matka-asiantuntija
Osaamisala:
Matkapalvelujen myynti (opiskelijavalinnat tehdään matkailualan perustutkintoon)
Pohjakoulutus: Peruskoulu- tai lukio-/muut opinnot ja/tai työkokemus
Koulutuksen laajuus:
180 osaamispistettä
Suunniteltu kesto: Yksilöllinen. Mahdollinen aiemmin hankimasi osaaminen (lukio/muu tutkinto ja/tai työkokemus) lyhentää opintojesi pituutta. Esim. lukion päättötodistuksen omaavalla opintojen kesto on enintään 2 vuotta.
Opintojen muoto:
Määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).
Työelämässä oppiminen: Suomessa tai ulkomailla
Opetuskieli:
Suomi
Kampus:
Pääkampus on Malmi.  Jos haet kaksoistutkintoon, voit valita pääkampukseksi Malmin tai Töölön.
Pääsykoe: Ei (yhteishaku). Jatkuvassa haussa hakeneet kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Urheilijastatuksella hakevat kutsutaan urheilijahaastatteluun.
Kielikoe: Hakijan äidinkielen ollessa muu kuin suomi, selvitämme hakijan riittävät valmiudet opiskeluun kielikokeella. Riittävän kielitaidon vähimmäisvaatimus matkailualan perustutkintoon hakeville on B2.1.


Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja

Yhteishaku keväisin

Jos olet juuri päättänyt tai päättämässä peruskoulun, hae yhteishaussa matkailualan kaksoistutkintoon. Jos olet ylioppilas, hae matkailualan lukiopohjaiseen perustutkintoon. Yhteishaussa hakeneille ei ole pääsykoetta tai soveltuvuushaastattelua. Opinnot alkavat elokuussa.

Peruskoulupohjalta suoritettaviin matkailualan perustutkintoon kuuluu lukio-opintoja. Vaikka lukio-opinnot eivät johtaisi ylioppilastutkintoon, voit silti valmistua ammatilliseen perustutkintoon.

Jos et tullut valituksi suoraan yhteishaussa, voit hakea meille jatkuvassa haussa.

Lisätietoa yhteishausta >>

Jatkuva haku koko ajan

Jos olet jo suorittanut toisen asteen (lukio, ammatilliset opinnot) tai korkeakoulututkinnon tai sinulta ovat jääneet opinnot kesken ja/tai sinulla on työelämäkokemusta, voit hakea myös jatkuvassa haussa.

Jos olet hankkinut matkailualan työkokemusta/sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa opinnot myös oppi- tai koulutussopimuksella.

Sähköiseen hakemukseen, jonka löydät myös Opintopolku.fi:stä, tulee liittää kaikki aikaisemmat koulu- ja työtodistukset. Kutsumme hakijoita hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun.

Lisätietoa jatkuvasta hausta >>

Matkailupalvelujen tuottaja – lisätiedot

hakutoimisto (at) perho.fi
09 350 9210

Satu Sandman, koulutusalajohtaja, matkailuala
040 775 3266
satu.sandman (at) perho.fi

Opiskelijaksi valinta >>

Tule siksi, mikä haluat olla.