Matkailualan näyttötutkinto

Matkailuvirkailijaksi aikuis-/monimuoto-opinnoilla

Matkailualan perustutkinto näyttötutkintona on  joustava ja tehokas tapa suorittaa matkailuvirkailijan tutkinto esim. työn ohessa.

Näyttötutkintomuotoiset opinnot ovat oikea valinta sinulle, joka olet jo hankkinut työkokemusta asiakaspalvelutehtävissä/päässyt alkuun matkailualalla, mutta tutkinto puuttuu. Voit olla nuori ylioppilas, pitkän työ- ja elämänkokemuksen hankkinut aikuinen tai jotain siltä väliltä.

Jos sinulla on alan työpaikka tai toimit yrittäjänä, voit voi suorittaa tutkinnon myös oppisopimuksella >>

Matkailualan näyttötutkinto, osaamisala

• Matkailupalvelujen myynti ja tietopalvelut, matkailuvirkailija >>

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on monipuolista matkailualan osaamista: hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä yrittäjäosaamista. Sinulla on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet, joiden avulla voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä/freelancerina/osuuskuntalaisena.

Matkailualan perustutkinto, perusteet >>

Opintojen alussa määrittelemme yhdessä aiemman osaamisesi pohjalta valmistavan koulutuksen tarpeen (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma). Jos nykyinen osaamisesi/työtehtäväsi vastaavat  tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia, voit osallistua suoraan tutkintotilaisuuksiin: näyttää osaamisesi oikeissa työtilanteissa.

• Valmistava koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta
• Lähitapaamisia 2–5/kk klo 16–20
• Opetuksen tukena käytetään verkko-oppimisalustaa (iPerho)

Kustannukset
Koulutuksen alussa perimme 58 euron tutkintomaksun, muutoin koulutus on maksutonta. Matka- ja oppimateriaalikustannuksista opiskelija vastaa itse.

Jos valitset suuntautumiseksesi ulkomaanoppaan ja lähdet kahden kuukauden jaksolle Espanjan Aurinkorannikolle, tulee sinun varautua 1.490 euron matka-, majoitus-, ja ruokakustannuksiin.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa tutkinto opintososiaalisin eduin, jos taustaasi perustuva henkilökohtainen suunnitelma täyttää kokoaikaisen opiskelun ehdot. Selvitä oma tilanteesi ennen koulutuksen alkua.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla voi olla oikeus Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiin >>