Minä palvelutiskiosaajana nro 682783

Minä palvelutiskiosaajanaMinä palvelutiskiosaajana

 

Minä palvelutiskiosaajana -koulutus nro 682783 (18.3.-24.5.2019) on suunnattu ensisijaisesti ilman ammatillista koulutusta oleville vähintään 18-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alaisille, joiden tavoitteena on vähittäiskaupan palvelutiskillä työskenteleminen. Koulutuksen toissijaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset alalle suuntaavat ammatinvaihtajat. Hakijoilta edellytetään vahvaa motivaatiota palvelutiskillä työskentelemiseen, kiinnostusta palvelualalla työskentelemiseen, tehtävässä työskentelemiseen soveltuvaa terveyttä, valmiutta käsitellä ja maistaa kaikkia ruoanvalmistamisessa käytettäviä raaka-aineita, valmiutta ajoittain nopeatempoiseen vuorotyöhön sekä riittävää suomen kielen taitoa.

Minä palvelutiskiosaajana -koulutus on suomenkielellä toteutettavaa työelämälähtöisesti suunniteltua, palvelutiskin perustaitoihin keskittyvää osatutkintotavoitteista koulutusta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutus on pääsääntöisesti päiväopiskelua. Lähiopetus tapahtuu pääasiassa Perho Liiketalousopiston opetuskeittiössä.

Koulutukseen kuuluvan työssäoppimisen aikana opiskelijat suorittavat tutkinnon osan Vähittäiskaupan palvelutiskillä toimiminen (15 osp, Ravintola- ja catering-alan perustutkinto). Työssäoppimisjaksoilla (1.4.-21.4. ja 29.4.-19.5.2019) työssäoppimispäivät määräytyvät toimipisteen työvuorolistan mukaisesti. Työssäoppiminen tapahtuu viitenä päivänä viikossa pääkaupunkiseudun Citymarketeissa.

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Opintojen kesto voi vaihdella yksilöllisesti henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Koulutuksessa ei ole lomajaksoa.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

· Koulutuksen aloitus, sisältö, ohjeet ja apuvälineet (verkkokampus)
· Tuotetuntemus
– lihat, kalat, äyriäiset
· Perusruoanvalmistusmenetelmät
· Asiakkaan kohtaaminen ja suositusmyynti
· Vastuullisuus, hiilijalanjälki ja eettisyys
· Erityisruokavaliot integroituna
· Varastointi ja säilytyslämpötilat integroituna
· Ruokatrendit
· Hygieniaosaamiskoulutus ja -testaus
· Työyhteisötaidot ja minä vähittäiskaupan osaajana
· Ruoan ja juoman yhdistämisen perusosaaminen (lukupaketti)
· Koulutuksen päätöspäivä

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

– kehittää valmiuksia palvelutiskillä työskentelyn aloittamiseen
– saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet, joiden avulla työssäoppiminen vähittäiskaupan palvelutiskillä onnistuu
– selkeyttää koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiaan
– löytää ja ymmärtää omat kehittämisalueensa
– suorittaa tutkinnon osan Vähittäiskaupan palvelutiskillä toimiminen ja työllistyy koulutuksen jälkeen alan tehtäviin

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi > Haussa oleva työvoimakoulutus > hakusanana koulutuksen numero 682783 > haettavan koulutuksen Tiedot-välilehti) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Paperihakemuslomakkeen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus. Haku päättyy 11.2.1019.

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutukseen ja palvelutiskitehtävässä toimimiseen. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Ryhmähaastattelut järjestetään Perho Liiketalousopiston tiloissa viikolla 10/2019. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi tai www.facebook.com/koulutusneuvonta

LISÄTIETOJA

Marjo Rajala, Perho Liiketalousopisto Oy/Perho PRO
marjo.rajala@perho.fi, 040 183 5353

Salla Frydrychová, Uudenmaan TE-toimisto koulutusyksikkö
salla.frydrychova@te-toimisto.fi