Hyvinvointi ja tapahtumat

Opiskelijoiden viihtyvyys, hyvinvointi ja tasa-arvoisuus

Seuraamme ja mittaamme opiskelijoiden viihtyvyyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoisuuden toteutumista. Esimerkiksi opintovuonna 2018–2019 opiskelijatyytyväisyys kasvoi kaikilla EFQM-arviointiasteikon osa-alueilla.

kuvituskuva. Hyvinvointi on liikettä ja energiaa

Tule siksi, mikä haluat olla.

Perholaisten viihtyvyys, hyvinvointi ja yhteisöllisyys

  • Hyödynnämme opiskelijahyvintia ylläpitävässä työssämme valtakunnallisen kouluterveyskyselyn ja muiden opiskelijakyselyiden tuloksia. Opiskelijahuoltoa, turvallisuutta, yhdenvertaisuutta, kiusaamista ja tyytyväisyyttä seurataan muun muassa opiskelijapalautekyselyillä (Amispalaute).
  • Panostamme turvallisuusohjeiden noudattamiseen eli muun muassa arkiseen järjestykseen sekä siisteyteen ja kannustamme terveen järjen käyttöön.
  • Mahdollistamme erilaiset opiskelutavat lisätäksemme opiskelijoiden vapautta ja onnistumisen mahdollisuuksia.
  • Mahdollistamme monipuolisen opiskelun kansainvälisessä porukassa sekä osallistumisen erilaisille opintomatkoille.
  • Eri opiskelijaryhmät sekä tutor- ja opiskelijakunta järjestävät muille opiskelijoille hyvinvointitapahtumia ja teemapäiviä.
  • Tarjoamme opiskelijoille monipuoliset liikuntatilat sekä omat treenitilat musiikista kiinnostuneille.