Opinto- ja uraohjaus

Kohti omaa unelmaa

Ammatillinen oppiminen – niinkuin ei mikään oppiminen – ole kiinni yhteisestä ajasta, paikasta tai tavasta, koska oppiminen on viimekädessä yksilöllinen prosessi, kunkin meistä oma homma.

kuvituskuva: Opinto- ja uraohjaus, opo ja opiskelijoita

Oppilaitoksen tehtävänä ei ole vain opettaa, vaan tehdä oppimisesta tavoitteellista ja innostavaa kullekin opiskelijalle. Tässä tehtävässä opinto- ja uraohjaus tulee mukaan kuvaan.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus kattaa opiskelijan ohjauksen opinnoissa, opiskelukyvyn vahvistamisen ja osaamisen kehittämisen. Opinto-ohjaaja auttaa sinua, kun tarvitset tietoa ja opastusta opintoihin liittyvissä asioissa kuten

  • opiskelijaksi hakeminen ja opintojen aloittaminen
  • opinnoissa edistymisessä
  • jatko-opinnoista ja työllistymisestä
  • neuvoja ja ohjausta, jos harkitset koulutusalan vaihtoa

Uraohjaus

Jokaisella opiskelijalla on opin­to­jen en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tienoma uraohjaajansa, joka kan­nus­taa ja tukee op­pi­mi­seen, opis­ke­luun, hy­vin­voin­tiin ja am­mat­ti-iden­ti­tee­tin omak­su­mi­seen. Uraohjaaja oh­jaa työ­e­lä­mään liit­ty­viin osa-alu­ei­siin ja auttaa opiskelijaa ra­ken­tamaan uraansa sys­te­maat­ti­ses­ti koh­ti unel­ma­työ­e­lä­mää.

Uraohjaaja tukee ja edistää myös opiskelijaryhmän ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä sekä hyvää ilmapiiriä ja hyvinvointia.

Opinto- ja uraohjaus – Malmin kampus

Jouni Ilmarinen, opinto-ohjaaja / liiketoiminta
040 041 2113
jouni.ilmarinen (at) perho.fi
Huone 127

Anne Maijala, lehtori, opinto-ohjaaja / matkailuala
040 714 4276
anne.maijala (at) perho.fi
Ota yhteyttä Wilman kautta

Opinto- ja uraohjaus – Töölön kampus

Päivi Kaksonen, opinto-ohjaaja / ravintola-ala
040 4805 511
paivi.kaksonen (at) perho.fi
Perhon Proffa, 2. krs