Opinto- ja uraohjaus

Kohti omaa unelmaa

Ammatillinen oppiminen ei ole – niinkuin ei mikään oppiminen – kiinni yhteisestä ajasta, paikasta tai tavasta. Oppiminen on viimekädessä yksilöllinen prosessi, kunkin meistä oma homma.

kuvituskuva: Opinto- ja uraohjaus, opo ja opiskelijoita

Oppilaitoksen tehtävänä ei ole vain opettaa, vaan tehdä oppimisesta tavoitteellista ja innostavaa kullekin opiskelijalle. Tässä tehtävässä opinto- ja uraohjaus tulee mukaan kuvaan.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus kattaa opiskelijan ohjauksen opinnoissa, opiskelukyvyn vahvistamisen ja osaamisen kehittämisen. Opinto-ohjaaja auttaa sinua, kun tarvitset tietoa ja opastusta opintoihin liittyvissä asioissa kuten

  • opiskelijaksi hakeminen ja opintojen aloittaminen
  • opinnoissa edistymisessä
  • jatko-opinnoista ja työllistymisestä
  • neuvoja ja ohjausta, jos harkitset koulutusalan vaihtoa

Uraohjaus

Jokaisella opiskelijalla on opin­to­jen en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tienoma uraohjaajansa, joka kan­nus­taa ja tukee op­pi­mi­seen, opis­ke­luun, hy­vin­voin­tiin ja am­mat­ti-iden­ti­tee­tin omak­su­mi­seen. Uraohjaaja oh­jaa työ­e­lä­mään liit­ty­viin osa-alu­ei­siin ja auttaa opiskelijaa ra­ken­tamaan uraansa sys­te­maat­ti­ses­ti koh­ti unel­ma­työ­e­lä­mää.

Uraohjaaja tukee ja edistää myös opiskelijaryhmän ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä sekä hyvää ilmapiiriä ja hyvinvointia.

Työllistymisen varmistus

Opiskelijallamme on opintojen aikana ja vielä kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen käytettävissään työllistymisen varmistamisen palvelumme.

Työllistymisen varmistajamme auttavat työnhakutaitojen kehittämisessä sekä työnhaussa oli sitten kyseessä paikka työelämäjaksolle, kesätyö tai työpaikka valmistumisen jälkeen. Työllistymisen varmistajien palvelua voit hyödyntää yksilöohjauksena tai pienryhmissä, esimerkiksi osallistumalla jokaviikkoisiin työnhakupajoihin.

Malmin kampus

Karoliina Kemppainen, opinto-ohjaaja, liiketoiminta
040 714 4257
karoliina.kemppainen (at) perho.fi
Huone 127

Maria Virolainen, työllistymisen varmistaja / liiketoiminta
040 774 7492
maria.virolainen (at) perho.fi

Anne Maijala, lehtori, opinto-ohjaaja / matkailuala
040 714 4276
anne.maijala (at) perho.fi
Ota yhteyttä Wilman kautta

Anna Repo, työllistymisen varmistaja / matkailuala
040 774 7498
anna.repo (at) perho.fi

Töölön kampus

Päivi Kaksonen, opinto-ohjaaja / ravintola-ala
040 4805 511
paivi.kaksonen (at) perho.fi
Perhon Proffa, 2. krs

Karoliina Karusuo, työllistymisen varmistaja / ravintola-ala
040 774 7493
karoliina.karusuo (at) perho.fi