Opiskelijahyvinvointi

Opiskelijahuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Perho Liiketalousopistossa opiskelijahyvinvoinnista huolehtivat moniammatilliset OHR- ja HYR-tiimit

Yhteisöllisenä että yksilöllisenä toteutettava opiskeluhuolto tukee opiskelijan oppimista, edistää opintojen etenemistä sekä ennaltaehkäisee opintojen keskeyttämistä ja opiskelijan syrjäytymistä.

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR) vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

YHR:n moniammatillinen kokoonpano:

  • terveydenhoitaja >>
  • koulutusalajohtaja
  • uraohjaajien edustaja
  • opiskelijaedustaja (opiskelijakunta)
  • huoltajien edustus

Hyvinvointi ja pedagogiikka -ryhmä

Hyvinvointi ja pedagogiikka -ryhmä (HYPE) edistää opiskelijan opetussuunnitelman mukaista oppimista ja hyvinvointia. Ryhmässä kartoitetaan opiskelijan pedagogisen tuen tarvetta ja seurataan poissaoloja yksilö- ja ryhmätasolla sekä päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

HYPE:n moniammatillinen kokoonpano:

  • opiskelijatuen koordinaattori
  • opinto-ohjaaja
  • erityisopettaja
  • koulutusalajohtaja
  • koulutuspäälliköt

Opiskelijahyvinvointi – Malmin kampus

Mari Biström, opiskelijatuen koordinaattori, uravalmentaja
050 431 6687
mari.bistrom (at) perho.fi
Huone 127