Erityisopettaja

Opiskelun tukena

Opintojen alkaessa erityisopettaja selvittää opiskelijan mahdollisen tuen tarpeen tulohaastattelujen, aiempien opintotodistusten, lausuntojen ja opintojen alussa tehtävien alkutestien avulla.

Erityistä tukea ja lisäohjausta on mahdollista saada kaikissa yhteisten tutkinnon osien (YTO) opinnoissa ja ammatillisissa opinnoissa. Myös työelämässä oppiminen voidaan suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tuen tarpeiden mukaan.

Erityisen tuen suunnitelma

Yhdessä opiskelijan, uraohjaajan ja huoltajan kanssa voidaan laatia erityisen tuen suunnitelma sekä tehdä erityisen tuen päätös. Erityisen tuen suunnitelma on osa opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS), johon kirjataan kaikki opintoihin liittyvät suunnitelmat ja sopimukset. Erityisen tuen suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä kuten HOKS:aakin.

Tarvittaessa erityisopettaja voi olla mukana oppitunneilla tai ottaa opiskelija pienryhmään opiskelemaan, mutta tukea voidaan sopia myös työjärjestyksesi ulkopuoliselle ajalle. Tehtäviä ja kokeita voi tarvittaessa tehdä erityisopettajan ohjauksessa ja valvonnassa.

Erityisopettaja voi myös ohjata opiskelutekniikassa, koeharjoittelussa ja kotitehtävissä niin ammatillisissa- kuin YTO-opinnoissakin.

Erityistä tukea annetaan myös opiskelijan työelämäjaksoilla. Tuki suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, ohjaavan opettajan, työpaikkaohjaajan ja erityisopettajan kanssa.

Erityisopettaja – Malmin kampus

Riikka Hongisto, erityisopettaja
040 714 4244
riikka.hongisto (at) perho.fi
Huone 127

Mirjami Lehikoinen, erityisopettaja
040 714 4293
mirjami.lehikoinen (at) perho.fi
Huone 127/406

Matleena Nyyssönen, erityisopettaja
040 511 0211
matleena.nyyssonen (at) perho.fi
huone 127/406

Erityisopettaja – Töölön kampus

Christina Juselius, erityisopettaja
040 147 8519
christina.juselius (at) perho.fi
Perhon Proffa 3. krs./erityisopetuksen luokka

Leena Korhonen, ammatillinen erityisopettaja
040 147 8522
leena.korhonen (at) perho.fi