Erityisopettaja

Opiskelun tukena

Opintojen alkaessa erityisopettaja selvittää opiskelijan mahdollisen tuen tarpeen tulohaastattelujen, aiempien opintotodistusten, lausuntojen ja opintojen alussa tehtävien alkutestien avulla.

Erityistä tukea ja lisäohjausta on mahdollista saada kaikissa yhteisten tutkinnon osien (YTO) opinnoissa ja ammatillisissa opinnoissa. Myös työelämässä oppiminen voidaan suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tuen tarpeiden mukaan.

Erityisen tuen suunnitelma

Yhdessä opiskelijan, uraohjaajan ja huoltajan kanssa voidaan laatia erityisen tuen suunnitelma sekä tehdä erityisen tuen päätös. Erityisen tuen suunnitelma on osa opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS), johon kirjataan kaikki opintoihin liittyvät suunnitelmat ja sopimukset. Erityisen tuen suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä kuten HOKS:iakin.

Tarvittaessa erityisopettaja voi olla mukana oppitunneilla tai ottaa opiskelija pienryhmään opiskelemaan, mutta tukea voidaan sopia myös lukujärjestyksesi ulkopuoliselle ajalle. Tehtäviä ja kokeita voi tarvittaessa tehdä erityisopettajan ohjauksessa ja valvonnassa.

Erityisopettaja voi myös ohjata opiskelutekniikassa, koeharjoittelussa ja kotitehtävissä niin ammatillisissa- kuin YTO-opinnoissakin.

Erityisopettaja – Malmin kampus

Riikka Hongisto, erityisopettaja
040 714 4244
riikka.hongisto (at) perho.fi
Huone 127

Jonna Salo, erityisopettaja
040 772 3391
katariina.kettunen (at) perho.fi
Huone 127/406

Erityisopettaja – Töölön kampus

Christina Juselius, erityisopettaja
040 147 8519
christina.juselius (at) perho.fi
Perhon Proffa 3. krs./erityisopetuksen luokka

Leena Korhonen, ammatillinen erityisopettaja
040 147 8522
leena.korhonen (at) perho.fi