OPISKELIJALLE

Onneksi olkoon, uusi #perholainen

Perho Liiketalousopistosta valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin niin Suomessa kuin ulkomailla. Haluamme myös sinun olevan ja tuntevan olosi kotoisaksi tässä onnistujien joukossa jo heti siitä hetkestä, kun aloitat meillä opintosi. Perholaisuus on tekemisen asennetta ja yhteisön voimaa!

Opiskelijalle-sivustolle on koottu ohjeeksi hyödyllistä tietoa ja linkkejä asioihin, joita tarvitset opintojesi alussa ja myöhemminkin. Jos sinulle jää kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä kampuksesi opintopalveluihin.

Toivotamme sinulle menestystä opintoihin ja innostavaa opiskelijaelämää!

Perho Liiketalousopistossa oppiminen ymmärretään kaikki elämän alueet kattavana kokonaisuutena, joka ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Osaamista hankitaan monikanavaisesti yhdistäen joustavasti eri koulutusmuotoja, työelämän kanssa kiinteää yhteistyötä ja toteutustapoja, jotka kunnioittavat opiskelijan yksilöllisiä oppimisen tapoja ja valintoja.

Oppaat >>

Talon yhteiset arvot

Arvomme palveleva, innostava, vastuullinen ja edelläkävijä ohjaavat jokapäiväisiä valintojamme. Haastamme itsemme toimialojen rajat ylittävään ylivertaiseen palveluosaamisen tuottamiseen.

Tuemme ja ohjaamme opiskelijaa kehittymään aktiivisena oppijana ja omaan alaansa ammatillisesti kiinnittyneenä ammattilaisena muun muassa systemaattisella ohjauskokonaisuudella. Ohjaus lähtee ymmärryksestä opiskelijan ensimmäisen kohtaamisen tärkeydestä jatkuen aina yksilöllisen opintopolun ohjauksen kautta aina uran systemaattisen tukemiseen.

Teemme, opimme ja osaamme

Oppimisessa korostuu toiminnallisuus, työelämälähtöisyys ja tekemällä oppiminen. Työssäoppiminen aidoissa työympäristöissä on merkittävä opetusmenetelmä. Opiskelija voi edetä opinnoissaan yksilöllisesti oman elämäntilanteensa mukaisesti. Opiskelijoita tuetaan ja innostetaan oppimistyylit ja erilaisuus huomioiden. Opettaja on opintoja ohjaava, kannustava ja opiskelijan kehittymistä tukeva asiantuntija. Tavoitteena on, että opiskelija kehittyy itseohjautuvaksi, vastuulliseksi, yhteistyökykyiseksi ja sosiaalisesti taitavaksi ammattilaiseksi sekä hyväksi yhteiskunnan jäseneksi. Opiskelijaa tuetaan ymmärtämään elinikäisen oppimisen periaatteet.

Jatkuvassa muutoksessa olevassa työelämässäkin oppimiminen tuo iloa ja innostusta arkeen!