OHJAUS JA HYVINVOINTI

Oppiminen, terveys ja turvallisuus

Opiskeluhyvinvoinnin tavoitteena on edistää opiskelijan oppimista, terveyttä, huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä. Perho Liiketalousopiston ohjeistus toiminnasta äkillisissä kriisi-, uhka- ja vaaratilanteissa on iPerhossa.

Yksilölliset palvelut opiskelijalle

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR) vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmään kuuluu koulutusalajohtaja, opiskelijatuen koordinaattori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja.

Hyvinvointiryhmän (HYR) tavoitteena on edistää opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaista oppimista ja hyvinvointia. Hyvinvointiryhmään kuuluvat koulutusalajohtaja, opiskelijatuen koordinaattori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja sekä koulutuspäälliköt.

Lisätietoja

Mari Biström, opiskelijatuen koordinaattori, uravalmentaja
050 431 6687
mari.bistrom (at) perho.fi
(Malmin kampus, huone 127)

Susanna Ollila, opiskelijatuen koordinaattori
040 580 5074
susanna.ollila (at) perho.fi
(Töölön kampus, Ravintola Perhon talo, 5. krs)

Opiskeluhuoltosuunnitelma >>

Opiskelijat on vakuutettu lukukauden aikana opiskelun yhteydessä sattuvien tapaturmien varalta. Lakisääteisen vakuutuksen lisäksi opiskelijat on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella, joka kattaa tapaturmat myös koulumatkoilla. Tapaturmasta pitää ilmoittaa heti terveydenhoitajalle. Opiskelijoita koskeva tapaturmavakuutus on voimassa palkattoman työssäoppimisjakson aikana ja työmatkoilla.